Ktl-icon-tai-lieu

Tin học B VP

Được đăng lên bởi coanhdao1806
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP. HOÀ CHÍ MINH
Đề thi:

CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA
Thời gian: 150 phút

*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm ***
** Lưu ý: Bài thi gồm 2 phần: Lý thuyết và Thực hành. Trong phần thực hành gồm WinWord và
Excel. Nếu điểm của phần lý thuyết <=0.5đ hoặc thực hành Winword < 1đ hoặc Excel < 1đ thì
xem như bài thi không đạt **

I. Phần lý thuyết (2 điểm)

Trong thư mục làm việc tạo tập tin LYTHUYET.DOC trả lời các câu hỏi sau?

1. Làm thế nào để khi Click Mouse phải không cho hiển thị Shortcut Menu trong khi trình chiếu ở ứng
dụng PowerPoint?
Click Office Button -> Word Options ->Trong mục Advanced -> Bỏ chọn “Show menu on right
mouse click” trong Slide Show.

2. Làm thế nào để thay đổi toàn bộ Font chữ Tahoma thành Verdana trong ứng dụng PowerPoint?
Tạo template và cách tạo như sau
Tạo slide master. Định font là verdana cho những ô Textbox trong slide master-> đóng Slide Master
Save as thành file Template(potx) và phải đặt tên là blank.potx và lưu vào đúng thư mục Template
của Microsoft Office.
Đóng và mở lại cửa sổ Poweroint - > tạo một tập tin POWERPOINT mới

3. Cho biết 2 cách chèn âm thanh (nhạc) trong ứng dụng PowerPoint?
4. Cho biết cú pháp để tìm kiếm tập tin kiểu docx nội dung có chứa chữ “văn hóa”?
5. Cho biết cánh lưu hình ảnh về máy khi truy cập internet?
II. Phần Thực hành
A. Word (4 điểm)
1. Từ dữ liệu cho sẵn DuLieuThucHanh.docx thực hiện các yêu cầu sau:
a. Tạo style và định dạng văn bản như mẫu sau

b. Tìm và thay thế từ trọng tài bằng từ arbitration với định dạng như sau: Font=Tahoma, Size=12,
màu đỏ, giãn khoảng cách ký tự là 4 pt.
c.

Chia phân chương theo cấp đề mục lớn nhất, sau đó in khổ giấy ngang và đóng khung trang giấy cho
cấp đề mục Trạng thái bóng trên sân.

SC_BVP_0012_0066_201111_14.docx

Trang 1/4

TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP. HOÀ CHÍ MINH
d. Tạo tiêu đề đầu trang là tên cấp đề mục lớn nhất. Tạo tiêu đề cuối trang có nội dung là: Trang hiện
hành trên tổng số trang. (Ví dụ: Trang 3/5, Trang 5/5).
e. Tạo WaterMark là dòng chữ “FOOTBALL”
f.

Tạo Macro tên DropCap với yêu cầu tạo dropcap, đóng khung dropcap có shadow, đính kèm
Macro này vào tập tin DuLieuThucHanh.DocM

g. Tạo mục lục cho văn bản tại cuối tài liệu.
2. Từ dữ liệu cho sẵn trong thư mục MailMerge thực hiện các yêu cầu sau theo mẫu:
a. Dùng Envelopes tạo nhãn bì thư cho những khách ở TP HCM hay Nha Trang có Số lượng <100,
có Thành tiền >=300.
b. Lưu bài vào thư mục MailMerge.

Fro...
TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP. HOÀ CHÍ MINH
SC_BVP_0012_0066_201111_14.docx Trang 1/4
Đề thi:
CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA
Thời gian: 150 phút
*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm ***
** Lưu ý: Bài thi gồm 2 phần: Lý thuyết và Thực hành. Trong phần thực hành gồm WinWord
Excel. Nếu điểm của phần lý thuyết <=0.5đ hoặc thực hành Winword < 1đ hoặc Excel < 1đ thì
xem như bài thi không đạt **
I. Phần lý thuyết (2 điểm)
Trong thư mục làm việc tạo tập tin LYTHUYET.DOC trả lời các câu hỏi sau?
1. Làm thế nào để khi Click Mouse phải không cho hiển thị Shortcut Menu trong khi trình chiếu ứng
dụng PowerPoint?
Click Office Button -> Word Options ->Trong mục Advanced -> Bỏ chọn “Show menu on right
mouse click” trong Slide Show.
2. Làm thế nào để thay đổi toàn bộ Font chữ Tahoma thành Verdana trong ứng dụng PowerPoint?
Tạo template và cách tạo như sau
Tạo slide master. Định font là verdana cho những ô Textbox trong slide master-> đóng Slide Master
Save as thành file Template(potx) phải đặt tên là blank.potx lưu vào đúng thư mục Template
của Microsoft Office.
Đóng và mở lại cửa sổ Poweroint - > tạo một tập tin POWERPOINT mới
3. Cho biết 2 cách chèn âm thanh (nhạc) trong ứng dụng PowerPoint?
4. Cho biết cú pháp để tìm kiếm tập tin kiểu docx nội dung có chứa chữ “văn hóa”?
5. Cho biết cánh lưu hình ảnh về máy khi truy cập internet?
II. Phần Thực hành
A. Word (4 điểm)
1. Từ dữ liệu cho sẵn DuLieuThucHanh.docx thực hiện các yêu cầu sau:
a. Tạo style và định dạng văn bản như mẫu sau
b. Tìm và thay thế từ trọng tài bằng từ arbitration với định dạng như sau: Font=Tahoma, Size=12,
màu đỏ, giãn khoảng cách ký tự là 4 pt.
c. Chia phân chương theo cấp đề mục lớn nhất, sau đó in khổ giấy ngang và đóng khung trang giấy cho
cấp đề mục Trạng thái bóng trên sân.
Tin học B VP - Trang 2
Tin học B VP - Người đăng: coanhdao1806
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tin học B VP 9 10 555