Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG QUAN VỀ MAILSERVER (MÁY CHỦ THƯ ĐIỆN TỬ)

Được đăng lên bởi nguyenthanhtu235
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ MAILSERVER
(MÁY CHỦ THƯ ĐIỆN TỬ)

1 - Khái niệm hệ thống MailServer (máy chủ thư điện tử):
1.1. Mailserver là gì ?
Mail server là máy chủ dùng để nhận và gửi mail, với các chức năng chính:
- Quản lý account
- Nhận mail của người gửi (của những người có account) và gửi cho người nhận hoặc mail server
của người nhận.
- Nhận mail từ mail server của người gửi (từ bên ngoài) và phân phối mail cho người trong hệ
thống.
-Tùy thuộc vào việc cài đặt mà mail-server cho phép người dùng sử dụng web-mail (web) để nhận
mail (giống yahoo), hay cho phép sử dụng outlook (application), hay cả 2 (giống như gmail).
1.2 - Mục đích của việc quản trị hệ thống máy chủ thư điện tử :
Ngày nay thư điện tử là một công cụ giúp việc rất hiệu quả để chuyển tải tâm tư tình cảm của con
người cũng như trong kinh doanh. Ngoài ra tên miền của của địa chỉ thư điện cũng là một thương
hiệu đại diện cho giá trị của một cơ quan, tổ chức hoạt động cho bất cứ một lĩnh vực nào. Do vậy
nhu cầu xây dựng một hệ thống thư điện tử cho riêng mình là rất cần thiết với một tổ chức hay cơ
quan.
Nó còn cho phép các đơn vị có thể tự mình quản lý hệ thống máy chủ thư điện tử của chính mình
điều đó đồng nghĩa với việc chủ động trong việc quản trị máy chủ thư điện tử cũng như đảm bảo
an toàn cao hơn cho thông tin của doanh nghiệp.

tttn

trang 1

1.3 - Các công việc cần thiết để quản trị hệ thống máy chủ thư điện tử:
Sau đây là một số công việc cần thiết để quản trị hệ thống máy chủ thư điện tử
• Thiết lập cấu hình và cấu trúc của của dịch vụ thư điện tử để máy chủ hoạt động tối ưu
và phù hợp với năng lực của hệ thống, băng thông của mạng và dung lượng của ổ đĩa để
đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống.
• Thiết lập các chính sách và các điều khiển chống Virus (anti-virus) và chống Spam (antiSpam)
• Lưu trữ và khôi phục lại dữ liệu và cấu hình của hệ thống (backup/restore)
• Nhận các thông báo về tình trạng gửi nhận thư của người dùng, trợ giúp và tìm cách giải
quyết các lỗi của hệ thống
• Xác định và phân tích, phòng chống các lỗi của hệ thống và làm báo cáo lên cấp trên.
Công việc của một người quản trị máy chủ thư điện tử là một công việc yêu cầu rất nhiều công
sức cũng như trí tuệ và cả sự kiên trì.
Để có thể quản lý tốt hệ thống máy chủ thư điện tử thì người quản trị phải hiểu hết cấu trúc của
mạng, của hệ thống thư điện tử và sơ đồ hoạt động, cấu hình của máy chủ để có thể phát huy tốt
nhất năng lực của hệ thống.
Thiết lập các chính sách hoạt động của hệ thống thư như chặn các thư đến...
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ MAILSERVER
(MÁY CHỦ THƯ ĐIỆN TỬ)
1 - Khái niệm hệ thống MailServer (máy chủ thư điện tử):
1.1. Mailserver là gì ?
Mail server là máy chủ dùng để nhận và gửi mail, với các chức năng chính:
- Quản lý account
- Nhận mail của người gửi (của những người có account) và gửi cho người nhận hoặc mail server
của người nhận.
- Nhận mail từ mail server của người gửi (từ bên ngoài) và phân phối mail cho người trong hệ
thống.
-Tùy thuộc vào việc cài đặt mà mail-server cho phép người dùng sử dụng web-mail (web) để nhận
mail (giống yahoo), hay cho phép sử dụng outlook (application), hay cả 2 (giống như gmail).
1.2 - Mục đích của việc quản trị hệ thống máy chủ thư điện tử :
Ngày nay thư điện tử là một công cụ giúp việc rất hiệu quả để chuyển tải tâm tư tình cảm của con
người cũng như trong kinh doanh. Ngoài ra tên miền của của địa chỉ thư điện cũng là một thương
hiệu đại diện cho giá trị của một cơ quan, tổ chức hoạt động cho bất cứ một lĩnh vực nào. Do vậy
nhu cầu xây dựng một hệ thống thư điện tử cho riêng mình là rất cần thiết với một tổ chức hay cơ
quan.
Nó còn cho phép các đơn vị có thể tự mình quản lý hệ thống máy chủ thư điện tử của chính mình
điều đó đồng nghĩa với việc chủ động trong việc quản trị máy chủ thư điện tử cũng như đảm bảo
an toàn cao hơn cho thông tin của doanh nghiệp.
tttn trang 1
TỔNG QUAN VỀ MAILSERVER (MÁY CHỦ THƯ ĐIỆN TỬ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG QUAN VỀ MAILSERVER (MÁY CHỦ THƯ ĐIỆN TỬ) - Người đăng: nguyenthanhtu235
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
TỔNG QUAN VỀ MAILSERVER (MÁY CHỦ THƯ ĐIỆN TỬ) 9 10 607