Ktl-icon-tai-lieu

Triển khai trang web thương mại điện tử dựa trên OsCommerce (http:www.oscommerce.com) có sử dụng các giao thức bảo mật giao dịch.

Được đăng lên bởi lehoang1293
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Đề tài: Triển khai trang web thương mại điện tử dựa trên
OsCommerce () có sử dụng các giao
thức bảo mật giao dịch.

Giảng viên:
Sinh viên thực hiện: Lê Thái Hoàng
Đỗ Minh Dũng
Khổng Trọng Điệp

1

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU..............................................................................................................4
Chương 1: Giới Thiệu Và Cài Đặt Oscommerce.......................................................5
1, Giới thiệu về hệ thống oscommerce....................................................................5
2, Cách cài đặt oscommerce....................................................................................6
Chương 2: Việt Hóa Oscommerce..............................................................................8
1, Việt hóa giao diện trang catalog (trang bán hàng)............................................9
2,Viêt Hóa giao diện Administrator.....................................................................11
Chương 3: Thay đổi template cho Oscommerce.....................................................13
1,Tổng quan về template........................................................................................13
2,Cài đặt Template.................................................................................................14
Chương 4: Triển Khai Trang Web Bán Hàng Điện Tử Trực Tuyến....................16
1,Quản lý quyền người dùng.................................................................................16
2,Quản lý danh mục sản phẩm...........................
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Đề tài: Triển khai trang web thương mại điện tử dựa trên
OsCommerce (http://www.oscommerce.com/) sử dụng các giao
thức bảo mật giao dịch.
Giảng viên:
Sinh viên thực hiện: Lê Thái Hoàng
Đỗ Minh Dũng
Khổng Trọng Điệp
1
Triển khai trang web thương mại điện tử dựa trên OsCommerce (http:www.oscommerce.com) có sử dụng các giao thức bảo mật giao dịch. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triển khai trang web thương mại điện tử dựa trên OsCommerce (http:www.oscommerce.com) có sử dụng các giao thức bảo mật giao dịch. - Người đăng: lehoang1293
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Triển khai trang web thương mại điện tử dựa trên OsCommerce (http:www.oscommerce.com) có sử dụng các giao thức bảo mật giao dịch. 9 10 304