Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về Joomla

Được đăng lên bởi zozo_gun
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 7063 lần   |   Lượt tải: 58 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH KHOA HÀ NỘI
=====  =====

Báo cáo thực tập
Đề tài :Tìm hiểu về Joomla
Giáo viên hướng dẫn :Phạm Thái Hà
Sinh viên:Phạm Minh Đạo
Lớp :CNTT4-K2
MSSV:CD100564

HÀ NÔI 27-1-2013

BÁO CÁO THỰC TẬP
Mục lục
I.Giới thiệu và cài đặt Joomla
1.Giới thiệu Joomla
2.Lịch sử phát triển của Joomla
3.Các phiên bản của Joomla
4.Cài đặt Joomla
II.Giới thiệu Template trong Joomla
1.Giới thiệu Template
2.Cài đặt Template
III.Giới thiệu Module trong Joomla
1.Joomla module la gì
2.Vị trí của module trong Joomla
3.Một số module mặc định của Joomla
4.Cài đặt module trong Joomla
I.Giới thiệu và cài đặt Joomla

1.Giới thiệu Joomla
-Joomla là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở. Joomla! được
viết bằng ngôn ngữ PHPvà kết nối tới cơ sở dữ liệu MySql, cho phép
người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên internet
hoặc intranet.
-Joomla có các đặc tính cơ bản là: bộ đệm trang (page caching) để
tăng tốc độ hiển thị, lập chỉ mục, đọc tin RSS (RSS feeds), trang dùng để
in, bản tin nhanh, blog, diễn đàn , bình chọn , lịch biểu, tìm kiếm trong site
và hỗ trợ đa ngôn ngữ.
-Joomla được sử dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ những
website cá nhân cho tới những hệ thống website doanh nghiệp có tính
phức tạp cao, cung cấp nhiều dịch vụ và ứng dụng. Joomla! có th ể dễ
dàng cài đặt, dễ dàng quản lý và có độ tin cậy cao.
-Joomla có mã nguồn mở do đó việc sử dụng Joomla là hoàn toàn
miễn phí cho tất cả mọi người trên thế giới.

2.Lịch sử phát triển của Joomla
-Joomla là "sản phẩm anh em" với Mambo giữa tập đoàn
Miro của Úc (hãng đang nắm giữ Mambo), với phần đông những người
phát triển nòng cốt.
-Ban đầu công ty Miro của Úc (tiếng Anh: Miro Software Solutions)
đã phát triển Mambo theo dạng ứng dụng mã nguồn đóng. Đến tháng 4
năm 2001, công ty đã thông qua một chính sách b ản quy ền kép, nghĩa là
phát hành Mambo theo cả giấy phép GPL.
-Mọi thứ vẫn tiến triển bình thường cho đến trước khi xảy ra tranh
chấp về mặt pháp lý vào năm 2003. Vụ việc dẫn tới ý tưởng Mambo cần
phải được bảo vệ bởi một tổ chức phi lợi nhuận. Nh ưng nh ững nhà phát
triển không hài lòng về cơ cấu của Quỹ tài trợ Mambo.
-Ngày 17 tháng 8 năm 2005, toàn bộ đội phát triển nòng cốt
của Mambo đã rời khỏi dự án trong khi đang làm việc với phiên bản 4.5.3

-Nhờ sự trợ giúp của Trung tâm Luật Tự do Phần mềm ( Software
Freedom Law Center - SFLC), 20 thành viên nòng cốt cũ của Mambo đã
thành lập một tổ chức phi lợi nhuận khác lấy tên là Open Source Matters.
-Ngay ngày hôm sau, 1000 người đã ...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH KHOA HÀ NỘI
=====  =====
Báo cáo th c t p
Đ tài :Tìm hi u v Joomla
Giáo viên h ng d n :Ph m Thái Hàướ
Sinh viên:Ph m Minh Đ o
L p :CNTT4-K2
MSSV:CD100564
HÀ NÔI 27-1-2013
Tìm hiểu về Joomla - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về Joomla - Người đăng: zozo_gun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tìm hiểu về Joomla 9 10 444