Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu PHP và MySQL và xây dựng demo thông tin sản phẩm

Được đăng lên bởi Đinh Mạnh Tường
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1448 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----000---

BÁO CÁO
THỰC TẬP CƠ SỞ
Đề tài:

TÌM HIỀU NGÔN NGỮ PHP & MYSQL
VÀ XÂY DỰNG DEMO THÔNG TIN SẢN PHẨM

Giáo viên hướng dẫn : ThS.Lê Hoàng Hiệp
Sinh viên thực hiện

: Đoàn Thị Ngát

Lớp

: TT &MMT-K10A

Thái Nguyên, tháng 5 năm 2014

2

Table of Contents

MỞ ĐẦU
Với quá trình phát triển công nghệ khoa học và kỹ thuật thì Internet đã đóng
vai trò quan trọng, nó đã nhanh chóng phát triển trên toàn quốc. Việc áp dụng
những công nghệ vào các lĩnh vực đời sống của con người ngày càng tăng và không
3

ngừng can thiệp vào hầu hết các công việc. Công nghệ thông tin là một trong những
ngành khoa học đó.
Với công nghệ Web sẽ giúp bạn đưa những thông tin mong muốn của mình
lên mạng Internet cho mọi người cùng xem một cách dễ dàng với các công cụ và
các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Sự ra đời của các ngôn ngữ lập trình cho phép
chúng ta xây dựng các trang web đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng .PHP là
kịch bản trên phía trình chủ cho phép chúng ta xây dựng trang Web trên cơ sở dữ
liệu.Với nhiều ưu điểm nổi bật mà PHP và MySQL được rất nhiều người sử dụng.
Với lý do chọn đó,được sự hướng dẫn và giúp đỡ của thầy giáo Thạc sĩ Lê
Hoàng Hiệp, em đã chon đề tài:”Tìm hiều ngôn ngữ lập trình PHP và MySQL –
demo về thông tin sản phẩm” làm đề tài thực tập cơ sở của mình.

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình đúng thời gian quy định, em xin
chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường và các thầy giáo, cô giáo trường Đại
học công nghệ thông tin và truyền thông nói chung, các thầy cô giáo bộ môn

4

Mạng và Truyền thông nói riêng đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em học tập và
thực hiện đề tài nghiên cứu này.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Lê Hoàng Hiệp- Giáo viên hướng dẫn
em- Người đã luôn tận tình giúp đỡ em giải quyết vướng mắc khi thực hiện đề tài
nghiên cứu.Mặc dù thời gian làm việc rất bận song thầy vẫn luôn dành thời gian
hướng dẫn em mỗi khi gặp khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu.
Bên cạnh đó là sự giúp đỡ của các bạn trong lớp đã giúp đỡ em tìm hiểu sâu
hơn về ngôn ngữ lập trình PHP & MySQL, ngôn ngữ mà em dùng để xây dựng
chương trình demo trong đợt làm đề tài này.
Đề tài nghiên cứu đã hoàn thiện nhưng không tránh khỏi những thiếu sót, em
rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn đề em có thể hoàn
thiện hơn trong những đợt báo cáo lần sau.
Em xin chân thành cảm ơn !
Sinh viên

Đoàn Thị Ngát

5

CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU NGÔN NGỮ PHP ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu PHP và MySQL và xây dựng demo thông tin sản phẩm - Người đăng: Đinh Mạnh Tường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Tìm hiểu PHP và MySQL và xây dựng demo thông tin sản phẩm 9 10 325