Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu tin học

Được đăng lên bởi Nấm Lùn
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM TIN HỌC
12, Trần Cao Vân, Huế - ĐT : 054.3848289

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PHẦN MỀM

LECTURE MAKER 2.0

TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
HUẾ, THÁNG 8 - 2012

Hướng dẫn sử dụng Lecture Maker 2.0 – Trung tâm Tin Học Sở GD-ĐT TTHuế - 2012

MỤC LỤC
MỤC LỤC................................................................................................................................. 2
LECTURE MAKER 2.0........................................................................................................... 3
I. Giới thiệu LectureMAKER: ................................................................................................. 3
1. LectureMAKER và chuẩn bài giảng điện tử e-learning :..................................................................... 3
2. LectureMAKER - các chức năng chính : ............................................................................................. 3
3. LectureMAKER - các tính năng đặc biệt :........................................................................................... 4
4. LectureMAKER – cài đặt và cập nhật : ............................................................................................... 4

II. Bài giảng điện tử với LectureMAKER ,, ............................................................................. 7
1. Bài thực hành số 1 : Làm quen với LectureMAKER: .................................................................... 7
Bước 1 : Làm quen với môi trường làm việc của LectureMAKER..................................................................... 7
Bước 2 : Tạo một bài giảng mới........................................................................................................................ 12
Bước 3 : Đặt hình nền cho bài giảng mới .......................................................................................................... 12
Bước 4 : Lưu bài giảng mới tạo......................................................................................................................... 14
Bước 5 : Mở lại bài giảng đã tạo ....................................................................................................................... 14

2. Bài thực hành số 2 : Bài giảng với LectureMAKER: ................................................................... 15
Bước 1 : Thiết kế bố cục trình bày đồng nhất cho bài giảng ............................................................................. 15
Bước 2 : Đưa nội dung đã có trên Pow...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HU
TRUNG TÂM TIN HỌC
12, Trn Cao Vân, Huế - ĐT : 054.3848289
ỚNG DẪN SỬ DỤNG
PHẦN MỀM
LECTURE MAKER 2.0
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
HUẾ, THÁNG 8 - 2012
tài liệu tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu tin học - Người đăng: Nấm Lùn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
tài liệu tin học 9 10 35