Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm mạng căn bản

Được đăng lên bởi phamvanlan
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2811 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu hỏi trắc nghiệm mạng căn bản
1. Thiết bị hub thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
A. Tầng 1
B. Tầng 2
C. Tầng 3
D. Tất cả đều sai
2. Thiết bị Switch thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
A. Tầng 1
B. Tầng 2
C. Tầng 3
D. Tất cả đều sai
3. Thiết bị Bridge nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
A. Tầng 1
B. Tầng 2
C. Tầng 3
D. Tất cả đều sai
4. Thiết bị Repeater nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
A. Tầng 1
B. Tầng 2
C. Tầng 3
D. Tất cả đều sai
5. Thiết bị Router thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
A. Tầng 1
B. Tầng 2
C. Từ tầng 3 trở lên
D. Tất cả đều sai
6. Thiết bị Hub có bao nhiêu collision domain?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
7. Thiết bị Switch có bao nhiêu collision domain?
A. 1 collision
B. 2 collision
C. 1 collision/1port
D. tất cả đều đúng
8. Thiết bị Switch có bao nhiêu Broadcast domain?
A. 1
B. 2
C. 3
D. tất cả đều sai
9. Thiết bị Hub có bao nhiêu Broadcast domain?
A. 1
B. 2
C. 3
D. tất cả đều đúng
10. Thiết bị Router có bao nhiêu collision domain ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. tất cả đều sai
11. Thiết bị router có bao nhiêu Broadcast domain?
A. 1 broadcast/1port
B. 2
C. 3
D. 4

12. Cáp UTP có thể kết nối tối đa bao nhiêu mét?
A. 10
B. 20
C. 100
D. 200
13. Cáp quang có thể kết nối tối đa bao nhiêu mét ?
A. 1000
B. 2000
C. lớn hơn 1000
D. tất cả đều sai
14. Để nối Router và máy tính ta phải bấm cáp kiểu nào?
A. Thẳng
B. Chéo
C. Kiểu nào cũng được
D. Tất cả đều sai
15. Thiết bị Repeater xử lý ở:
A. Tầng 1: Vật lý
B. Tầng 2: Data Link
C. Tầng 3: Network
D. Tầng 4 trở lên
16. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất cho Switch:
A. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Physical của mô hình OSI.
B. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Network của mô hình OSI.
C. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Data Link của mô hình OSI.
D. Sử dụng địa chỉ IP và hoạt động tại tầng Network của mô hình OSI.
17. Chọn phát biểu ĐÚNG về switch và hub:
A. Sử dụng HUB hiệu quả hơn, do HUB làm tăng kích thước của collision-domain.
B. Sử dụng SWITCH hiệu quả hơn, do SWITCH phân cách các collision-domain.
C. HUB và SWITCH đều cho hiệu suất hoạt động ngang nhau, tuy nhiên SWITCH cho phép
cấu hình để thực hiện một số công việc khác nên đắt tiền hơn.
D. HUB làm tăng hiệu năng của mạng do chỉ chuyển các tín hiệu nhị phân mà không xử lý gì
hết. Khác với SWITCH phải xử lý các tín hiệu trước khi truyền đi nên làm tăng độ trễ dẫn đến
giảm hiệu năng mạng.
18. Cáp UTP được sử dụng với đầu nối là:
A. RJ45
B. BNC
C. Cả hai
D. Các câu trên đều sai
19. Khoảng cách tối đa cho ...
Câu hỏi trắc nghiệm mạng căn bản
1. Thiết bị hub thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
A. Tầng 1
B. Tầng 2
C. Tầng 3
D. Tất cả đều sai
2. Thiết bị Switch thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
A. Tầng 1
B. Tầng 2
C. Tầng 3
D. Tất cả đều sai
3. Thiết bị Bridge nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
A. Tầng 1
B. Tầng 2
C. Tầng 3
D. Tất cả đều sai
4. Thiết bị Repeater nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
A. Tầng 1
B. Tầng 2
C. Tầng 3
D. Tất cả đều sai
5. Thiết bị Router thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
A. Tầng 1
B. Tầng 2
C. Từ tầng 3 trở lên
D. Tất cả đều sai
6. Thiết bị Hub có bao nhiêu collision domain?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
7. Thiết bị Switch có bao nhiêu collision domain?
A. 1 collision
B. 2 collision
C. 1 collision/1port
D. tất cả đều đúng
8. Thiết bị Switch có bao nhiêu Broadcast domain?
A. 1
B. 2
C. 3
D. tất cả đều sai
9. Thiết bị Hub có bao nhiêu Broadcast domain?
A. 1
B. 2
C. 3
D. tất cả đều đúng
10. Thiết bị Router có bao nhiêu collision domain ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. tất cả đều sai
11. Thiết bị router có bao nhiêu Broadcast domain?
A. 1 broadcast/1port
B. 2
C. 3
D. 4
Trắc nghiệm mạng căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm mạng căn bản - Người đăng: phamvanlan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Trắc nghiệm mạng căn bản 9 10 876