Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tham khảo môn NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++

Được đăng lên bởi van_dat-dao
Số trang: 196 trang   |   Lượt xem: 8651 lần   |   Lượt tải: 23 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM
Khoa Toán – Tin học

Tài liệu tham khảo môn

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++

Giảng viên: LƯƠNG TRẦN HY HIẾN
Email: hienlth@hcmup.edu.vn
Web Course: 

TPHCM – 2009

L I NÓI Đ U
Ngôn ngữ lập trình (NNLT) C/C++ là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối
tượng mạnh và phổ biến hiện nay do tính mềm dẻo và đa năng của nó. Không chỉ các ứng
dụng được viết trên C/C++ mà cả những chương trình hệ thống lớn đều được viết hầu hết
trên C/C++. C++ là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển trên nền tảng của C,
không những khắc phục một số nhược điểm của ngôn ngữ C mà quan trọng hơn, C++ cung
cấp cho người sử dụng (NSD) một phương tiện lập trình theo kỹ thuật mới: lập trình hướng
đối tượng. Đây là kỹ thuật lập trình được sử dụng hầu hết trong các ngôn ngữ mạnh hiện
nay, đặc biệt là các ngôn ngữ hoạt động trong môi truờng Windows như Microsoft Access,
Visual C++, VB.NET, C++.NET, C#, …
Hiện nay NNLT C/C++ đã được đưa vào giảng dạy trong hầu hết các trường Đại học,
Cao đẳng để thay thế một số NNLT đã cũ như Pascal … Nó có thể mang nhiều tên gọi khác
như Tin học cơ sở, Kỹ thuật lập trình, Ngôn ngữ lập trình bậc cao,… Tài liệu này chỉ đề cập
một phần nhỏ đến kỹ thuật lập trình với C++, bên cạnh cũng nói một số điểm khác biệt so
với C. Về kỹ thuật lập trình hướng đối tượng (trong C++) sẽ được trang bị bởi một giáo
trình khác. Tuy nhiên để ngắn gọn, trong tài liệu này tên gọi C/C++ sẽ được chúng tôi thay
bằng C++.
Nội dung tài liệu này gồm 8 chương. Phần đầu gồm các chương từ 1 đến 5 chủ yếu
trình bày về NNLT C++ trên nền tảng của kỹ thuật lập trình cấu trúc. Các chương còn lại
(chương 6, 7 và 8) sẽ trình bày các cấu trúc cơ bản trong C++ đó là kỹ thuật đóng gói (lớp
và đối tượng), định nghĩa phép toán mới cho lớp và làm việc với file (sinh viên tự tham
khảo, giảng viên chỉ giới thiệu).
Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian và trình độ người viết có hạn nên chắc
chắn không tránh khỏi sai sót, vì vậy rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc để tài liệu
này ngày càng một hoàn thiện hơn.

Mọi đóng góp, xin gửi về địa chỉ:
LƯƠNG TRẦN HY HIẾN
hienlth@hcmup.edu.vn

2

M CL C
CHƯƠNG I.

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA C++.................................................................. 9

I.1. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN ........................................................................................................................................ 9
I.1.1.
Bảng ký tự của C++ ..........................................
TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM TPHCM
Khoa Toán – Tin hc
Tài liệu tham khảo môn
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++
Ging viên:
LƯƠNG TRN HY HIN
Email: hienlth@hcmup.edu.vn
Web Course: http://fit.hcmup.edu.vn/~hienlth/C
TPHCM – 2009
Tài liệu tham khảo môn NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tham khảo môn NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++ - Người đăng: van_dat-dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
196 Vietnamese
Tài liệu tham khảo môn NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++ 9 10 552