Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về mã mạng và ứng dụng

Được đăng lên bởi nhuongld-hus-edu-vn
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 725 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÌM HIỂU VỀ MÃ MẠNG VÀ ỨNG DỤNG CỦA
MÃ MẠNG

•
•
•
•
•
•
•

NộiDung:
Giớithiệuvềlíthuyếtmãmạng
Cácphươngphápmulticasttruyềnthống
Mãmạngtuyếntính
Ngẫunhiênmãhóamạng
Ứngdụng
Tàiliệu

1.GiớithiệuvềlíthuyếtMãMạng

Trongviệctruyềnthôngcủamạngmáytínhcóbakháiniệm:unicast,
multicast,broadcast

Unicast là 1 thuật ngữ được sử dụng để mô tả cách thức
truyền tin được gửi từ 1 điểm đến 1 điểm khác. Trong
trường hợp này chỉ có 1 nguồn gửi và 1 nguồn nhận.

•
•

Việc truyền Unicast, trong đó 1 gói tin được gửi từ 1 nguồn duy
nhất đến 1 địa điểm được quy định, vẫn là hình thức truyền chủ
yếu trong mạng LAN và Internet.
Tấtcả các mạng LAN (VD: Ethernet) và mạng IP hỗ trợ chế độ
Unicast, các ứng dụng sử dụng phương thức vận chuyển giao
thức TCP ví dụ như Http, Smtp, Ftp, Telnet).

Hìnhảnhmôphỏng

Broadcasr là thuật ngữ được sử dụng để mô tả cách thức

truyền tin được gửi từ 1 điểm đến tất cả các điểm khác.
Trong trường hợp này,  có 1 nguồn gửi nhưng thông tin được
gửi đến tất cả các nguồn nhận trong cùng 1 kết nối.

•

•

Broadcast được hỗ trợ trong hầu hết các mạng LAN (VD:
Ethernet), được sử dụng để gửi cùng 1 thông điệp cho tất cả các
máy tính trong mạng LAN (ví dụ như bản tin ARP: giao thức phân
giải địa chỉ, truy vấn địa chỉ của tất cả các máy tính trong cùng 1
mạng LAN).
Giao thức lớp mạng (Ipv4) cũng hỗ trợ kiểu truyền Broadcast,
cho phép các gói tin được gửi đến mọi thiết bị trong cùng 1
mạng.

Multicast là thuật ngữ được sử dụng để mô tả cách thức truyền
tin được gửi từ 1 hoặc nhiều điểm đến 1 tập hợp các điểm khác.
Trong trường hợp này có thể là 1 hoặc nhiều người gửi, và thông
tin được phân phối cho 1 tập hợp các điểm thu.

•

Multicasthữu ích nếu 1 nhóm khách hàng yêu cầu 1 bộ dữ liệu
chung cùng 1 lúc. Việc truyền Multicast sẽ có thể tiết kiệm băng
thông 1 cách đáng kể.

Hìnhảnhmôphỏng

Truyềnthôngmulticastngàycàngquantrọngvàđượcsửdụngtrongrất
nhiềuứngdụnghữuíchbaogồm:

+Phânphátnộidung
(nhưcácmạngphântánnộidung,cácmạngnganghàngP2P)
+Truyềnthôngtươngtác(nhưtròchơitrựctuyến),gửithôngđiệptrựctiếp(I
M)
+Hộithảomultimedia

Kháiniệmmãmạng:


Mã mạng là một kỹ thuật mạng trong đó dữ liệu truyền được mã
hoá và giải mã để tăng thông lượng mạng, giảm sự chậm trễ và
làm cho mạng mạnh mẽhơn.



Trong mã hóa mạng, các thuật toán đại số được áp dụng
cho các dữ liệu để thu thập các truyền khác nhau. Các
truyền nhận được giải mã tại các điểm đến của họ. Điều
này có nghĩa là việc truyền ít được yêu cầu để truyền tải
tất cả các dữ liệu, nhưng điều này đòi hỏi chế...
TÌM HIỂU VỀ MÃ MẠNG VÀ ỨNG DỤNG CỦA
MÃ MẠNG
NộiDung:
Giớithiệuvềlíthuyếtmãmạng
Cácphươngphápmulticasttruyềnthống
Mãmạngtuyếntính
Ngẫunhiênmãhóamạng
Ứngdụng
Tàiliệu
Tìm hiểu về mã mạng và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về mã mạng và ứng dụng - Người đăng: nhuongld-hus-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tìm hiểu về mã mạng và ứng dụng 9 10 475