Ktl-icon-tai-lieu

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Được đăng lên bởi lemongtuyen85
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1986 lần   |   Lượt tải: 1 lần
XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẰNG OPENCART

LỜI CẢM ƠN
----------------------------Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập ở giảng đường đại học đến nay, chúng em đã
nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất
ch úng em xin gửi đến quý Thầy Cô ở Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ – Trường Đại Học Trà
Vinh đã cùng với tri thức, tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng
em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặc biệt trong học kỳ này, Khoa đã tổ chức cho
chúng em được tiếp cận với môn học mà theo chúng em là rất hữu ích đối với sinh viên ngành
“Công Nghệ Thông Tin” đó là môn học “Thương Mại Điện Tử”. Chúng em xin chân thành cảm
ơn Thầy Đặng Lê Nam đã tận tâm hướng dẫn chúng em qua từng buổi học trên lớp cũng như
những buổi nói chuyện, thảo luận về lĩnh vực này. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo
của thầy, thì chúng em nghĩ bài viết này rất khó có thể hoàn thiện được. Một lần nữa, chúng em
xin chân thành cảm ơn Thầy Nam.
Bước đầu đi vào thực tế tìm hiểu về lĩnh vực thương mại điện tử, kiến thức của chúng em
còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót là điều chắc chắn,
chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý Thầy và các bạn học
cùng lớp để kiến thức của chúng em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Nhóm Sinh Viên Thực hiện
Trần Thái Nghĩa – DE12TT8014160112007
Võ Thanh Tân - DE12TT8014160112009
Lê Mộng Tuyền – DE11TT8014120111083
Nguyễn Hữu Quyền - DE11TT8014120111080

GVHD: ĐẶNG LÊ NAM

Trang 1

XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẰNG OPENCART

LỜI NÓI ĐẦU
----------------------------Hiện nay trên thế giới thương mại điện tử đang phát triển rất mạnh mẽ. Kỹ thuật số giúp chúng
ta tiết kiệm đáng kể các chi phí nhờ chi phí vận chuyển trung gian, chi phí giao dịch. và đặc biệt là
giúp tiết kiệm thời gian để con người đầu tư vào các hoạt động khác. Hơn nữa thương mại điện tử
còn giúp con người có thể tìm kiếm tự động theo nhiều mục đích khác nhau, tự động cung cấp
thông tin theo nhu cầu và sở thích của con người. Giờ đây, con người có thể ngồi tại nhà để mua
sắm mọi thứ theo ý muốn và các Website bán hàng trên mạng sẽ giúp ta làm được điều đó. Chính
vì vậy các công nghệ mã nguồn mở trở lên được chú ý vì các tính năng của nó. Giá thành rẻ và
được hỗ trợ rất nhiều trên mạng sẽ giúp chúng ta nhanh chóng xây dựng các website bán hàng thân
thiện và dễ sử dụng với người dùng.
Chính v...
XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẰNG OPENCART
GVHD: ĐẶNG LÊ NAM Trang 1
LỜI CẢM ƠN
-----------------------------
Trong sut thi gian t khi bt đầu hc tp ging đường đại hc đến nay, chúng em đã
nhận được rt nhiu s quan tâm, giúp đỡ ca quý Thy Cô. Vi lòng biết ơn sâu sc nht
chúng em xin gi đến quý Thy Cô Khoa K Thut Công Ngh Trường Đi Hc T
Vinh đã cùng vi tri thc, tâm huyết ca mình để truyền đạt vn kiến thc quý báu cho chúng
em trong sut thi gian hc tp ti trường. đặc bit trong hc k y, Khoa đã t chc cho
chúng em được tiếp cn vi n hc theo chúng em là rt hu ích đối vi sinh viên ngành
“Công Ngh Thông Tin” đó môn hc “Thương Mại Điện Tử”. Chúng em xin chân thành cm
ơn Thầy Đặng Nam đã tn tâm hướng dn chúng em qua tng bui hc trên lp cũng như
nhng bui nói chuyn, tho lun v lĩnh vc y. Nếu không nhng li hướng dn, dy bo
ca thy, thì chúng em nghĩ bài viết này rt khó có th hoàn thin được. Mt ln na, chúng em
xin chân thành cm ơn Thy Nam.
Bước đầu đi vào thc tế tìm hiu v lĩnh vc thương mại điện t, kiến thc ca chúng em
còn hn chế còn nhiu b ng. Do vy, không tránh khi nhng thiếu sót là điu chc chn,
chúng em rt mong nhn được nhng ý kiến đóng góp quý báu ca quý Thy và các bn hc
cùng lp để kiến thc ca chúng em trong lĩnh vc này được hoàn thin hơn.
Chúng em xin chân thành cm ơn!
Nhóm Sinh Viên Thc hin
Trn Thái Nghĩa – DE12TT8014160112007
Võ Thanh Tân - DE12TT8014160112009
Lê Mng Tuyn DE11TT8014
120111083
Nguyn Hu Quyn - DE11TT8014
120111080
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - Người đăng: lemongtuyen85
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 9 10 931