Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành Unix, Linux

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thực hành Unix, Linux
Ngô Thanh Nguyên
Bộ môn Hệ thống và Mạng máy tính
Khoa Khoa học và kỹ thuật máy tính

Email: ntnguyen@cse.hcmut.edu.vn

Tuần

Buổi

Nội dung

2

Lec1

Linux, các lệnh của Linux, lập trình Shell trên Linux

3

Lab1

Thực hành các lệnh và lập trình shell trên Linux

4

Lec2

Ngôn ngữ C/C++, thông báo Ass1

5

Lec3

Lập trình process, Makefile

6

Lab2

Thực hành lập trình multiprocess

7

Lec4

Lập trình IPC (pipe, signal, semaphore)

10

Lec5

Nhận xét Ass1, thông báo Ass2

11

Lab3

Thực hành lập trình pipe, semaphore

12

Lec6

Lập trình IPC (shared-memory, pthread)

13

Lab4

Thực hành shared memory

14

Lab5

Thực hành pthread

16

Lec7

Nhận xét Ass2

Assignment 1: Các giải thuật định thời
Assignment 2: Quản lí bộ nhớ và I/O
Khoa KH&KTMT - ĐH BK Tp.HCM

2

Tài liệu tham khảo
• 
• 
• Nguyễn Phương Lan, Hoàng Đức Hải: “Lập
trình Linux, tập 1”
• Linux manual
• Internet

Khoa KH&KTMT - ĐH BK Tp.HCM

3

Nội dung
•
•
•
•
•
•

Giới thiệu
Khái niệm cơ bản về người dùng – account
Các lệnh cơ bản trong Linux
Hệ thống file, lệnh thao tác trên hệ thống file
Đổi hướng xuất nhập, pipe
Trình soạn thảo vi (visual interpreter)

Khoa KH&KTMT - ĐH BK Tp.HCM

4

Nội dung
•
•
•
•
•
•

Giới thiệu
Khái niệm cơ bản về người dùng – account
Các lệnh cơ bản trong Linux
Hệ thống file, lệnh thao tác trên hệ thống file
Đổi hướng xuất nhập, pipe
Trình soạn thảo vi (visual interpreter)

Khoa KH&KTMT - ĐH BK Tp.HCM

5

Các lệnh xoá
Xoá
Kí tự hiện hành
Xóa từ hiện hành
Xóa từ trước
Cả dòng
Xóa đến cuối dòng
Xóa đến đầu dòng
Xóa n dòng kế tiếp
Undo
Paste

Lệnh
DEL hoặc x
dw
db
dd
d$
d0
ndd
p hoặc u
p

Khoa KH&KTMT - ĐH BK Tp.HCM

73

Các thao tác khác
•
•
•
•
•

Ghi ra file
Ghi ra file có tên filename
Thoát khi nội dung chưa đổi)
Thoát và không lưu
Lưu và thoát

Khoa KH&KTMT - ĐH BK Tp.HCM

:w
:w filename
:q
:q!
:x!

hoặc ZZ

74

...
Thc hành Unix, Linux
Ngô Thanh Nguyên
B môn H thng Mng máy tính
Khoa Khoa hcvàk thut máy tính
Email: ntnguyen@cse.hcmut.edu.vn
Thực hành Unix, Linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành Unix, Linux - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thực hành Unix, Linux 9 10 704