Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ TỐI ƯU BẰNG PHẦN MỀM MIDAS-CIVIL OPTIMAL DESIGN BY MIDAS-CIVIL SOFTWARE NGUYỄN LAN – CAO VĂN LÂM

Được đăng lên bởi Doxuanminh Doxuanminh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THIẾT KẾ TỐI ƯU BẰNG PHẦN MỀM MIDAS-CIVIL
OPTIMAL DESIGN BY MIDAS-CIVIL SOFTWARE
NGUYỄN LAN – CAO VĂN LÂM
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Phần mềm Midas Civil có rất nhiều tính năng ưu việc trong tính toán, thiết kế cầu như tính
toán cầu đúc hẫng, cầu treo, thiết kế tiết diện BTCT, thiết kế tối ưu. Bài viết này đi sâu vào
nghiên cứu tính năng tối ưu hóa kết cấu bao gồm tối ưu hóa mặt cắt của tiết diện và bài toán
điều chỉnh nội lực trong cầu dây xiên theo mô hình bài toán tối ưu.
ABSTRACT
MIDAS-Civil have many features for Bridge design as Segmental and Cable-stayed bridge,
Optimal design. This paper focus on optimal design included Section Optimal and determine
of modified forces in cable of Cable-stayed Bridge.

1. Đặt vấn đề
Trong vòng nửa thế kỷ nay, một ngành toán học mới- lý thuyết qui hoạch toán học- đã
hình thành và phát triển mạnh mẽ do đòi hỏi cấp bách về kinh tế để thực hiện các chỉ tiêu tối
ưu: nhiều nhất, ít nhất, nhanh nhất, rẻ nhất, tốt nhất,… Ngày nay sự phát triển nhanh chóng
của kỹ thuật máy tính điện tử đã tạo khả năng thực tế cho việc tự động hóa thiết kế trên rất
nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn như xác định các tham số của kết cấu xây dựng tối ưu theo tiêu
chuẩn giá thành rẻ nhất, tính toán lực căng chỉnh trong các dây văng để độ lệch mặt cầu so với
đường đỏ mặt cầu mong muốn nhỏ nhất, chọn kích thước các mặt cắt bộ phận kết cấu sao cho
thỏa mãn các tiêu chuẩn kiểm tra và khối lượng vật liệu nhỏ nhất,… đó là những ví dụ về bài
toán thiết kế tối ưu.
Hiện nay có một số chương trình phân tích và thiết kế kết cấu bằng phương pháp phần
tử hữu hạn đã tích hợp thêm môđun thiết kế tối ưu (optimal design) như SAP2000, MIDASCivil. Việc nghiên cứu, tiếp cận các tính năng thiết kế tối ưu của các phần mềm này để lựa tìm
mặt cắt tối ưu, chọn lực căng chỉnh theo mô hình bài toán tối ưu,… là việc cần thiết đối với
các kỹ sư thiết kế kết cấu.
Trong bài viết này, các tác giả giới thiệu một số tính năng phân tích và thiết kế tối ưu
của phần mềm MIDAS-Civil, một phần mềm thiết kế cầu rất mạnh đang được các kỹ sư thiết
kế cầu quan tâm nghiên cứu và ứng dụng.
2. Các tính năng thiết kế tối ưu của MIDAS-Civil
2.1. Tính năng thiết kế tối ưu mặt cắt kết cấu thép và kết cấu bê tông-cốt thép hình
(bê tông cốt cứng) - Steel/SRC Optimal Design
Tính năng này cho phép ta có thể lựa chọn một kết cấu tiết kiệm nhất (khối lượng vật
liệu nhỏ nhất). Hiện MIDAS chỉ mới hỗ trợ thiết kế tối ưu mặt cắt cho kết cấu bê tông cốt
thép hình (SRC) và kết cấu thép (Stee...
THIẾT KẾ TỐI ƯU BẰNG PHẦN MỀM MIDAS-CIVIL
OPTIMAL DESIGN BY MIDAS-CIVIL SOFTWARE
NGUYỄN LAN – CAO VĂN LÂM
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Phần mềm Midas Civil rất nhiều tính năng ưu việc trong tính toán, thiết kế cầu như tính
toán cầu đúc hẫng, cầu treo, thiết kế tiết diện BTCT, thiết kế tối ưu. Bài viết y đi sâu vào
nghiên cứu tính năng tối ưu hóa kết cấu bao gồm tối ưu hóa mặt cắt của tiết diện và bài toán
điều chỉnh nội lực trong cầu dây xiên theo mô hình bài toán tối ưu.
ABSTRACT
MIDAS-Civil have many features for Bridge design as Segmental and Cable-stayed bridge,
Optimal design. This paper focus on optimal design included Section Optimal and determine
of modified forces in cable of Cable-stayed Bridge.
1. Đặt vấn đề
Trong vòng nửa thế kỷ nay, một ngành toán học mới- lý thuyết qui hoạch toán học- đã
hình thành phát triển mạnh mẽ do đòi hỏi cấp bách về kinh tế để thực hiện các chỉ tiêu tối
ưu: nhiều nhất, ít nhất, nhanh nhất, rẻ nhất, tốt nhất,… Ngày nay sự phát triển nhanh chóng
của kỹ thuật máy tính điện tử đã tạo khả năng thực tế cho việc tự động hóa thiết kế trên rất
nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn như xác định các tham số của kết cấu xây dựng tối ưu theo tiêu
chuẩn giá thành rẻ nhất, tính toán lực căng chỉnh trong các dây văng để độ lệch mặt cầu so với
đường đỏ mặt cầu mong muốn nhỏ nhất, chọn kích thước các mặt cắt bộ phận kết cấu sao cho
thỏa mãn các tiêu chuẩn kiểm tra khối lượng vật liệu nhỏ nhất,… đó những ví dụ về bài
toán thiết kế tối ưu.
Hiện nay có một số chương trình phân tích và thiết kế kết cấu bằng phương pháp phần
tử hữu hạn đã tích hợp thêm môđun thiết kế tối ưu (optimal design) như SAP2000, MIDAS-
Civil. Việc nghiên cứu, tiếp cận các tính năng thiết kế tối ưu của các phần mềm này để lựa tìm
mặt cắt tối ưu, chọn lực căng chỉnh theo hình bài toán tối ưu,… việc cần thiết đối với
các kỹ sư thiết kế kết cấu.
Trong bài viết này, các tác giả giới thiệu một số tính năng phân tích thiết kế tối ưu
của phần mềm MIDAS-Civil, một phần mm thiết kế cầu rất mạnh đang được các kỹ sư thiết
kế cầu quan tâm nghiên cứu và ứng dụng.
2. Các tính năng thiết kế tối ưu của MIDAS-Civil
2.1. Tính năng thiết kế tối ưu mặt cắt kết cấu thép và kết cấu tông-cốt thép hình
(bê tông cốt cứng) - Steel/SRC Optimal Design
Tính năng này cho phép ta thể lựa chọn một kết cấu tiết kiệm nhất (khối lượng vật
liệu nhỏ nhất). Hiện MIDAS chỉ mới hỗ trợ thiết kế tối ưu mặt cắt cho kết cấu tông cốt
thép hình (SRC) và kết cấu thép (Steel).
THIẾT KẾ TỐI ƯU BẰNG PHẦN MỀM MIDAS-CIVIL OPTIMAL DESIGN BY MIDAS-CIVIL SOFTWARE NGUYỄN LAN – CAO VĂN LÂM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ TỐI ƯU BẰNG PHẦN MỀM MIDAS-CIVIL OPTIMAL DESIGN BY MIDAS-CIVIL SOFTWARE NGUYỄN LAN – CAO VĂN LÂM - Người đăng: Doxuanminh Doxuanminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THIẾT KẾ TỐI ƯU BẰNG PHẦN MỀM MIDAS-CIVIL OPTIMAL DESIGN BY MIDAS-CIVIL SOFTWARE NGUYỄN LAN – CAO VĂN LÂM 9 10 221