Ktl-icon-tai-lieu

Tiện ích mở rộng google chrome

Được đăng lên bởi dinhtuananh123
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 657 lần   |   Lượt tải: 0 lần
10 tiện ích mỏ* rộng “phải có” cho Google Chrome
Nếu là người sử dụng trình duyệt web Google
Chrome một cách thưòng xuyên, bạn nên trang bị
cho mình những tiện ích mở rộng dưói đây.
Kể từ khi xuất hiện, Google Chrome đang ngày càng
phát triển mạnh mẽ và chiếm được thị phần không
nhỏ trong lĩnh vực trình duyệt web nhờ tốc độ cao và
hiệu năng mạnh mẽ. Không chỉ vậy, việc hỗ trợ
những tiện ích mở rộng (Extension) đã khiến cho sản
phẩm của gã khổng lồ Google càng thêm hữu
ích. Mặc dù vậy, đứng trước thư viện extension dồi
dào của Google Chrome, nhiều người dùng sẽ tự hỏi
nên chọn tiện ích mở rộng nào. Để giúp đỡ người
dùng và tiết kiệm thời gian tìm kiếm, trang web
PC World đã chọn ra 10 extensions được xếp vào
dạng “phải có” nếu như bạn đang sử dụng Chrome là
trình duyệt web chính.

Bạn đọc có thê tìm thây link tải vê của các extensions
trong bài viết tại đây
http ://www .pcworld.com/do wnloads/collection/collid
, 1664-order,4/files.html

Đầu tiên, ai cũng biết Googlc chính là cha đỏ của
trình duyệt Chrome. Mà Google lại có thế mạnh là
các dịch vụ trực tuyến như hòm thư điện tử, lịch và
đặc biệt là tìm kiếm. Bởi vậy, không có gì quá ngạc
nhiên nếu như những tiện ích nhằm giúp người dùng
truy cập các dịch vụ này nhanh nhất lại đứng đầu
danh sách các extension hữu ích cho Chrome.

Google Calendar Extension

-ox

<-oO.ử'
Google caksndar

■ HHS * *
t t cxhef BookmarVi

Today (Fil. Nov 12)
2 P ortent t a 4Í1M (63' !40*)
6 00pm • ■ -c. ■•• lAaao)

Tomonow ISA Nov 13)

3 For»c*M lot 48ÎW (60‘ I 43’ )
6 OOpm Dinntf Midi John

Sun. Nov 14
3 Fw ccnt for «KM (SI* I îî*)
Mon.

MOV

15

S Forecast Un «SICH (8 r I MT

Tiện ích mở rộng đâu tiên chính là Google Calendar
Extension. Chỉ cần một cú click chuột, người dùng có
thể thấy được lịch, các sự kiện gắn liền với ngày
tháng. Không chỉ vậy, bạn cũng có thể thêm vào các
event hoặc việc phải làm. Một tiện ích vô cùng hữu
dụng trong việc quản lý, sắp xếp công việc.

Google Mail Checker Plus

■“ ¿à

I»

ô u

Bi r* w
C m il

' Inbox for bdescary@gmail.com
■*C«H Support

07:40 3

Uwaad DeM o Spam A rchiv*

“ PI I

W olcom o to iC a ll fo r the iPho no

W elcom e to iCall
Your aCall for the iPhone account has been setup and you're ready to start
making calls! If you have any questions about how to use iCall, simply
visit 

0

Y ou r use rn a m e and password
Logging into (Call on your iPhone is automatic. However, to login to our
desktop application, or to access our forums, you will need to use th...
10 tiện ích m* rộng “phải có cho Google Chrome
Nếu người sử dụng trình duyệt web Google
Chrome một cách thưòng xun, bạn nên trang b
cho mình nhng tiện ích m rộng dưói đây.
Ktừ khi xuất hin, Google Chrome đang ngày càng
phát trin mnh m chiếm được thị phần không
nh trong lĩnh vực tnh duyt web nh tc độ cao và
hiu năng mạnh mẽ. Không ch vậy, việc hỗ tr
n
hng tin ích mrng (Extension) đã khiến cho sn
phm của gã khng lồ Google càng thêm hu
í
ch. Mc dù vậy, đng trưc thư vin extension di
o của Google Chrome, nhiu ngưi dùng s tự hi
nên chn tiện ích mrng nào. Đgp đ người
dùng và tiết kim thi gian tìm kiếm, trang web
PC World đã chn ra 10 extensions đưc xếp vào
dng “phải có” nếu như bạn đang sử dng Chrome
trình duyệt web chính.
Tiện ích mở rộng google chrome - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiện ích mở rộng google chrome - Người đăng: dinhtuananh123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tiện ích mở rộng google chrome 9 10 423