Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý triển khai ERP cho doanh nghiệp

Được đăng lên bởi hauls
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngoài các yếu tố quyết định sự thành bại của một dự án ERP như: chi phí, nguồn nhân lực, sự quyết tâm
của ban lãnh đạo… còn một yếu tố khá quan trọng nhưng ít được nhắc đến, đó là tâm lý.
Việc triển khai hệ thống ERP thường kéo dài từ 6-18 tháng, trong thời gian này có rất nhiều tác động bên
trong lẫn bên ngoài ảnh hưởng đến tâm lý đội ngũ tiếp nhận hệ thống (bao gồm người quản lý dự án,
ban lãnh đạo và người dùng). Hiểu rõ các diễn tiến tâm lý trong giai đoạn này giúp ích rất nhiều cho
người chủ nhiệm dự án, đồng thời góp phần nâng cao khả năng thành công của việc triển khai.
Các thay đổi tâm lý thường được chia làm 5 giai đoạn.
Giai đoạn tâm lý rối rắm
Tâm lý này thường có trong giai đoạn chuẩn bị và chủ yếu liên quan đến các nhà lãnh đạo, các trưởng
bộ phận, những người khởi xướng dự án. Trong giai đoạn này thường bao gồm các cảm xúc: hưng phấn
khi nghĩ về viễn cảnh tươi sáng của doanh nghiệp sau khi ứng dụng hệ thống mới, lo lắng về việc đầu tư,
chọn nhà cung cấp, chọn nhà tư vấn; ưu tư về tính hiệu quả của hệ thống, sự thay đổi và những ảnh
hưởng do hệ thống mới mang lại… Trong giai đoạn này, sự bất an và các tâm lý rối rắm gây rất nhiều trở
ngại và thường làm kéo dài dự án.Một số phương thức hiệu quả giúp giảm thiểu độ phức tạp của dự án
trong giai đoạn này là chia nhỏ và phân loại. Người giám đốc dự án lập kế hoạch chia nhỏ dự án thành
nhiều phần. Ví dụ: Chọn nhà tư vấn độc lập; Xác định các yêu cầu của doanh nghiệp; Chọn nhà cung
cấp và triển khai giải pháp; Lập kế hoặch tiếp nhận và vận hành hệ thống…
Mỗi phần sẽ lại được chia thành các phần việc nhỏ hơn với các kế hoạch hành động cụ thể, có thời hạn.
Người giám đốc dự án cũng có thể phân loại công việc thành các nhóm (dựa theo mục đích hay kết quả
cần đạt được).
Với cách làm này nhà quản lý dự án sẽ tránh được hiệu ứng phức tạp do việc thu nhận thông tin đa
chiều từ các nguồn khác nhau: nhà tư vấn, nhà cung cấp giải pháp, công ty triển khai. Việc tiếp xúc với
các nguồn thông tin có các động cơ khác nhau dễ làm người quản lý rối rắm.
Giai đoạn chống chọi
Đây có thể được xem là giai đoạn khó khăn của việc triển khai. Tâm lý ngại thay đổi công nghệ tồn tại
trong mọi dạng dự án. Việc triển khai một dự án công nghệ mới, đồng nghĩa với việc phải học hỏi, phải
thay đổi thói quen. Điều này góp phần gia tăng khối lượng và áp lực công việc, dẫn đến các diễn tiến tâm
lý tiêu cực, bất hợp tác…
Thấu hiểu điều này, khi thuyết trình khởi động dự án, một trong những việc mấu chốt mà người quản lý
dự án cần làm l...
Ngoài các yếu tố quyết định sự thành bại của một dự án ERP như: chi phí, nguồn nhân lực, sự quyết tâm
của ban lãnh đạo… còn một yếu tố khá quan trọng nhưng ít được nhắc đến, đó là tâm lý.
Việc triển khai hệ thống ERP thường kéo dài từ 6-18 tháng, trong thời gian này có rất nhiều tác động bên
trong lẫn bên ngoài ảnh hưởng đến tâm lý đội ngũ tiếp nhận hệ thống (bao gồm người quản lý dự án,
ban lãnh đạo và người dùng). Hiểu rõ các diễn tiến tâm lý trong giai đoạn này giúp ích rất nhiều cho
người chủ nhiệm dự án, đồng thời góp phần nâng cao khả năng thành công của việc triển khai.
Các thay đổi tâm lý thường được chia làm 5 giai đoạn.
Giai đoạn tâm lý rối rắm
Tâm lý này thường có trong giai đoạn chuẩn bị và chủ yếu liên quan đến các nhà lãnh đạo, các trưởng
bộ phận, những người khởi xướng dự án. Trong giai đoạn này thường bao gồm các cảm xúc: hưng phấn
khi nghĩ về viễn cảnh tươi sáng của doanh nghiệp sau khi ứng dụng hệ thống mới, lo lắng về việc đầu tư,
chọn nhà cung cấp, chọn nhà tư vấn; ưu tư về tính hiệu quả của hệ thống, sự thay đổi và những ảnh
hưởng do hệ thống mới mang lại… Trong giai đoạn này, sự bất an và các tâm lý rối rắm gây rất nhiều trở
ngại và thường làm kéo dài dự án.Một số phương thức hiệu quả giúp giảm thiểu độ phức tạp của dự án
trong giai đoạn này là chia nhỏ và phân loại. Người giám đốc dự án lập kế hoạch chia nhỏ dự án thành
nhiều phần. Ví dụ: Chọn nhà tư vấn độc lập; Xác định các yêu cầu của doanh nghiệp; Chọn nhà cung
cấp và triển khai giải pháp; Lập kế hoặch tiếp nhận và vận hành hệ thống…
Mỗi phần sẽ lại được chia thành các phần việc nhỏ hơn với các kế hoạch hành động cụ thể, có thời hạn.
Người giám đốc dự án cũng có thể phân loại công việc thành các nhóm (dựa theo mục đích hay kết quả
cần đạt được).
Với cách làm này nhà quản lý dự án sẽ tránh được hiệu ứng phức tạp do việc thu nhận thông tin đa
chiều từ các nguồn khác nhau: nhà tư vấn, nhà cung cấp giải pháp, công ty triển khai. Việc tiếp xúc với
các nguồn thông tin có các động cơ khác nhau dễ làm người quản lý rối rắm.
Giai đoạn chống chọi
Đây có thể được xem là giai đoạn khó khăn của việc triển khai. Tâm lý ngại thay đổi công nghệ tồn tại
trong mọi dạng dự án. Việc triển khai một dự án công nghệ mới, đồng nghĩa với việc phải học hỏi, phải
thay đổi thói quen. Điều này góp phần gia tăng khối lượng và áp lực công việc, dẫn đến các diễn tiến tâm
lý tiêu cực, bất hợp tác…
Thấu hiểu điều này, khi thuyết trình khởi động dự án, một trong những việc mấu chốt mà người quản lý
dự án cần làm là khơi dậy được tâm lý cách tân của người dùng. Nhấn mạnh rằng, việc thay đổi thường
gây cho người ta trạng thái tâm lý phản kháng và điều này là rất bình thường, mọi người hãy hiểu và tập
trung nhìn về mặt sáng của sự việc. Đó là những giá trị gia tăng mà hệ thống mới có thể mang lại.
Giai đoạn thoải mái
Sẽ thật kỳ lạ nếu nói rằng, trong quá trình triển khai cực kỳ bận rộn, đội triển khai lại có lúc có được trạng
thái thảnh thơi: thoải mái và tận hưởng. Vâng đúng vậy, tâm lý thoải mái xuất hiện khi mà đội dự án quán
triệt được sự hữu ích của hệ thống, các qui trình được tích hợp đầy đủ và vận hành trôi chảy, những
bảng báo cáo cũng được cải thiện đáng kể.
Trạng thái tâm lý thoải mái này thường làm cho đội dự án không muốn đẩy nhanh tiến trình sang một giai
đoạn mới.
Và như vậy, một lần nữa, hãy nhắc nhở mọi người rằng đây là lúc họ phải đưa hệ thống vào ứng dụng
thực tiễn. Mỗi người phải chuẩn bị tinh thần và thể chất để đáp ứng khối lượng công việc rất lớn nhằm
kiểm tra các lý thuyết trong giai đoạn vận hành thử nghiệm. Và đội ngũ triển khai cũng phải hết sức nỗ
Tâm lý triển khai ERP cho doanh nghiệp - Trang 2
Tâm lý triển khai ERP cho doanh nghiệp - Người đăng: hauls
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tâm lý triển khai ERP cho doanh nghiệp 9 10 133