Ktl-icon-tai-lieu

Tạo Report Trong Access 2010

Được đăng lên bởi gianghaocon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 676 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 5: Report

Trung Tâm Tin Học HUTECH

MỤC LỤC
CHƯƠNG V: REPORT - BÁO BIỂU
I.

Giới thiệu......................................................................................................................54
I.1.

Vùng thiết kế..........................................................................................................54

I.2.

Công cụ hỗ trợ.......................................................................................................55

II.

Các loại Report.............................................................................................................55


Report chi tiết............................................................................................................55



Report tổng hợp........................................................................................................55

III.

Thiết kế Report dạng đơn giản.................................................................................55

IV.

Thiết kế Report phân nhóm......................................................................................56
Tham khảo:..................................................................................................................57

53

Chương 5: Report

Trung Tâm Tin Học HUTECH

CHƯƠNG 5 : REPORT – BÁO BIỂU
I.

Giới thiệu.

Đối tượng Form cho phép trình bày thông tin ra màn hình, thì đối tượng Report cho phép
xuất dữ liệu ra máy in. Vì vậy các thao tác bên Form chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng vào
việc thiết kế Report.
I.1.
Vùng thiết kế
Report Header/Footer: Tiêu đề đầu/cuối báo biểu, nôi dung nằm trong vùng này chỉ xuất
hiện một lần duy nhất ở phía trên/dưới của trang đầu tiên.
Page Header/Footer: Tiêu đề trang, nội dung nằm trong vùng này được in theo (tần số)
từng trang ở phía trên/dưới.
Detail: Nội dung chi tiết của báo cáo, trình bày từng hàng dữ liệu.
 Khi Report có phân nhóm ta có thêm các vùng nhóm
<Tên nhóm> Header/Footer: Tiêu đề nhóm, nội dung nằm trong vùng này được in theo
từng nhóm một và nằm ở trên/dưới vùng Detail. Ví dụ in danh sách sinh viên theo từng lớp,
khi đó Report đã được phân nhóm theo lớp có vùng MSLop Header/Footer. Ví dụ:
Trang đầu:
Page Header
Report Header

MaLop Header

MaLop Footer

Trang cuối:

Page Header

Report Footer

54

Page Footer 

Chương 5: Report

Trung Tâm Tin Học HUTECH

I.2.
Công cụ hỗ trợ.
Khi tự thiết kế Form hay Report chúng ta hay gặp khó khăn trong việc xác định vị trí hay
kích thước của đối tượng. Mặc dù đã “nín thở” khi điề...
Chương 5: Report Trung Tâm Tin Học HUTECH
MỤC LỤC
CHƯƠNG V: REPORT - BÁO BIỂU
I.
I. Giới thiệu......................................................................................................................54
I.1. Vùng thiết kế..........................................................................................................54
I.2. Công cụ hỗ trợ.......................................................................................................55
II.
II. Các loại Report.............................................................................................................55
Report chi tiết............................................................................................................55
Report tổng hợp........................................................................................................55
III.
III. Thiết kế Report dạng đơn giản.................................................................................55
IV.
IV. Thiết kế Report phân nhóm......................................................................................56
Tham khảo:..................................................................................................................57
53
Tạo Report Trong Access 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tạo Report Trong Access 2010 - Người đăng: gianghaocon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tạo Report Trong Access 2010 9 10 785