Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về Portal

Được đăng lên bởi Trần Đức Việt
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2406 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công nghệ web và dịch vụ trực tuyến

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
---------------------------------------------------------

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Môn: công nghệ web và dịch vụ trực tuyến
Đề tài :Một số lạo portal thông dụng, liferay portal
Giáo viên hướng dẫn: TS. Tạ Tuấn Anh
Sinh viên thực hiện:
Họ tên sinh viên
Nguyễn Trọng Tú

SHSV
20083080

Lớp
HTTT-K53

Trần Đức Việt

20083159

HTTT-K53

Contents
1

Công nghệ web và dịch vụ trực tuyến

2

Công nghệ web và dịch vụ trực tuyến

Phần 1: Mở đầu
Trong sự phát triển mạnh mẽ của Internet, thì các Website giữ một vai trò
đặc biệt quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại. Với đam mê sáng
tạo và chinh phục thế giới, công nghệ thông tin đã và đang thay đổi từng ngày. Các
thế hệ website ra đời, cải tiến liên tục, cùng với Web Service, sự trợ giúp của công
nghệ Mobile Agent - một chương trình thay mặt người dùng thực hiện công việc
tìm kiếm và xử lý thông tin trên Internet - khái niệm Website truyền thống được
chuyển thành “Website thông minh” với sự trợ giúp của dịch vụ Search Engine,
một công cụ cho phép tìm kiếm và lọc thông tin trên cơ sở các từ khoá được xác
lập bởi người dùng và dịch vụ phân loại thông tin – Category. Từ đó, thuật ngữ
“Website thông minh” hay “Cổng điện tử” - Portal được hình thành.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam trở thành thành viên
chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO tháng 11 năm 2006, cả dân tộc
Việt Nam bước vào sân chơi lớn của thế giới. Những yêu cầu về cải cách hành
chính, phát triển chính phủ điện tử, thương mại điện tử càng trở nên cấp thiết và
mang tính sống còn. Ở nước ta, một số địa phương cũng rất quan tâm phát triển
công nghệ Portal như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam và
một số địa phương khác… Các địa phương này đã xây dựng được cổng thông tin
điện tử cho riêng mình, để nó trở thành một công cụ phục vụ đắc lực trong việc
quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế, xã hội.
Xuất phát từ thực tế đó, chúng em muốn tìm hiểu các vấn đề liên quan tới
thiết kế, xây dựng các cổng điện tử. Trong bài tập lớn này, chúng em xin trình bày
về “kiến trúc và mô hình của cổng thông tin điện tử portal”.
Chúng em xin cảm ơn thầy giáo Hoàng Minh Thức cùng các bạn trong lớp
Hệ Thống Thông Tin K53 đã giúp đỡ chúng em trong quá trình hoàn thành bài tập
lớn này!
Hà Nội 3/2012
Nhóm sinh viên: Nhóm 2 lớp HTTT-K53

3

Công nghệ web và dịch vụ trực tuyến

Phần 2: Tổng quan về cổng thông tin điện tử Port...
Công ngh web và d ch v tr c tuy n ế
TR NG Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N IƯỜ
VI N CÔNG NGH THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG
---------------------------------------------------------
BÁO CÁO BÀI T P L N
Môn: công ngh web và d ch v tr c tuy n ụ ự ế
Đ tài :M t s l o portal thông d ng, liferay portal
Giáo viên h ng d n: TS. T Tu n Anhướ
Sinh viên th c hi n:
Họ tên sinh viên SHSV Lớp
Nguyễn Trọng 20083080 HTTT-K53
Trần Đức Việt 20083159 HTTT-K53
Contents
1
Tổng quan về Portal - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về Portal - Người đăng: Trần Đức Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Tổng quan về Portal 9 10 345