Ktl-icon-tai-lieu

Tra cứu lệnh trong AUTOCAD

Được đăng lên bởi huutrong02
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1437 lần   |   Lượt tải: 2 lần
A_Các lệnh thiết lập bản vẽ

.

Nguyen Van Quan

Industrial System Engineering

.

A_Các lệnh vẽ cơ bản

.

Nguyen Van Quan

Industrial System Engineering

.

.

Nguyen Van Quan

Industrial System Engineering

.

A_Các lệnh sao chép và biến đổi hình

.

Nguyen Van Quan

Industrial System Engineering

.

A_Các lệnh làm việc với Layer

.

Nguyen Van Quan

Industrial System Engineering

.

A_Lệnh vẽ và ký hiệu mặt cắt
1. Lệnh FILL bật tắt chế độ điền đầy đối tượng.
2. Lệnh BHATCH vẽ ký hiệu vật liệu trong mặt cắt

3. Lệnh HATCH vẽ kỹ hiệu vật liệu trong mặt cắt thông qua cửa
sổ lệnh
4. Lệnh HATCHEDIT hiệu chỉnh mặt cắt

.

Nguyen Van Quan

Industrial System Engineering

.

A_Ghi và hiệu chỉnh văn bản

.

1.

Lệnh STYLE cài đặt kiểu chữ

2.

Lệnh TEXT, DTEXT viết chữ lên bản vẽ

3.

Lệnh MTEXT viết chữ lên bản vẽ thông qua hộp thoại

4.

Lệnh QTEXT hiển thị dòng kí tự theo dạng rút gọn

Nguyen Van Quan

Industrial System Engineering

.

A_Các lệnh vẽ và tạo hình

.

Nguyen Van Quan

Industrial System Engineering

.

.

Nguyen Van Quan

Industrial System Engineering

.

A_Ghi và hiệu chỉnh kích thước

.

Nguyen Van Quan

Industrial System Engineering

.

.

Nguyen Van Quan

Industrial System Engineering

.

A_Các lệnh làm việc với Block

.

Nguyen Van Quan

Industrial System Engineering

.

.

Nguyen Van Quan

Industrial System Engineering

.

A_Tùy chọn hiển thị và in bản vẽ

.

Nguyen Van Quan

Industrial System Engineering

.

.

Nguyen Van Quan

Industrial System Engineering

.

.

Nguyen Van Quan

Industrial System Engineering

.

A_Các phím tắt thông dụng
HOT KEY

Tác dụng

F1

Mở cửa sổ hướng dẫn (AutoCAD Help)

F2

Chuyển màn hình từ chế độ đồ họa văn bản

F3 hoặc Ctrl + F Tắt, mở chế độ truy bắt điểm (Osnap)
F4 hoặc Ctrl + E

Chuyển từ mặt chiếu trục đo này qua mặt chiếu trục đo khác
(Thực hiện được khi Snap setting đặt ở chế độ Isomettric Snap)

F6 hoặc Ctrl + D

Bật <tắt> chế độ hiển thị tọa độ động của con trỏ trên vùng đồ
họa (hiển thị ở Status bar)

F7 hoặc Ctrl + G Mở <tắt> chế độ hiển thị lưới điểm (Grid)
.

Nguyen Van Quan

Industrial System Engineering

.

F8 hoặc Ctrl + L

Mở <tắt> chế độ ORTHO (vẽ đường thẳng đứng hoặc nằm
ngang)

.

F9 hoặc Ctrl + B

Mở <tắt> chế độ SNAP (chế độ mà con trỏ di chuyển theo
bước nhảy định nghĩa tại Snap setting)

F10 hoặc Ctrl + U

Mở <tắt> chế độ Polar Tracking

F11 hoặc Ctrl + W

Mở <tắt> chế độ OSNAP

Nguyen Van Quan

Industrial System Engineering

.

.

Nguyen Van Quan

Industrial Syst...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tra cứu lệnh trong AUTOCAD - Người đăng: huutrong02
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Tra cứu lệnh trong AUTOCAD 9 10 799