Ktl-icon-tai-lieu

Thông tin di động

Được đăng lên bởi kidogb-gmail-com
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 828 lần   |   Lượt tải: 1 lần
12/9/2013

CHƯƠNG 4
HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

Nội dung
I. Tổng quan về hệ thống thông tin di động
II. Hệ thống GSM
III. Dịch vụ vô tuyến gói chung GPRS
IV. Hệ thống CDMA
V. Hệ thống thông tin thế hệ thứ 3 (3G) theo chuẩn WCDMA

Tài liệu tham khảo
1. Giáo trình Thông tin Di động, Thầy Phạm Công Hùng (chủ biên),
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
2. Tính toán mạng thông tin di động số cellular,
Thầy Vũ Đức Thọ
3. GSM, CdmaOne and 3G Systems,
Raymond Steele, Chin-Chun Lee, Peter Gould
4. GSM, Switching, Services and Protocols,
John Wiley & Sons

Link download Slide (pdf):

1

12/9/2013

I. Tổng quan về hệ thống TTDD
1. Lịch sử phát triển
2. Giới thiệu cấu trúc hệ thống
3. Đa truy nhập

1. Lịch sử phát triển
Giới thiệu chung:
 Hệ thống thông tin di động tế bào số (Digital Cellular
Mobile Communication Systems) hay còn gọi là hệ thống
thông tin di động (Mobile Systems) là hệ thống liên lạc
với nhiều điểm truy nhập khác nhau (access points, or
base stations) trên một vùng địa lý hay còn goi là các cell.


Nguời sử dụng có thể di chuyển trong vùng phủ sóng của
các trạm (base station)

2

12/9/2013

1. Lịch sử phát triển






Ra đời vào những năm 1920 ( là các phương tiện thông tin
giữa các đơn vị cảnh sát Mỹ )
1982 sử dụng kỹ thuật TDMA là Nhóm đặc trách di đông
GSM (Group Special Mobile) sau này được đổi thành Hệ
thống di động toàn cầu (Global System for Mobile
Communications)
 Việt Nam sử dụng GSM từ 1993
1991 Qualcomm triển khai hệ thống di động trên công nghệ
CDMA chuẩn IS-95A (Interim Standard-95A)
 Việt Nam triểm khai hệ thống di động theo công nghệ
CDMA và đưa vào sử dụng tháng 7/2003 (S- Phone)

1. Lịch sử phát triển
Hệ thống thông tin di động phát triển theo các thế hệ khác nhau:



First Generation (1G)
Hệ thống thông tin di động tương tự sử dụng phương thức đa truy nhập
phân chia theo tần số FDMA và điều chế tần số FM.



Đặc điểm:


Phương thức truy nhập:



Dịch vụ đơn thuần là thoại



Chất lượng thấp



Bảo mật kém

FDMA

3

12/9/2013

1. Lịch sử phát triển


Một số hệ thống điển hình:


NMT: Nordic Mobile Telephone sử dụng băng tần 450
MHz. Triển khai tại các nước Bắc Âu vào năm 1981
(Scandinavia)



TACS: Total Access Communication System triển khai tại
Anh vào năm 1985.



AMPS: Advanced Mobile Phone System triển khai tại Bắc
Mỹ vào năm 1978 tại băng tần 800 MHz.

1. Lịch sử phát triển


Second Generation (2G)


Hệ thống di động số tế bào:






Chất lượng thoại tốt hơn
Hỗ trợ các dịch vụ số liệu (data)

Phương thức...
12/9/2013
1
CHƯƠNG
4
HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG
Nội dung
I. Tổng quan về hệ thống thông tin di động
II. Hệ thống GSM
III. Dịch vụ vô tuyến gói chung GPRS
IV. Hệ thống CDMA
V. Hệ thống thông tin thế hệ thứ 3 (3G) theo chuẩn WCDMA
Tài liệu tham khảo
2. Tính toán mạng thông tin di động số cellular,
Thầy Vũ Đức Thọ
3. GSM, CdmaOne and 3G Systems,
Raymond Steele, Chin-Chun Lee, Peter Gould
4. GSM, Switching, Services and Protocols,
John Wiley & Sons
Link download Slide (pdf):
1. Giáo trình Thông tin Di động, Thầy Phạm Công Hùng (chủ biên),
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
Thông tin di động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tin di động - Người đăng: kidogb-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Thông tin di động 9 10 976