Ktl-icon-tai-lieu

Tệp và quản lý tệp

Được đăng lên bởi tuanquynh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1818 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẬ
P
TIN
Là một tập hợp các thông tin
ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo
thành một đơn vị lưu trữ do
hệ điều hành quản lý.Mỗi tệp
có một tên để truy cập

P
Ệ
T

TÊN TỆP
Phần mở rộng không
Phần tên
(Name):
Bond
Basics
nhất thiết phải có
Phần mở rộng – Phần đuôi
(Extension): doc
Ngăn cách nhau bởi dấu “.”

Hide
Toolsextensions
-> Folder
Options
for
known
file
types

TÊN TỆP

\ / : * ? “ < > |

.mp3

Tệp dữ
liệu âm thanh

.ppt

Tệp trình
chiếu

.doc

Tệp văn
bản

.xls
.jpg

Tệp xử lí
bảng tính
Tệp dữ
liệu ảnh

.BMP Tệp dữ
liệu đồ họa

THƯ MỤC
Là một hình thức sắp xếp trên
Mỗi ổ đĩa cũng được coi
đĩa để lưu trữ từng nhóm các
là thư mục gốc
tập tin có liên quan tới nhau
Mỗi ổ đĩa có một thư mục
được tạo tự động, gọi là
thư mục gốc

D:\
BAI11.XLS
HORATIO
DOHOA.BMP
TONY.DOC
BAITAP
BT1.PPT
BT2.PPT
BT3.PPT

D:\HORATIO\BAITAP\BT2.PPT
C:\WINDOWS\WMSysPr9.prx

ĐƯỜNG DẪN ĐẦY ĐỦ

Đảm bảo tốc độ truy cập
thông tin cao, làm cho hiệu
suất chung của hệ thống
không bị phụ thuộc nhiều vào
tốc độ của thiết bị ngoại vi

Độc lập giữa thông tin và
phương tiện mang thông tin

Độc lập giữa phương pháp
lưu trữ và phương pháp xử lý

Sử dụng bộ nhớ ngoài một
cách hiệu quả

Tổ chức bảo vệ thông tin giúp
hạn chế ảnh hưởng của các
lỗi kĩ thuật hoặc chương trình

ĐỐI
VỚI
MỘT
TẬP
TIN

ĐỐI
VỚI
MỘT
THƯ
MỤC

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tệp và quản lý tệp - Người đăng: tuanquynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tệp và quản lý tệp 9 10 547