Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu hệ thống mã nguồn mở phục vụ cho phát triển ứng dụng thương mại điện tử. Nghiên cứu và triển khai hệ thống mã nguồn mở Prestashop để xây dựng wesbsite thương mại điện tử.

Được đăng lên bởi hang-doan
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1789 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BTL Mã nguồn mở

Th.s: Đặng Văn Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Phần mềm mã nguồn mở ngày nay rất phát triển trên thế giới cũng như tại Việt Nam.
Việc ứng dụng hệ thống mã nguồn mở phục vụ cho phát triển thương mại điện tử ngày
càng rộng rãi và đóng góp được nhiều thành tựu cho sự phát triển thương mại điện tử.
Hiện nay có nhiều open source về bán hàng trực tuyến như Prestashop, Alegrocart,
OpenCart, Zen Cart, osCommerce, Mangeto, Tomacas….Mỗi open source có một thế
mạnh riêng ví dụ : Alegrocart Giải pháp thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp với
module, templates, SEO, languages, Ajax, ... OpenCart là một mã nguồn mở, sử dụng
ngôn ngữ PHP, cung cấp các giải pháp thương mại điện tử mạnh mẽ với khả năng tạo
kinh doanh trực tuyến. Zen Cart thực sự là nghệ thuật của thương mại điện tử miễn phí,
thân thiện, mã nguồn mở. Phần mềm này được phát triển bởi nhóm các chủ cửa hàng

SVTH: Đoàn Thị Hằng _ Nguyễn Thị Chi

Page

BTL Mã nguồn mở

Th.s: Đặng Văn Nam

có chung tư tưởng, lập trình, thiết kế, và chuyên gia tư vấn. osCommerce là một mã
nguồn mở hàng đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử. Magento là một mã nguồn mở
chuyên nghiệp cung cấp giải pháp thương mại điện tử một cách linh hoạt, cộng đồng
rộng lớn tại Việt Nam…Mỗi open source có các thế mạnh riêng của mình , không có
open source nào đáp ứng hết các yêu cầu của người dùng. Để hiểu rõ hơn vấn đề trên
chúng em mạnh dạn lựa chọn đề tài
Tìm hiểu hệ thống mã nguồn mở phục vụ cho phát triển ứng dụng thương mại
điện tử. Nghiên cứu và triển khai hệ thống mã nguồn mở Prestashop để xây dựng
wesbsite thương mại điện tử.

CHƯƠNG I
TÌM HIỂU HỆ THỐNG MÃ NGUỒN MỞ PHỤC VỤ CHO PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
A.Tổng quát
I: Một số khái niệm cơ bản.
I.1: Tìm hiểu phần mềm mã nguồn mở (Open/Free source soft ware-FOSS).
a.Khái niệm phần mềm mã nguồn mở.
Chương trình phần mềm mã nguồn mở là những chương trình mà quy trình cấp
phép sẽ cho người dùng quyền tự do chạy chương trình theo bất cứ mục đích nào,
quyền nghiên cứu và sửa đổi chương trình, quyền sao chép và tái phát hành phần mềm
gốc hoặc phần mềm đã sửa đổi mà không phải trả tiền cho người lập trình trước.

SVTH: Đoàn Thị Hằng _ Nguyễn Thị Chi

Page

BTL Mã nguồn mở

Th.s: Đặng Văn Nam

b.Đặc điểm của phần mềm mã nguồn mở (FOSS).
Miễn phí.
Tự do dùng chương trình với bất cứ mục đích gì.
Tự do chỉnh sửa.
Tự do nghiên cứu.
Tự do phân phát các phiên bản cả chương trình.
Phần mềm mã nguồn mở do một người, một nhóm người hay một tổ chức phát
triển và đưa ra phiên bản đầu tiên cùng...
BTL Mã ngu n m Th.s: Đ ng Văn Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Phần mềm nguồn mngày nay rất phát triển trên thế giới cũng như tại Việt Nam.
Việc ứng dụng hệ thống mã nguồn mở phục vụ cho phát triển thương mại điện tử ngày
càng rộng rãi đóng góp được nhiều thành tựu cho sự phát triển thương mại điện tử.
Hiện nay nhiều open source về bán hàng trực tuyến như Prestashop, Alegrocart,
OpenCart, Zen Cart, osCommerce, Mangeto, Tomacas….Mỗi open source một thế
mạnh riêng dụ : Alegrocart Giải pháp thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp với
module, templates, SEO, languages, Ajax, ... OpenCart một nguồn mở, sử dụng
ngôn ng PHP, cung cấp các giải pháp thương mại điện tử mạnh mẽ với khả năng tạo
kinh doanh trực tuyến. Zen Cart thực sự là nghệ thuật của thương mại điện tử miễn phí,
thân thiện, nguồn mở. Phần mềm này được phát triển bởi nhóm các chủ cửa hàng
SVTH: Đoàn Th H ng _ Nguy n Th Chi Page
Tìm hiểu hệ thống mã nguồn mở phục vụ cho phát triển ứng dụng thương mại điện tử. Nghiên cứu và triển khai hệ thống mã nguồn mở Prestashop để xây dựng wesbsite thương mại điện tử. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu hệ thống mã nguồn mở phục vụ cho phát triển ứng dụng thương mại điện tử. Nghiên cứu và triển khai hệ thống mã nguồn mở Prestashop để xây dựng wesbsite thương mại điện tử. - Người đăng: hang-doan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Tìm hiểu hệ thống mã nguồn mở phục vụ cho phát triển ứng dụng thương mại điện tử. Nghiên cứu và triển khai hệ thống mã nguồn mở Prestashop để xây dựng wesbsite thương mại điện tử. 9 10 75