Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập chuyên ngành

Được đăng lên bởi Bình Yên Nơi Đâu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 821 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU PHÂN CỤM CỨNG VÀ ÁP DỤNG VÀO PHÂN CỤM

KHÁCH HÀNG

Giáoviênhướngdẫn:Th.sTrầnMạnhTuấn
Sinhviênthựchiện:NguyễnThịBình

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
 Khai phá dữ liệu là một lĩnh vực khoa học mới xuất hiện gần đây nhằm đáp ứng
nhucầutổchức,khaithácCSDL.Các kết quả nghiên đã thành công với rất nhiều những ứng dụng trong nhiều
lĩnh vực đặc biệttừviệcphâncụmkháchhàng.

 Trongkinhdoanhyếutốkháchhàngquyếtđịnhđếnsựthànhbạicủadoanhnghiệp,khithôngtinđangtrởthànhyếutốqu
yếtđịnhtrongkinhdoanhthìvấnđềtìmracácthôngtinhữuíchtrongCSDLkhổnglồngàycàngtrởthànhmụctiêuquantr
ọngcủacácdoanhnghiệp.

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

 Vìvậymộttrongnhữnggiảipháphữuhiệunhấtnhằmkhắcphụccácvấnđềnêutrênlàtiếnhànhtriểnkhaixâydựngmộthệ
thốngkhaiphádữliệu(KPDL),khaithácquảnlýnguồnkháchhàngnóitrên.

 Đólàmộthệthốngđượcthiếtkếgiúpchonhânviênchiếnlượcmarketingnắmbắtđượcnguồnthôngtinkháchhànghữuíc
hvàcácchiếtxuấtđượctừCCDLtrênsẽlàmộtnguồntàiliệuhỗtrợchonhânviênxâydựngchiếnlươckinhdoanh.
=>Chínhvìlýdotrên,emđãchọnđềtài“Tìmhiểuvềphươngphápphâncụmcứngvàápdụngvàophâncụmkháchhàng”
.

Tómtắtnộidungbáocáo
1.

Giớithiệuđềtài.

2.

Lýthuyếtphâncụm.

3.

SửdụngkỹthuậtKmeansvàophâncụmkháchhàng.

4.

Giaodiệnchươngtrình.

1.Giớithiệuđềtài

 PhâncụmlàmộtkỹthuậtthườngdùngtrongKhaiphádữliệu.Kỹthuậtnàyđangđượcnghiêncứuvàứngdụngvàorấtnhi
ềucáclĩnhvựctrongcuộcsống.Trongđó,phâncụmkháchhànglàmộtứngdụngquantrọngcủaphâncụmdữliệu.Hiện
nay,rấtnhiềucáctổchứcđãứngdụngthànhcôngkỹthuậtnàyvàđạtđượcnhữnglợiíchtolớn .

2. TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU
 Khaiphádữliệulàquátrìnhtríchlọc,sảnsinhranhữngthôngtinhoặccácmẫukhônghiểnnhiên,tiềmẩnnhữnghữuích
từnhữngcơsởdữliệulớn.Khaiphádữliệulàquátrìnhchínhtrongkhaiphátrithứctừcơsởdữliệu.

 Khaiphádữliệu(KPDL)làmộtgiaiđoạnquantrọngtrongquátrìnhkhaiphátrithức(KPTT).Vềbảnchất,nólàgiaiđoạ
nduynhấttìmrađượcthôngtinmới,thôngtintiềmẩncótrongCSDLchủyếuphụcvụchomôtảvàdựđoán

2.1.Địnhnghĩaphâncụm
 Phâncụmlàquátrìnhnhómmộttậpcácđốitượngthựcthểhaytrừutượngthànhlớpcácđốitượngtươngtự.Mộtcụmlàmộ
ttậphợpcácđốitượngdữliệumàcácphầntửcủanótươngtựnhautrongcùngmộtcụmvàphitươngtựvớicácđốitượngtro
ngcáccụmkhác.Mộtcụmcácđốitượngdữliệucóthểxemnhưlàmộtnhómtrongnhiềuứngdụng.

2.2Mộtsốứngdụngcủaphâncụm
 Lĩnhvựcsinhhọc:biểudiễndữliệugen
 Phụcvụsứckhỏetâmlý
 PCDLđốivớihoạtđộngnghiêncứuthịtrường
 PCDLđốivớihoạtđộngthưviện
 PCDLđốivớihoạtđộngbảohiểm
 PCDLđốivớihoạtđộngquyhoạchđôthị
 PCDLđốivớihoạtđộng...
BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU PHÂN CỤM CỨNG VÀ ÁP DỤNG VÀO PHÂN CỤM
KHÁCH HÀNG
Giáoviênhướngdẫn:Th.sTrầnMạnhTuấn
Sinhviênthựchiện:NguyễnThịBình
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Thực tập chuyên ngành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập chuyên ngành - Người đăng: Bình Yên Nơi Đâu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Thực tập chuyên ngành 9 10 363