Ktl-icon-tai-lieu

Tạo hoạt họa bằng cách sử dụng keyframing

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 685 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạo hoạt họa bằng cách sử dụng keyframing
Nguyên lý: Đặt một giá trị cho một thuộc tính đối tượng tại một thời điểm(một
frame cụ thể) được chỉ định nào đó. Khi bạn set keyframe ở nhiều thời điểm khác nhau,
phần mềm tự động phát sinh các frame trung gian tạo cảm giác đối tượng chuyển động.

Khảo sát mẫu:
-

Mở tập tin: Robo.mb

-

Play mẫu và quan sát.
Đây là một mẫu robo đơn giản minh họa cho kỹ thuật set keyframe. Khi nhấn nút
play, bạn sẽ thấy robo đi dọc theo hành lang và trèo lên cầu thang. Bây giờ, ta sẽ
đi vào phân tích kỹ thuật sử dụng keyframe của mẫu này.
Trong Outliner, chọn bộ nhân vật primitiveMan.
Quan sát trên Time Slider, bạn sẽ thấy các sọc nhỏ màu đỏ tại các vị trí 120,
135,142, và 150.

-

Di chuyển đến frame 120, ta thấy robo bước lên bậc tam cấp thứ hai. Di chuyển
tiếp đến frame 135, robo bước lên bậc tam cấp thứ ba. Và cứ di chuyển đến các frame
142, 150 kế tiếp, robo sẽ bước dần lên từng bậc tam cấp.
Nhắc lại là ta dùng kỹ thuật key frame để đặt giá trị cho thuộc tính đối tượng tại
một thời điểm đặc biệt. Từ đó phần mềm sẽ phát sinh các frame trung gian tạo cảm giác

chuyển động cho đối tượng. Xem lại phần lý thuyết và chuyển động của robo, bạn thấy
dường như có vẻ vô lý? Robo thay đổi rất nhiều động tác trong khi đó chỉ có 4 frame
được set key? Những phần trước khi set key ở frame 120 robo vẫn chuyển động?
Thực ra ở đây không có gì là vô lý cả. Những chuyển động trước khi set key ở
frame thứ 120 là những chuyển động được tạo bằng kỹ thuật sử dụng các clip. Do bài này
ta chỉ đi phân tích kỹ thuật set key frame nên bạn không cần biết chi tiết kỹ thuật sử dụng
đó lúc này. Điều quan trọng bạn nên nhớ là set key frame thường dùng cho việc phải xử
lý hành động thay đổi một cách khác hẳn với các hành động trước ( ví dụ như thay đổi
hẳn tư thế). Chuyển động lên cầu thang của robo khác hẳn với chuyển động đi bộ (tư thế
của robo) cho nên chỗ này người ta dùng kỹ thuật set key frame.
Để thấy rõ hơn các frame này được set như thế nào.
- Chọn bộ nhân vật primitiveMan.
- Vào Window > Animation Editor > Graph Editor
Graph Editor là công cụ rất đắc lực giúp bạn theo dõi và chỉnh sửa việc set key
frame chính xác hơn.
- Cửa sổ Graph Editor xuất hiện. Quan sát cửa sổ Graph Editor, ta thấy có 2 khung
cửa sổ con chính. Khung bên trái hiển thị các bộ phận của đối tượng cùng phép
biến đổi. Khung bên phải hiển thị biểu đồ biểu diễn phép biến đổi tương ứng của
bộ phận được chọn.
- Lần lượt thử chọn từng dòng của khung bên trái. Vd: rArm.TranslateZ,
rArm.Tra...
Tạo hoạt họa bằng cách sử dụng keyframing
Nguyên lý: Đặt một giá trị cho một thuộc tính đối tượng tại một thời điểm(một
frame cụ thể) được chỉ định nào đó. Khi bạn set keyframe ở nhiều thời điểm khác nhau,
phần mềm tự động phát sinh các frame trung gian tạo cảm giác đối tượng chuyển động.
Khảo sát mẫu:
- Mở tập tin: Robo.mb
- Play mẫu và quan sát.
Đây là một mẫu robo đơn giản minh họa cho kỹ thuật set keyframe. Khi nhấn nút
play, bạn sẽ thấy robo đi dọc theo hành lang và trèo lên cầu thang. Bây giờ, ta sẽ
đi vào phân tích kỹ thuật sử dụng keyframe của mẫu này.
- Trong Outliner, chọn bộ nhân vật primitiveMan.
- Quan sát trên Time Slider, bạn sẽ thấy các sọc nhỏ màu đỏ tại các vị trí 120,
135,142, và 150.
Di chuyển đến frame 120, ta thấy robo bước lên bậc tam cấp thứ hai. Di chuyển
tiếp đến frame 135, robo bước lên bậc tam cấp thứ ba. Và cứ di chuyển đến các frame
142, 150 kế tiếp, robo sẽ bước dần lên từng bậc tam cấp.
Nhắc lại là ta dùng kỹ thuật key frame để đặt giá trị cho thuộc tính đối tượng tại
một thời điểm đặc biệt. Từ đó phần mềm sẽ phát sinh các frame trung gian tạo cảm giác
Tạo hoạt họa bằng cách sử dụng keyframing - Trang 2
Tạo hoạt họa bằng cách sử dụng keyframing - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tạo hoạt họa bằng cách sử dụng keyframing 9 10 900