Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOW SERVER 2003

Được đăng lên bởi minhtrinhpn
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1270 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TRONG SINH VIÊN
I.THÔNG TIN CHUNG
1. Chủ trì đề tài
1.1) Họ và tên: HOÀNG THỊ TRANG
1.2) Mã số SV: 4112011055
1.3)Ngành đào tạo: CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1.4) Khóa học: 2012-2015
1.5) Lớp học: CT12CTT01
1.6) Địa chỉ liên lạc: Bình Sa – Thăng Bình – Quảng Nam
1.7)Số điên thoại: 01682764301
1.8) Email: hoangthitrang1008@gmail.com
2. Đề tài
2.1. Tên đề tài: TÌM HIỂU HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOW SERVER 2003
2.2. Cấp đăng ký (Khoa/Trường): Khoa
2.3. Loại hình nghiên cứu:………………………………………………..
Nghiên cứu cơ bản
Nghiên cứu ứng dụng Triển khai thực nghiệm
Khác
2.4. Thòi gian thực hiện: 1 tháng
(từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013)
3. Cán bộ hướng dẫn
3.1) Họ tên: ThS. NGUYỄN VĂN KHƯƠNG
3.2) Chức vụ: Giảng viên
3.3) Học hàm, học vị: Thạc sỹ
3.4) Nơi công tác: Trường ĐẠI HỌC QUẢNG NAM, Tam Kỳ, Quang Nam
3.5) Số điện thoại: 0905065317
3.6) Email:Khuongdx@gmail.com
4. Cộng tác viên của đề tài

II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI

Phần 1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
Trong thời đại hiện nay Công Nghệ Thông Tin ngày càng phát triển và
đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu với mỗi chúng ta.Cần thiết hơn cả
là đối với một công ty,một nhà máy xí nghiệp, một doanh nghiệp ,trường
học….vv.
Việc làm thế nào để cho công ty mình ngày càng phát thiển, các tài nguyên
1

trong công ty được bảo mât một cách an toàn là mối lo ngại với không ít các
doanh nghiệp.Nhận thấy điều đó là quan trọng chính vì thế Microsoft đã nhanh
chóng cho áp dụng CNTT vào các doanh nghiệp bằng giải pháp quản trị máy
chủ và điều này đã nhanh chóng được các doanh nghiệp trong và ngoài nước
ứng dụng thành công và nhiệt tình hưởng ứng.

1.2. Mục tiêu của đề tài
Việc sử dụng hệ thống máy chủ để quản trị trong doanh nghiệp ngày càng
đựoc các doanh nghiệp trong nước áp dụng nhằm có một hệ thống hoạt động
tốt,an toàn ,có độ bảo mật cao,chi phí hợp lý và thuận tiện trong việc trao đổi
thông tin giữa các chi nhánh…

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Từ những yêu cầu thực tế như vậy em xin xây dựng các dịch vụ mạng trong
một doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dung Window Server 2003 trên phần mềm
máy ảo VMWare và từ đó có thể áp dụng vào triển khai trên thự c tế.

1.4. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu hệ điều hành windows Server 2003 và các dịch vụ mạng của
windows Server 2003.

1.5. Lịch sử nghiên cứu
Lịch sử phát triển và ra đời của Windows Server 2003 có lẽ chúng ta cũng
đã biết. Do tính thương mại, do nhu cầu của việc sử dụng mà bản thân Windows
Server 2003 cũng được Microsoft đóng gói ...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TRONG SINH VIÊN
I.THÔNG TIN CHUNG
1. Chủ trì đề tài
1.1) Họ và tên: HOÀNG THỊ TRANG
1.2) Mã số SV: 4112011055
1.3)Ngành đào tạo: CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1.4) Khóa học: 2012-2015
1.5) Lớp học: CT12CTT01
1.6) Địa chỉ liên lạc: Bình Sa – Thăng Bình – Quảng Nam
1.7)Số điên thoại: 01682764301
1.8) Email: hoangthitrang1008@gmail.com
2. Đề tài
2.1. Tên đề tài: TÌM HIỂU HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOW SERVER 2003
2.2. Cấp đăng ký (Khoa/Trường): Khoa
2.3. Loại hình nghiên cứu:………………………………………………..
Nghiên cứu cơ bản Nghiên cứu ứng dụng Triển khai thực nghiệm Khác
2.4. Thòi gian thực hiện: 1 tháng
(từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013)
3. Cán bộ hướng dẫn
3.1) Họ tên: ThS. NGUYỄN VĂN KHƯƠNG
3.2) Chức vụ: Giảng viên
3.3) Học hàm, học vị: Thạc sỹ
3.4) Nơi công tác: Trường ĐẠI HỌC QUẢNG NAM, Tam Kỳ, Quang Nam
3.5) Số điện thoại: 0905065317
3.6) Email:Khuongdx@gmail.com
4. Cộng tác viên của đề tài
II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI
Phần 1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
Trong thời đại hiện nay Công Nghệ Thông Tin ngày càng phát triển
đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu với mỗi chúng ta.Cần thiết hơn cả
đối với một công ty,một nhà máy nghiệp, một doanh nghiệp ,trường
học….vv.
Việc làm thế nào đ cho công ty mình ngày càng phát thiển, các tài nguyên
1
TÌM HIỂU HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOW SERVER 2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOW SERVER 2003 - Người đăng: minhtrinhpn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
TÌM HIỂU HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOW SERVER 2003 9 10 808