Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp tăng tốc Windows 7 tốt nhất!

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên tài khoản Tên tài khoản

Bkav Forum > Bkav Other > Kinh nghiệm ­ Thủ thuật

Tổng hợp tăng tốc Windows 7 tốt nhất!
Đăng ký

Mời bạn bè

Trang cộng đồng

Mật khẩu
Lịch

Ghi nhớ?
Ðăng nhập

Bài gửi hôm nay

Tìm Kiếm

C hú ý

Bkav tổ chức hội thảo về Mô hình ứng dụng chữ ký số 
Thông báo Lễ trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Bkav, về sản phẩm, dịch vụ của Bkav 
Tuyển 2000 Cộng tác viên bán BkavPro 
Tuyển 70 Lập trình viên và Team Leader 
Bkav tuyển Nhân viên hỗ trợ khách hàng Quốc tế 
Chỉ mục các tài liệu trong Bkav Forum

Công cụ bài viết
01/01/10, 10:08 PM

Lãng khách
Super Moderator

Kiểu hiển thị
#1

Tham gia ngày: 03/10/09
Giới tính: Nam
Bài gửi: 8.867
C ảm ơn: 12.756
Được cảm ơn 21.812 lần trong 6.910 Bài viết

Tổng hợp tăng tốc Windows 7 tốt nhất!

Hiệu suất là thứ không sờ thấy được nhưng lại là thứ đáng mong muốn nhất khi nói đến các máy tính, việc điều chỉnh để
có được hiệu suất mong muốn được xem như là một quy luật tất yếu hơn là một việc thông thường. Mục đích chính của
hiệu suất ở đây là có được thời gian đáp ứng hệ thống nhanh hơn, các game chạy nhanh hơn, thời gian khởi động và tắt
Click to customize your PDFs

pdfcrowd.com

máy tính ngắn hơn...
Lãng khách có theo dõi và tổng hợp được một số nội dung rất hay để giúp các bạn tinh chỉnh sao cho Windows 7 trở nên
"mượt mà":
1. Tăng tốc chuyển đổi giữa các cửa sổ
Khi chuyển đổi giữa các cửa sổ trong Windows 7 chúng ta sẽ thấy một hiệu ứng phóng to – thu nhỏ. Tuy nhiên
chúng ta có thể loại bỏ hiệu ứng này để quá trình chuyển đổi giữa các cửa sổ nhanh hơn.
Thực hiện các bước đơn giản sau:
1. Vào Start rồi nhập SystemPropertiesPerformance vào hộp Search.
2. Khi xuất hiện hộp thoại chọn tab Visual Effects.
3. Sau đó hủy chọn hộp chọn Animate windows when minimizing and maximising rồi nhấn OK.
2. Tăng tốc khởi động Windows 7
Mặc định, Windows 7 chỉ sử dụng một lõi để khởi động tuy nhiên chúng ta có thể thực hiện hiệu chỉnh một số cấu
hình trong System Configuration để tăng số lượng lõi sử dụng để giảm thời lượng khởi động.
1. Click vào menu Start chọn Run rồi nhập msconfig.
2. Chọn tab Boot rồi click vào nút Advanced optiopns …
3. Lựa chọn hộp chọn Number of processors rồi lựa chọn số lượng lõi vi xử lý mà muốn sử dụng trong quá trình
khởi động.

Click to customize your PDFs

pdfcrowd.com

4. Click OK và Apply.
5. Khởi động lại máy để áp dụng các thay đổi.
3. Gở bỏ những font không sử dụng
Các lại font chữ, đặc biệt là font True Type, chiếm dụng một phần tài nguyên hệ thống. Để có một khả năng thực
th...
pdfcrowd.comClick to customize your PDFs
#1
Bkav Forum > Bkav Other > Kinh nghiệmThủ thuật
TnghợptăngtốcWindows7tốtnht!
n tài khon
n tài khon
Ghi nhớ?
Mật khẩu
Ðăng nhập
Đăng ký Mời bạn Trang cộng đồng Lịch Bài gửi hôm nay Tìm Kiếm
Cý
BkavtổchứchộithảovMôhìnhứngdụngchữkýs
ThôngbáoLtraogiảiCuộcthitìmhiểuvBkav,vsảnphẩm,dịchvcaBkav
Tuyển2000CộngtácviênbánBkavPro
Tuyển70LptnhviênvàTeamLeader
BkavtuynNhânviênhỗtrợkháchhàngQuốctế
ChmụccáctàiliệutrongBkavForum
ng cụ bài viết Kiu hiển thị
01/01/10, 10:08 PM
Lãngkhách
Super Moderator
Tham gia ngày: 03/10/09
Giới tính: Nam
Bài gửi: 8.867
Cm ơn: 12.756
Được cảm ơn 21.812 lần trong 6.910 Bài viết
TnghợpngtốcWindows7tốtnhất!
Hiu suất là thứ không sờ thấy được nhưng li là thứ đáng mong muốn nhất khi i đến c máy tính, việc điu chỉnh để
có được hiu suất mong muốn được xem như là một quy luật tt yếu hơn là một vic thông tờng. Mục đích chính của
hiu suất ở đây là có đưc thời gian đáp ng hệ thống nhanh hơn, c game chạy nhanh hơn, thời gian khởi động tắt
Tổng hợp tăng tốc Windows 7 tốt nhất! - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp tăng tốc Windows 7 tốt nhất! - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Tổng hợp tăng tốc Windows 7 tốt nhất! 9 10 357