Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu và bảo mật với Firewall cứng và firewall mềm (ISA)

Được đăng lên bởi Đồng Văn Huyên
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tìm hiểu và bảo mật với Firewall cứng và firewall mềm (ISA)

LỜI NÓI ĐẦU
An toàn thông tin là nhu cầu rất quan trọng đối với cá nhân cũng như đối với
xã hội và các quốc gia trên thế giới. Từ khi ra đời cho đến nay mạng máy tính đã
đem lại hiệu quả vô cùng to lớn trong tất cả các lĩnh vực của đời sống. Bên cạnh đó
người sử dụng phải đối mặt với các hiểm họa do thông tin trên mạng của họ bị tấn
công. An toàn thông tin trên mạng máy tính bao gồm các phương pháp nhằm bảo
vệ thông tin được lưu giữ và truyền trên mạng. An toàn thông tin trên mạng máy
tính là một lĩnh vực đang được quan tâm đặc biệt đồng thời cũng là một công việc
hết sức khó khăn và phức tạp. Thực tế đã chứng tỏ rằng có một tình trạng rất đáng
lo ngại khi bị tấn công thông tin trong quá trình xử lý, truyền và lưu giữ thông tin.
Những tác động bất hợp pháp lên thông tin với mục đích làm tổn thất, sai lạc, lấy
cắp các tệp lưu giữ tin, sao chép các thông tin mật, giả mạo người được phép sử
dụng thông tin trong các mạng máy tính.
Tường lửa không chỉ là một dạng phần mềm (như tường lửa trên Windows),
mà nó còn có thể là phần cứng chuyên dụng trong các mạng doanh nghiệp. Các
tường lửa là phần cứng này giúp máy tính của các công ty có thể phân tích dữ liệu
ra để đảm bảo rằng malware không thể thâm nhập vào mạng, kiểm soát hoạt động
trên máy tính mà nhân viên của họ đang sử dụng. Nó cũng có thể lọc dữ liệu để chỉ
cho phép một máy tính chỉ có thể lướt web, vô hiệu hóa việc truy cập vào các loại
dữ liệu khác.
Với sự hướng dẫn tận tình của thầy Nguyễn Trung Phú nhóm em đã hoàn
thành bài tập lớn này. Tuy đã cố gắng hết sức tìm hiểu, phân tích nhưng chắc rằng
không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm em rất mong nhận được sự thông cảm và
góp ý của quý thầy cô và các bạn.
Nhóm em xin chân thành cảm ơn!
GVHD: Nguyễn Trung Phú

Page 1

Tìm hiểu và bảo mật với Firewall cứng và firewall mềm (ISA)
I.
1.

Tổng quan về Firewall
Tại sao cần Firewall?
Nếu máy tính của bạn không được bảo vệ, khi bạn kết nối Internet, tất cả các

giao thông ra vào mạng đều được cho phép, vì thế hacker, trojan, virus có thể truy
cập và lấy cắp thông tin cá nhân của bạn trên máy tính. Chúng có thể cài đặt các
đoạn mã để tấn công file dữ liệu trên máy tính. Chúng có thể sử dụng máy tính của
bạn để tấn công một máy tính của gia đình hoặc doanh nghiệp khác kết nối
Internet. Một firewall có thể giúp bạn thoát khỏi gói tin hiểm độc trước khi nó đến
hệ thống của bạn.
Chức năng chính của Firewall là kiểm soát luồng thông tin từ giữa Intranet
và In...
Tìm hiểu và bảo mật với Firewall cứng và firewall mềm (ISA)
LỜI NÓI ĐẦU
An toàn thông tin là nhu cầu rất quan trọng đối với cá nhân cũng như đối với
hội các quốc gia trên thế giới. Từ khi ra đời cho đến nay mạng máy tính đã
đem lại hiệu quả vô cùng to lớn trong tất cả các lĩnh vực của đời sống. Bên cạnh đó
người sử dụng phải đối mặt với các hiểm họa do thông tin trên mạng của họ bị tấn
công. An toàn thông tin trên mạng máy nh bao gồm các phương pháp nhằm bảo
vệ thông tin được lưu giữ truyền trên mạng. An toàn thông tin trên mạng máy
tính một lĩnh vực đang được quan tâm đặc biệt đồng thời cũng một công việc
hết sức khó khăn phức tạp. Thực tế đã chứng tỏ rằng một tình trạng rất đáng
lo ngại khi bị tấn công thông tin trong quá trình xử lý, truyền lưu giữ thông tin.
Những tác động bất hợp pháp lên thông tin với mục đích làm tổn thất, sai lạc, lấy
cắp c tệp lưu giữ tin, sao chép các thông tin mật, giả mạo người được phép sử
dụng thông tin trong các mạng máy tính.
Tường lửa không chỉ một dạng phần mềm (như tường lửa trên Windows),
còn thể phần cứng chuyên dụng trong các mạng doanh nghiệp. Các
tường lửa phần cứng này giúp máy tính củac công ty thể phân tích dữ liệu
ra để đảm bảo rằng malware không thể thâm nhập vào mạng, kiểm soát hoạt động
trên máy tính mà nhân viên của họ đang sử dụng. Nó cũng có thể lọc dữ liệu để ch
cho phép một máy tính chỉ thể lướt web, hiệu hóa việc truy cập vào các loại
dữ liệu khác.
Với sự hướng dẫn tận nh của thầy Nguyễn Trung Phú nhóm em đã hoàn
thành bài tập lớn này. Tuy đã cố gắng hết sức tìm hiểu, phân tích nhưng chắc rằng
không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm em rất mong nhận được sthông cảm
góp ý của quý thầy cô và các bạn.
Nhóm em xin chân thành cảm ơn!
GVHD: Nguyễn Trung Phú Page 1
Tìm hiểu và bảo mật với Firewall cứng và firewall mềm (ISA) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu và bảo mật với Firewall cứng và firewall mềm (ISA) - Người đăng: Đồng Văn Huyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tìm hiểu và bảo mật với Firewall cứng và firewall mềm (ISA) 9 10 425