Ktl-icon-tai-lieu

Tài Liệu SQL

Được đăng lên bởi hoadhcn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 670 lần   |   Lượt tải: 1 lần
config quyền sa trong Sql server 2005,Remote connect to SQL Server
2005 Express
Đăng ngày: 08:44 05-10-2010
Thư mục: Tổng hợp



SQL Server 2005 không cho phép remote connection cho nên chúng ta cần phải
active service này lên một cách thủ công. Message sau sẽ xuất hiện trong trường
hợp service này chưa được start.
“An error has occurred while establishing a connection to the server. When
connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the
default settings SQL Server does not allow remote connection. ….?"

“Login failed for user ‘sa’. The user is not associated with a trusted SQL Server
connection.�?

Kiểm tra quyền truy cập vào hệ thống SQL Server với account trong hệ thống của
SQL
Server
hoặc
quyền
của
Windows
Authentication.
Ví dụ: tài khoản ‘sa’.


Login vào SQL Server sử dụng công cụ SQL Server Management
Studio Express trên hệ thống SQL Server với tài khoản của Windows
Authentication.



Trong phần cửa sổ Object Explorer, click chuột phải trên tên server
đã connect và chọn Properties.



Trên phần của sổ trái của cửa sổ Server Properties,
chọn Security và thay đổi dạng truy cập Server authentication trở thành SQL
Server and Windows Authentication mode.



Của sổ thông báo kết quả thay đổi đã thành công và yêu cầu restart
lại SQL Server để làm cho những thay đổi trên có hiệu lực.



Click chuột phải trên tên server, chọn Restart để restart lại dịch vụ
SQL Server.



Chọn Yes.



Của sổ restart dịch vụ SQL Server.



Tất cả đã hoàn tất, dịch vụ SQL Server với quyền truy cập là tài
khoản của SQL Server và Windows authentication đều đã được kích hoạt.



Kiểm tra dịch vụ remote connection vào server SQL trên công cụ SQL
Server Surface Area Configuration





Mở chương trình SQL Server Surface Area Configuration.

Click vào chức năng Surface Area Configuration for Services and
Connections (chọn lựa đầu tiên trong 2 chức năng).

Trên phần cửa sổ bên trái của cửa sổ vừa mở ra, chọn SQL Server instance > Database Engine -> Remote Connections. Trên phần bên phải, chọn Local

and remote connections -> using both TCP/IP and named pipes.



Tiếp theo trên phần trái của cửa sổ, chọn SQL Server Browser ->
Service.

Trên phần phải của cửa sổ, Hãy start dịch vụ và để nó ở chế độ Automatic.
Sau đó nhấn OK.



Sau khi tiến hành các bước cấu hình trên, hệ thống đã có thể tiến
hành remote connect từ một máy khác trong hệ thống mạng.



Trang login.

Posted by NgoHung 0 comments

Monday, August 4, 2008
SQL Server 20...
config quyền sa trong Sql server 2005,Remote connect to SQL Server
2005 Express
Đăng ngày: 08:44 05-10-2010
Thư mục: Tổng hợp
SQL Server 2005 không cho phép remote connection cho nên chúng ta cần phải
active service này lên một cách thủ công. Message sau sẽ xuất hiện trong trường
hợp service này chưa được start.
An error has occurred while establishing a connection to the server. When
connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the
default settings SQL Server does not allow remote connection. ….?"
Login failed for user ‘sa’. The user is not associated with a trusted SQL Server
connection. ?
Kiểm tra quyền truy cập vào hệ thống SQL Server với account trong hệ thống của
SQL Server hoặc quyền của Windows Authentication.
Ví dụ: tài khoản ‘sa’.
Login vào SQL Server sử dụng công cụ SQL Server Management
Studio Express trên hệ thống SQL Server với tài khoản của Windows
Authentication.
Tài Liệu SQL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài Liệu SQL - Người đăng: hoadhcn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tài Liệu SQL 9 10 351