Ktl-icon-tai-lieu

Tiết 1. Bài 2, Thông tin và biểu diễn thông tin

Được đăng lên bởi minhductinhoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA BÀI CỦ
1. Hoạt động thông tin của con người được
tiến hành trước hết là nhờ những gì?
2. Nhiệm vụ chính của tín học là gì?

BÀI 2. THÔNG TIN VÀ
BIỂU DIỄN THÔNG TIN

1. Các dạng thông tin cơ bản
* Dạng văn bản: là những gì được ghi lại
bằng các con số, chữ viết hay kí hiệu trong
sách vở, báo chí,…
* Dạng hình ảnh: Những hình ảnh minh họa
trong sách báo, tấm ảnh chụp người bạn,…
* Dạng âm thanh: tiếng đàn, tiếng chim hót,
tiếng còi xe,…

2. Biểu diễn thông tin
a) Biểu diễn thông tin
Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin dưới
dạng cụ thể nào đó.
b) Vai trò của biểu diễn thông tin
- Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng đối với
việc truyền và tiếp nhận thông tin.
- Biểu diễn thông tin dưới dạng phù hợp cho phép
lưu giữ và chuyển giao thông tin.
- Biểu diễn thông tin có vai trò quyết định đối với mọi
hoạt động thông tin nói chung và quá trình xử lí
thông tin nói riêng.

CỦNG CỐ
1. Trình bày các dạng thông tin cơ bản
trong tin học?
2. Biểu diễn thông tin là gì?
3. Vai trò của biểu diễn thông tin là gì?

VỀ NHÀ
1. Học bài.
2. Chuẩn bị phần còn lại của bài.

...
KIỂM TRA BÀI CỦ
1. Hoạt động thông tin của con người được
tiến hành trước hết là nhờ những gì?
2. Nhiệm vụ chính của tín học là gì?
Tiết 1. Bài 2, Thông tin và biểu diễn thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiết 1. Bài 2, Thông tin và biểu diễn thông tin - Người đăng: minhductinhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tiết 1. Bài 2, Thông tin và biểu diễn thông tin 9 10 48