Ktl-icon-tai-lieu

Team Geek A Software Developer's Guide to Working Well with Others

Được đăng lên bởi Huy Đinh
Số trang: 193 trang   |   Lượt xem: 1755 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Team Geek A Software Developer's Guide to Working Well with Others
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Team Geek A Software Developer's Guide to Working Well with Others - Người đăng: Huy Đinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
193 Vietnamese
Team Geek A Software Developer's Guide to Working Well with Others 9 10 955