Ktl-icon-tai-lieu

tổng quan về mạng gsm

Được đăng lên bởi Ngoc Chau
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I:GIỚI THIỆU TỔNG QUANG VỀ HỆ
THỐNG GSM
1.

Lịch sử dịch vụ thông tin di động:
Hệ thống thông tin di động từ lâu dã là một khao khát lớn lao của con
người.Khao khát này chỉ trở thành hiện thực ngay sau khi kỹ thuật thộng tin
bằng sóng vô tuyến điện ra đời vào thế kỷ 19.Tuy nhiên việc đưa hệ thống
thông tin di động vào phục vụ công cộng chỉ được thực hiện sau chiến tranh thế
giới lần thứ 2.
Do sự phát triển của công nghệ điện tử và thông tin cùng nhu cầu đòi hỏi của
con người ngày càng tăng cao nên mạng thông tin di động ngày càng được phổ
biến, độ tin cậy ngày càng tăng.Qúa trình phát triển của mạng thông tin di động

o

như sau:
Thế hệ thứ nhất: Sau năm 1946. Khả năng phục vụ nhỏ, chất lượng không

o

cao,giá cả đắt.
Thế hệ thứ hai: Từ năm 1970 đến năm 1979.cùng với sự phát triển của

o

PROCESSOR đã mở của cho việc thực hiện một hệ thống phức tạp hơn .
Thế hệ thứ ba: Là mạng tổ ong tương tự (1979-1990).Các trạm thu phát được

o
o

dựa theo hình tổ ong, mỗi ô là 2 CELL .
Thế hệ thứ tư: Là thế hệ dưa trên kỹ thuật truyền dẫn số.
GSM (GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS): Đưa

o

vào hoạt động tại Châu Âu từ năm 1992.
DCS (DIGITAL CELLULAR SYSTEM): Dựa trên mạng GSM sử dụng tần

o

số 1800MHZ
CDMA 9CODE DIVISION MULTI ACCESS): Trong tương lai.

2.

Mạng thông tin di động GSM:

Từ đầu năm 1980 sau khi hệ thống WMT đã được đưa vào hoạt động một các
thành công thì nó cũng biểu hiện một số hạn chế:
o Thứ nhất :Do yêu cầu dịch vụ di động quá lớn so với con số mong đợi của
o

các nhà thiết kế hệ thống ,do đó hệ thống này không đáp ứng được
Thứ hai: Các hệ thống khác nhau đang hoạt động không phù hợp với người

o

dùng trong mạng .
Ví dụ: Một đầu cuối trong TACS không thể truy nhập vào mạng NMTcũng
như một đầu cuối di động NMT cũng không thể truy cập vào mạng

o

TACS.
Thứ ba: Nếu thiết kế một mạng lớn cho toàn Châu Âu thì không một nước
nào đáp ứng được vì vốn đầu tư lớn

3. Các đặc tính của mạng thông tin di động số GSM:
Từ các khuyến nghị của GSM ta có thể tổng hợp nên các đặc tính chủ yếu sau:
-Số lượng lớn các dịch vụ và tiện ích cho các thuê bao cả trong thông tin
thoại và số liệu
-Sự tương thích của các dịch vụ trong GSM với các dịch vụ của mạng có
sẵn(PSTN-ISDN)bởi các giao diện theo tiêu chuẩn chung.
-Tự động cập nhật vị trí cho mọi thuê bao di động.
-Độ linh hoat cao nhờ sử dụng các đầu cuối thông tin di động khác nhau như
máy xách tay,máy cầm tay,đặt trên ô tô
-Sử dụng bang tần số 900MHZ với hiệu quả cao nhờ sự kết hợp giữa
TDMA (TIME DIVISI...
CHƯƠNG I:GIỚI THIỆU TỔNG QUANG VỀ HỆ
THỐNG GSM
1. Lịch sử dịch vụ thông tin di động:
Hệ thống thông tin di động từ lâu một khao khát lớn lao của con
người.Khao khát này chỉ trở thành hiện thực ngay sau khi kỹ thuật thộng tin
bằng sóng vô tuyến điện ra đời vào thế kỷ 19.Tuy nhiên việc đưa hệ thống
thông tin di động vào phục vụ công cộng chỉ được thực hiện sau chiến tranh thế
giới lần thứ 2.
Do sự phát triển của công nghệ điện tử và thông tin ng nhu cầu đòi hỏi của
con người ngày càng tăng cao nên mạng thông tin di động ngày càng được phổ
biến, độ tin cậy ngày càng tăng.Qúa trình phát triển của mạng thông tin di động
như sau:
o Thế hệ thứ nhất: Sau năm 1946. Khả năng phục vụ nhỏ, chất lượng không
cao,giá cả đắt.
o Thế hệ thứ hai: Từ năm 1970 đến năm 1979.cùng với sự phát triển của
PROCESSOR đã mở của cho việc thực hiện một hệ thống phức tạp hơn .
o Thế hệ thứ ba:mạng tổ ong tương tự (1979-1990).Các trạm thu phát được
dựa theo hình tổ ong, mỗi ô là 2 CELL .
o Thế hệ thứ tư: Là thế hệ dưa trên kỹ thuật truyền dẫn số.
o GSM (GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS): Đưa
vào hoạt động tại Châu Âu từ năm 1992.
o DCS (DIGITAL CELLULAR SYSTEM): Dựa trên mạng GSM sử dụng tần
số 1800MHZ
o CDMA 9CODE DIVISION MULTI ACCESS): Trong tương lai.
2. Mạng thông tin di động GSM:
tổng quan về mạng gsm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng quan về mạng gsm - Người đăng: Ngoc Chau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
tổng quan về mạng gsm 9 10 626