Ktl-icon-tai-lieu

Thủ thuật acad - phần 1

Được đăng lên bởi maxiengpyck-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2288 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Download thêm tại: 

Download thêm tại: 
1. Lấy lại được cửa sổ dòng lệnh command trong ACAD:
- CTRL + 9
2. Chuyển đổi cửa sổ giữa các file cad đang được bật lên, giúp cho việc chuyển
đổi qua lại giữa các file mà có thể bạn muốn tham khảo:
- Dùng phím Ctrl+Tab
3. Chỉ số trên và chỉ số dưới
Muốn đánh Text trong Autocad mà có mũ trên hoặc dưới thì dùng lệnh gì?
Ví dụ H2SO4
Lệnh MTEXT.
Bạn muốn dùng để viết chữ trên đầu, bạn cho ký tự mũ (^) vào cuối.
Bạn muốn dùng để viết chữ dưới chân, bạn cho ký tự mũ (^) vào đầu đoạn.
Sau đó tô xanh đoạn mà bạn muốn viết kèm cả ký tự mũ, rồi nhấn vào phím a/b
trên thanh công cụ mtext
4. Mẹo chọn đối tượng
Bạn đang cần chọn một đối tượng nằm ở phía dưới một đối tượng khác, bạn
làm như thế nào? có một cách rất đơn giản: khi chọn bạn nhấn thêm ctr, pick 1
lần nếu trúng rồi thì thôi, nếu chưa trúng thì pick thêm lần nữa nó sẽ chọn xoay
vòng các đối tượng nằm tại 1 vị trí cho đến lúc đối tượng bạn chọn là thì bạn
nhấn phím space (enter hoặc phải chuột).
Bạn đang bật một lúc nhiều lựa chọn osnap, vì thế khi bạn di chuột đến gần đối
tượng, thay vào bắt theo cách bạn mong muốn, AutoCAD lại chọn kiểu snap
không đúng? bạn chỉ cần nhấn phím tab chức năng osnap sẽ thay đổi xoay vòng
cho đến kiểu bạn muốn thì thôi.
5. Mẹo khi dùng fillet
Một số người khi dùng lệnh fillet, chủ yếu dùng để vát hai đối tượng vào nhau
(radius=0). Nên khi đang fillet với một bán kính khác, họ muốn biến radius về
0 thì lại dùng tham số R rồi gõ vào 0. Khi muốn quay trở lại bán kính đang làm
thì lại làm lại.
Để khắc phục điều này, AutoCAD cho bạn chức năng giữ SHIFT, lệnh fillet sẽ
mặc định radius=0, nhả ra thì bán kính fillet lại trở thành bình thường.
6. Mẹo bắt trung điểm
Bạn muốn chỉ định một điểm là trung điểm của 2 điểm khác mà không có đối
tượng nào để bắt midpoint? bạn sẽ vẽ một line đi qua 2 điểm đó và chọn
midpoint, sau đó lại xóa line này đi?
Không đến nỗi phức tạp như thế, khi bạn muốn xác định trung điểm, bạn chỉ
cần nhập vào mtp hoặc m2p (middle between 2 point), ACAD sẽ hỏi bạn 2
điểm đầu mút, thế là bạn đã có điểm ở giữa.
7. Mẹo hatch
Để mảng hatch, pline có width dày không che mất các thông tin hatch, dim.
Hãy sử dụng lệnh TEXTTOFRONT, lệnh này đưa toàn bộ text và/hoặc dim lên
trước các đối tượng khác. Lệnh này bắt đầu có từ ACAD2005.
8. Mẹo tạo block
Nếu bạn muốn tạo một anonymous block (là block không có tên) trong bản vẽ
bạn chỉ cần copy các đối tượng mà bạn muốn tạo block bằng cách d...
Download thêm tại: http://chunguv.blogspot.com
Thủ thuật acad - phần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủ thuật acad - phần 1 - Người đăng: maxiengpyck-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Thủ thuật acad - phần 1 9 10 108