Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về GUI trong matlab môn một số phương pháp tính toán mềm

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn Văn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần mềm: Matlab R2007a
Bài đầu tiên mình sẽ giới thiệu các bạn giao diện GUI.
1. Mở phần mềm Matlab, gõ lệnh sau vào cửa sổ Command
>> guide

Trong cửa sổ GUIDE Quick Start có nhiều lựa chọn theo một trong các khuân mẫu sau:
Create New GUI: Tạo một hộp thoại GUI mới theo một trong các loại sau
•
•
•
•

Blank GUI (Default): Hộp thoại GUI trống không có một điều khiển uicontrol nào
cả.
GUI with Uicontrols: Hộp thoại GUI với một vài uicontrol như button, ... Chương
trình có thể chạy ngay.
GUI with Axes and Menu: Hộp thoại GUI với một uicontrol axes và button, các
menu để hiển thị đồ thị.
Modal Question Dialog: Hộp thoại đặt câu hỏi Yes, No.

Open Existing GUI: mở một project có sẵn.
Trong hướng dẫn này, các bạn tạo một project mới nên sẽ chọn Blank GUI

2. Cửa sổ GUI hiện ra

Giao diện rất giống với các chương trình lập trình giao diện như Visual Basic, Visual
C++, ... Các bạn di chuột qua các biểu tượng ở bên trái sẽ thấy tên của các điều khiển.
Xin nói qua một vài điều khiển hay dùng:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Push Button: giống như nút Command Button trong VB. Là các nút bấm như nút
OK, Cancel mà ta vẫn bấm.
Slider : Thanh trượt có một con trượt chạy trên đó.
Radio Button : Nút nhỏ hình tròn để chọn lựa
Check Box
Edit Text
Static Text
Pop-up Menu
List Box
Axes
Panel
Button Group
ActiveX Control
Toggle Button

Các bạn hãy thử gắp thả vài điều khiển vào trong giao diện bên phải xem hình dạng thế
nào ?? Hình dạng ra sao nhỉ ??
Còn menu thì quan trọng nhất là menu Tools có:

•
•
•

•
•
•

Run (Ctr + T) : nhấn vào để chạy chương trình mà ta đã viết. Có lỗi là hiện ra
ngày
Align Object: dùng để làm cho các điều khiển sắp xếp gọn đẹp theo ý mình như
cùng căn lề bên trái, ...
Grid and Rulers : dùng để cấu hình về lưới trong giao diện vì nó sẽ coi giao diện
như một ma trận các ô vuông nhỏ, ta sẽ thay đổi giá trị này để cho các điều khiển
có thể thả ở đâu tùy ý cho đẹp.
Menu Editor : trình này để tạo menu cho điều khiển
Tab Order Editor : sắp xếp Tab order là thứ tự khi ta nhấn phím Tab
Gui Options : lựa chọn cho giao diện GUI.

Các bạn nên vào menu Help để xem hướng dẫn thêm trong Help.
Các bạn save dưới tên: TUT01, khi đó đồng thời xuất hiện cửa sổ Editor và đang mở file
TUT01.m của bạn. Trong thư mục bạn save sẽ có 2 file là:
•
•

TUT01.fig : file này chứa giao diện của chương trình
TUT01.m : file chứa các mã thực thi cho chương trình như các hàm khởi tạo, các
hàm callback,... (sẽ nói chi tiết vào bài khác).

3. Kéo thả các điều khiển
Nói hơi nhiều nên các bạ...
Phần mềm: Matlab R2007a
Bài đầu tiên mình sgiới thiệu các bạn giao diện GUI.
1. Mở phần mềm Matlab, gõ lệnh sau vào ca sổ Command
>> guide
Trong cửa sổ GUIDE Quick Start có nhiều lựa chọn theo một trong các khuân mẫu sau:
Create New GUI: Tạo một hộp thoại GUI mới theo một trong các loại sau
Blank GUI (Default): Hp thoại GUI trống không có một điều khiển uicontrol nào
cả.
GUI with Uicontrols: Hộp thoại GUI với một vài uicontrol như button, ... Chương
trình có thể chạy ngay.
GUI with Axes and Menu: Hộp thoại GUI với một uicontrol axes và button, các
menu để hiển thị đồ thị.
Modal Question Dialog: Hộp thoại đặt câu hỏi Yes, No.
Open Existing GUI: mmột project có sẵn.
Trong hướng dẫn này, các bạn tạo một project mới nên sẽ chọn Blank GUI
Tìm hiểu về GUI trong matlab môn một số phương pháp tính toán mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về GUI trong matlab môn một số phương pháp tính toán mềm - Người đăng: Linh Nguyễn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tìm hiểu về GUI trong matlab môn một số phương pháp tính toán mềm 9 10 505