Ktl-icon-tai-lieu

Tin học

Được đăng lên bởi nguyenmaianh1312
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 908 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TIN HỌC CƠ BẢN I

GV: Hoàng Hải Hậu
h.haihau@yahoo.com

Chương 3.

2

Micsoft Excel 2010
 Microsoft Excel là một phần mềm hay là một chương trình ứng
dụng, mà khi chạy chương trình ứng dụng này sẽ tạo ra một bảng
tính và bảng tính này giúp ta dễ dàng hơn trong việc thực hiện:
 Tính toán đại số, phân tích dữ liệu

 Lập bảng biểu báo cáo, tổ chức danh sách
 Truy cập các nguồn dữ liệu khác nhau
 Vẽ đồ thị và các sơ đồ
 Tự động hóa các công việc bằng các macro
 Và nhiều ứng dụng khác để giúp chúng ta có thể phân tích nhiều loại hình
bài toán khác nhau.

3

NỘI DUNG
 Khái niệm cơ bản
 Định dạng dữ liệu
 Các hàm thông dụng
 Khai thác cơ sở dữ liệu
 Biểu đồ bảng tính
 In ấn bảng tính

4

3.1. Các khái niệm cơ bản
 Khởi động và thoát
 Giao diện Excel
 Nhập dữ liệu
 Thao tác trong bảng tính
 Sử dụng lệnh Fill (Điền số tự động)
 Cài đặt mật khẩu

5

3.1.1. Khởi động và thoát
 Khởi động Excel 2010:
 Cách 1: Start  All Programs  Microsoft Office 
Microsoft Office Excel 2010
 Cách 2: Click đúp vào biểu tượng Excel trên Desktop
 Cách 3: Start  Run  Excel.exe

 Thoát khỏi Excel:
 Cách 1: File  Exit.
 Cách 2: Click vào nút Close ().
 Cách 3: Alt+F4.
6

(Biểu tượng Excel)

3.1.2. Giao diện Excel
Thanh tiêu đề (Title bar)
Địa chỉ Ô

Thanh Menu (Menu bar)
Thanh công thức (Formula)

Ô (Cell) hiện hành
Bảng tính (Sheet)

7

Ribbon

3.1.2. Giao diện Execl
Excel 2010 thay đổi giao diện người dùng từ việc sử dụng các
thanh thực đơn truyền thống thành các cụm lệnh dễ dàng truy cập
được trình bày ngay trên màn hình gọi là Ribbon.

Review:
Formulas:
Data:
View:
Các
Thiết
Các
nút
Chèn
lập
nút
lệnh
các
lệnh
công
thao
chế
kiễm
thức,
độ
đốihiển
lỗi
với
đặt
chính
dữ
thị
tênliệu
của
tả,
vùng
trong
bảng
hỗ(range),
trợtính
và
dịch
ngoài
như:
công
từ, Excel,
thêm
phóng
cụ kiểm
chú
các
to,tra
Home:
Insert:
Page
Layout:
Là
Chèn
nơi chứa
các
Chứa
loại
các
các
đối
nút
nút
tượng
lệnh
lệnhđược
vào
về việc
bảng
sử dụng
hiển
tínhthị
thường
như:
bảngbảng
xuyên
tính biểu,
vàtrong
thiết
vẽ
thích
theonhỏ,
danh
thu
vào
dõi
sách,
công
chia
cácphân
ô,
màn
thức,
các
tích
hình…
thiết
điều
dữ liệu,…
lập
khiển
bảo
việc
vệ tính
bảngtoán
tính.của Excel.
quá
sơ đồ,
lập
in
trình
ấn.
đồ làm
thị, ký
việchiệu,
như:…cắt, dán, sao chép, định dạng tài liệu, các
kiểu mẫu có sẵn, chèn hay xóa dòng hoặc cột, sắp xếp, tìm kiếm,
8

lọc dữ liệu …
8

3.1.2. Giao diện Excel
 Cấu trúc WorkBook:
 là một tập tin của Excel 2010, có phần tên mở rộng là .xlsx. Một
Workbook có tối đa ...
TIN HỌC CƠ BẢN I
TIN HỌC CƠ BẢN I
GV: Hoàng Hải Hậu
h.haihau@yahoo.com
Tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học - Người đăng: nguyenmaianh1312
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tin học 9 10 721