Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về thiết kế mạng

Được đăng lên bởi mrbeo4194
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng

THIẾT KẾ MẠNG
GV: ThS. Đặng Ngọc Cường
Tổ KTM - Khoa CNTT
E-mail: dangocuong@gmail.com

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ
THIẾT KẾ MẠNG

TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG MẠNG

1. Thu thập yêu cầu của khách hàng (gd1)
2. Phân tích yêu cầu (gd1)

3. Thiết kế giải pháp (gd2,3)
4. Cài đặt mạng (gd4)

5. Kiểm thử mạng (gd5)
6. Bảo trì mạng (gd6)
3

1. Thu thập yêu cầu của khách hàng
Thiết lập mạng để làm gì? Sử dụng nó cho
mục đích gì?
Các máy tính nào sẽ được nối mạng?

Ai sẽ được sử dụng mạng, mức độ khai thác sử
dụng mạng ra sao?

Trong tương lai có mở rộng mạng không?
…
4

1. Thu thập yêu cầu của khách hàng (tt)

Khách hàng thường là các đối tượng không có
chuyên môn sâu, …
“Quan sát thực địa”
Cần tìm hiểu yêu cầu trao đổi thông tin giữa
các phòng ban, bộ phận trong cơ quan khách
hàng, mức độ thường xuyên và lượng thông
tin trao đổi.
5

2. Phân tích yêu cầu
Những dịch vụ mạng nào cần phải có trên
mạng?
Mô hình mạng là gì?
Mức độ yêu cầu an toàn mạng.

Ràng buộc về băng thông tối thiểu trên mạng.

6

3. Thiết kế giải pháp
 Kinh phí dành cho hệ thống mạng.
 Công nghệ phổ biến trên thị trường.
 Thói quen về công nghệ của khách hàng.

 Yêu cầu về tính ổn định và băng thông của
hệ thống mạng.
 Ràng buộc về pháp lý.

7

3. Thiết kế giải pháp (tt)

i. Thiết kế sơ đồ mạng ở mức luận lý
ii. Xây dựng chiến lược khai thác và quản lý
tài nguyên mạng
iii. Thiết kế sơ đồ mạng ở mức vật lý
iv. Chọn hệ điều hành mạng và các phần
mềm ứng dụng
8

i. Thiết kế sơ đồ mạng ở mức luận lý

Là việc chọn lựa mô hình mạng, giao thức
mạng và thiết đặt các cấu hình cho các thành
phần nhận dạng mạng.
Mô hình mạng có thể chọn là Workgroup hay
Domain (Client/Server) đi kèm với giao thức
TCP/IP, NETBEUI hay IPX/SPX.
9

i. Thiết kế sơ đồ mạng ở mức luận lý
(tt)
Những vấn đề chung nhất khi thiết đặt cấu hình
cho mô hình mạng:
 Định vị các thành phần nhận dạng mạng, bao gồm
việc đặt tên cho Domain, Workgroup, máy tính, định
địa chỉ IP cho các máy, định cổng cho từng dịch vụ.
 Phân chia mạng con, thực hiện vạch đường đi cho
thông tin trên mạng.
10

ii. Xây dựng chiến lược khai thác và
quản lý tài nguyên mạng
Chiến lược này nhằm xác định ai được quyền
làm gì trên hệ thống mạng.
Thông thường, người dùng trong mạng được
nhóm lại thành từng nhóm và việc phân
quyền được thực hiện trên các nhóm người
dùng.
11

iii. Thiết kế sơ đồ mạng ở mức vật lý
Sơ đồ mạng ở mức vật lý mô tả chi tiết về vị trí
đi dây mạng ở thực địa, vị trí của các thiết bị
nối kết mạng như Hub, Switch, Rout...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về thiết kế mạng - Người đăng: mrbeo4194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Tổng quan về thiết kế mạng 9 10 511