Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp câu hỏi phỏng vấn viettel

Được đăng lên bởi dat-do1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3371 lần   |   Lượt tải: 3 lần
 1. Vòng 1: thi kiến thức
Đề 1:
Câu 1: Trình bày sự khác nhau giữa OSI và TCP/IP (2đ)
Câu 2: Trình bày cấu trúc khung các bản tin sử dụng trong mạng GSM
(2đ)
Câu 3: Trình bày các loại Fading trong vô tuyến, ảnh hưởng của nó
trong thông tin vô tuyến. Nêu các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của
Fading trong mạng GSM (3đ)
Câu 4: Vẽ sơ đồ nguyên lý của chuyển mạch theo thời gian (T) (3đ)
Đề 2:
Câu 1: Tại sao mô hình OSI lại chỉ có 7 lớp mà không phải là 6 lớp
hay 8 lớp? Nó căn cứ trên cái gì? Có phải tất cả các hệ thống đều sử
dụng 7 lớp ko cho ví dụ?
Câu 2: Tại sao khi làm PCM ( pulse code modulation) thì người ta nén
rồi mới lượng tử hoá đều. Tại sao các đường cong lối ra lại có dạng
y=lnx; tại sao là hàm ln?
Vòng 2: thi IQ
Câu 1: Bạn có b cái hộp và n tờ giấy bạc một đô la. Hãy chia tiền vào
các hộp sau đó niêm phong hộp lại. Bạn chia thế nào để không cần mở
hộp ra có thể lấy bất kỳ một số tiền nào từ 1 đến n đô la. Hỏi có những
giới hạn ràng buộc nào dành cho b và n?
Câu 2: Có bao nhiêu điểm trên trái đất: đi về phía nam một dặm, phía
đông một dặm, phía bắc 1 dặm, lại quay về điểm đó!
Câu 3: Có bốn con chó đứng tại 4 góc của một hình vuông. Mỗi con
chó bắt đầu đuổi một con chó khác đứng gần nó theo chiều kim đồng
hồ. Những con chó chạy với tốc độ bằng nhau và luôn đổi hướng để
nhắm thẳng đến kẻ láng giềng theo chiều kim đồng hồ của mình. Hỏi
sau bao nhiêu lâu thì những con chó gặp nhau? Và chúng gặp nhau ở
đâu?
Câu 4: Trong 1 ngày thì kim h và kim phút trùng nhau bao nhiêu lần?
Câu 5: Một người vào thư viện tìm quyển sách cần đọc, nhưng ở thư
viện không có thủ thư, và cũng chả có mục lục, hỏi anh ta sẽ tìm cuốn
sách đó như thế nào?
Câu 6: Có 6 que diêm bằng nhau bạn hãy xếp thành 4 hình tam giác
đều.
Vòng 3: phỏng vấn
1. Bạn hãy giới thiệu về mình?
2. Thất bại lớn nhất mà bạn đã trải qua?

3. Gia đình của bạn có những ai?
4. Bạn là con thứ mấy trong gia đình?
5. Kể về kỷ niệm lần đầu tiên bạn kiếm được tiền?
6. Ước mơ của bạn là gì?
7. Điểm mạnh của bạn?
8. Điểm yếu nhất của bạn là gì?
9. Bạn có lý tưởng sống không?
10. Điều gì là quan trọng nhất với bạn?
11. Nếu được ví mình như một loài hoa thì bạn sẽ là hoa gì?
12. Con vật nào bạn thích nhất?
13. Con vật nào bạn ghét nhất?
14. Nếu trở thành một con vật, bạn muốn trở thành con vật gì?
15. Cuốn sách bạn đọc gần đây nhất là cuốn nào?
16. Khi ra quyết định, bạn thường tham khảo ý kiến của ai?
17. Thần tượng của bạn là ai?
18. Trong gia đình ai là người ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất?
19. Hãy nói về quê hương ...
1. Vòng 1: thi kiến thức
Đề 1:
Câu 1: Trình bày sự khác nhau giữa OSI và TCP/IP (2đ)
Câu 2: Trình bày cấu trúc khung các bản tin sử dụng trong mạng GSM
(2đ)
Câu 3: Trình bày các loại Fading trong vô tuyến, ảnh hưởng của nó
trong thông tin vô tuyến. Nêu các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của
Fading trong mạng GSM (3đ)
Câu 4: Vẽ sơ đồ nguyên lý của chuyển mạch theo thời gian (T) (3đ)
Đề 2:
Câu 1: Tại sao mô hình OSI lại chỉ có 7 lớp mà không phải là 6 lớp
hay 8 lớp? Nó căn cứ trên cái gì? Có phải tất cả các hệ thống đều sử
dụng 7 lớp ko cho ví dụ?
Câu 2: Tại sao khi làm PCM ( pulse code modulation) thì người ta nén
rồi mới lượng tử hoá đều. Tại sao các đường cong lối ra lại có dạng
y=lnx; tại sao là hàm ln?
Vòng 2: thi IQ
Câu 1: Bạn có b cái hộp và n tờ giấy bạc một đô la. Hãy chia tiền vào
các hộp sau đó niêm phong hộp lại. Bạn chia thế nào để không cần mở
hộp ra có thể lấy bất kỳ một số tiền nào từ 1 đến n đô la. Hỏi có những
giới hạn ràng buộc nào dành cho b và n?
Câu 2: Có bao nhiêu điểm trên trái đất: đi về phía nam một dặm, phía
đông một dặm, phía bắc 1 dặm, lại quay về điểm đó!
Câu 3: Có bốn con chó đứng tại 4 góc của một hình vuông. Mỗi con
chó bắt đầu đuổi một con chó khác đứng gần nó theo chiều kim đồng
hồ. Những con chó chạy với tốc độ bằng nhau và luôn đổi hướng để
nhắm thẳng đến kẻ láng giềng theo chiều kim đồng hồ của mình. Hỏi
sau bao nhiêu lâu thì những con chó gặp nhau? Và chúng gặp nhau ở
đâu?
Câu 4: Trong 1 ngày thì kim h và kim phút trùng nhau bao nhiêu lần?
Câu 5: Một người vào thư viện tìm quyển sách cần đọc, nhưng ở thư
viện không có thủ thư, và cũng chả có mục lục, hỏi anh ta sẽ tìm cuốn
sách đó như thế nào?
Câu 6: Có 6 que diêm bằng nhau bạn hãy xếp thành 4 hình tam giác
đều.
Vòng 3: phỏng vấn
1. Bạn hãy giới thiệu về mình?
2. Thất bại lớn nhất mà bạn đã trải qua?
tổng hợp câu hỏi phỏng vấn viettel - Trang 2
tổng hợp câu hỏi phỏng vấn viettel - Người đăng: dat-do1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
tổng hợp câu hỏi phỏng vấn viettel 9 10 51