Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu sử dụng Microsoft Word 2007

Được đăng lên bởi johnhoang960
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIÁO TRÌNH

Tìm hiểu Microsoft Office 2007
Tìm hiểu Microsoft Word 2007
LÊ VĂN HIẾU

2009

VI Ệ T NA M

Tìm hiểu Microsoft Office 2007- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 2007

MỤC LỤC
PHẦN I: LÀM QUEN VỚI MS WORD 2007................................................................7
1. Tạo văn bản đầu tiên........................................................................................................ 7
a. Làm quen với cửa sổ soạn thảo.............................................................................7
b. Bắt đầu nhập liệu...................................................................................................7
c. Những kí hiệu hỗ trợ..............................................................................................8
d. Những dấu gạch chân trong văn bản.....................................................................9
e. Thay đổi canh lề trang văn bản........................................................................... 10
f. Lưu tài liệu...........................................................................................................11
2. Chỉnh sửa văn bản và tài liệu.........................................................................................12
a. Hiệu chỉnh tài liệu................................................................................................12
b. Di chuyển vòng quanh tài liệu............................................................................ 13
c. Chọn và xóa nội dung..........................................................................................13
d. Di chuyển văn bản...............................................................................................14
e. Hủy bỏ các hành động vừa thực hiện..................................................................15
f. Sử dụng thanh trượt (Scrollbar) để xem tài liệu..................................................15
3. Làm cho văn bản trông đẹp mắt.....................................................................................16
a. Định dạng chữ và áp dụng các kiểu trang trí......................................................16
b. Tạo các điểm nhấn...............................................................................................17
c. Thêm nhanh một kiểu trang trí (Style)................................................................18
d. Tạo danh sách......................................................................................................18
e. Thêm hoặc bớt khoảng ...
GIÁO TRÌNH
Tìm hiểu Microsoft Office 2007
Tìm hiểu Microsoft Word 2007
LÊ VĂN HIẾU
2009
Tìm hiểu sử dụng Microsoft Word 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu sử dụng Microsoft Word 2007 - Người đăng: johnhoang960
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Tìm hiểu sử dụng Microsoft Word 2007 9 10 878