Ktl-icon-tai-lieu

tích hợp liên môn

Được đăng lên bởi Anh Nguyet Nguyen Thi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3021 lần   |   Lượt tải: 18 lần
PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN DỰ THI
1. Tên dự án dạy học:
Tích hợp toán học THCS trong học vẽ hình với phần mềm Geogebra.
2. Mục tiêu dạy học.
KiÕn thøc
- Học sinh hiểu các đối tượng hình học cơ bản của phần mềm và quan hệ
giữa chúng.
- Thông qua phần mềm, học sinh biết và hiểu được các ứng dụng của phần
mềm trong việc vẽ và minh họa các đối tượng hình học và thiết lập quan hệ toán
học giữa các đối tượng này.
Kĩ năng :
- Học sinh có ý thức trong việc ứng dụng phần mềm trong việc học tập của
mình.
- Có kĩ năng sử lý và phân tích thông tin, vận dụng linh hoạt các kiến thức
đã học giải quyết các vấn đề
- Vẽ được đường tròn nội tiếp tam giác, đường tròn ngoại tiếp tam giác, vẽ
một hình là đối xứng trục của một đối tượng cho trước trên màn hình, vẽ hình
thang cân.
- Hình thành kĩ năng tự học, tự đào sâu kiến thức.
Th¸i ®é
- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn: Tin học,
Toán học…. để giải quyết các vấn đề dự án dạy học đặt ra.
- Rèn luyện ý thức tự giác, tác phong nhanh nhẹn, phản ứng tốt khi thực
hiện.
3. Đối tượng dạy học của dự án
Đối tượng dạy học của dự án là học sinh THCS.
Số lượng: 42 học sinh.
Số lớp thực hiện: 1.
Khối lớp: 8.
Những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo dự án.
- Dự án mà tôi thực hiện là một tiết thực hành tin học 8 “Học vẽ hình với
phần mềm Geogebra”.
- Các em là học sinh lớp 8 nên việc tiếp cận với kiến thức của chương trình
THCS không còn bỡ ngỡ, lạ lẫm trước những đổi mới về phương pháp, đổi mới về
kiểm tra đánh giá mà các thầy cô giáo đã áp dụng trong quá trình giảng dạy.
4. Ý nghĩa của dự án
Qua thực tế quá trình dạy học, tôi thấy rằng việc kết hợp kiến thức liên môn
học vào để giải quyết một vấn đề nào đó trong một môn học là việc làm hết sức
cần thiết. Điều đó đòi hỏi người giáo viên bộ môn không chỉ nắm chắc môn mình
dạy mà còn phải không ngừng trau dồi kiến thức các môn học khác để tổ chức,

hướng dẫn các em giải quyết các tình huống, các vấn đề đặt ra trong môn học một
cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Trong giáo dục tích hợp kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề trong
một môn học sẽ giúp học sinh hiểu rộng hơn, sâu hơn về vấn đề đặt ra trong môn
học đó, giúp học sinh phát huy sự suy nghĩ, tư duy, sáng tạo trong học tập và ứng
dụng vào thực tế đời sống
Tôi nhận thấy khi soạn bài có kết hợp các kiến thức của các môn học khác sẽ
giúp giáo viên tiếp cận tốt hơn, hiểu rõ hơn, sâu hơn những vấn đề đặt ra. Từ đó tổ
chức hướng dẫn học sinh sẽ linh hoạt hơn, sinh động không. Học sinh có hứng thú
học tập, t...
PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN DỰ THI
1. Tên dự án dạy học:
Tích hợp toán học THCS trong học vẽ hình với phần mềm Geogebra.
2. Mục tiêu dạy học.
KiÕn thøc
- Học sinh hiểu các đối tượng hình học cơ bản của phần mềm và quan hệ
giữa chúng.
- Thông qua phần mềm, học sinh biết và hiểu được các ứng dụng của phần
mềm trong việc vẽ và minh họa các đối tượng hình học và thiết lập quan hệ toán
học giữa các đối tượng này.
Kĩ năng :
- Học sinh có ý thức trong việc ứng dụng phần mềm trong việc học tập của
mình.
- Có kĩ năng sử lý và phân tích thông tin, vận dụng linh hoạt các kiến thức
đã học giải quyết các vấn đề
- Vẽ được đường tròn nội tiếp tam giác, đường tròn ngoại tiếp tam giác, vẽ
một hình là đối xứng trục của một đối tượng cho trước trên màn hình, vẽ hình
thang cân.
- Hình thành kĩ năng tự học, tự đào sâu kiến thức.
Th¸i ®é
- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn: Tin học,
Toán học…. để giải quyết các vấn đề dự án dạy học đặt ra.
- Rèn luyện ý thức tự giác, tác phong nhanh nhẹn, phản ứng tốt khi thực
hiện.
3. Đối tượng dạy học của dự án
Đối tượng dạy học của dự án là học sinh THCS.
Số lượng: 42 học sinh.
Số lớp thực hiện: 1.
Khối lớp: 8.
Những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo dự án.
- Dự án tôi thực hiện một tiết thực hành tin học 8 “Học vẽ hình với
phần mềm Geogebra”.
- Các em học sinh lớp 8 nên việc tiếp cận với kiến thức của chương trình
THCS không còn bỡ ngỡ, lạ lẫm trước những đổi mới về phương pháp, đổi mới về
kiểm tra đánh giá mà các thầy cô giáo đã áp dụng trong quá trình giảng dạy.
4. Ý nghĩa của dự án
Qua thực tế quá trình dạy học, tôi thấy rằng việc kết hợp kiến thức liên môn
học vào để giải quyết một vấn đề nào đó trong một môn học việc làm hết sức
cần thiết. Điều đó đòi hỏi người giáo viên bộ môn không chỉ nắm chắc môn mình
dạy mà còn phải không ngừng trau dồi kiến thức các môn học khác để tổ chức,
tích hợp liên môn - Trang 2
tích hợp liên môn - Người đăng: Anh Nguyet Nguyen Thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
tích hợp liên môn 9 10 199