Ktl-icon-tai-lieu

ỨNG DỤNG UML PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Được đăng lên bởi hoangdung149
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2248 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ỨNG DỤNG UML PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH
TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
APPLICATION OF UML TO ANALYZE AND DESIGN THE SYSTEM
OF MANAGEMENT OF ENTRANCE EXAMINATIONS
AT DANANG UNIVERSITY
VÕ DUY THANH
Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Chúng tôi trình bày một phương pháp sử dụng Unified Modeling Language (UML) để phân
tích thiết kế hệ thống (PTTKHT) quản lý tuyển sinh tại Đại học Đà Nẵng. Quá trình PTTKHT
gồm các bước từ khâu khảo sát thực tế, xây dựng mô hình dòng dữ liệu, xác định các tác
nhân, các đối tượng, các lớp để xây dựng các biểu đồ như biểu đồ trình tự, biểu đồ lớp, biểu
đồ đối tượng, biểu đồ các trường hợp sử dụng. Chúng tôi đã ứng dụng phần mềm Rotation
Rose để phát sinh mã nguồn chương trình. Phương pháp này có thể vận dụng giải quyết các
bài toán khác: quản lý sinh viên, quản lý kế toán, …
ABSTRACT
In this article we present a method of using UML (Unified Modeling Language) for analysis
and design of the information systems, especially, the management of national entrance
examination at the University of Danang. This process contains the following stages: to make
an examination actually work, to create a data model, to identify agents, objects, classes and
construction of the diagrams such as diagram of order, diagram of classes, diagram of
objects, diagram of case, etc. We have used Rotation Rose software to design and generate
the source code of the program. This method can be applied in solving different problems
such as management of students, records accountancy, etc.
Từ khoá: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống, sơ đồ dòng dữ liệu, tuyển
sinh.

1. Giới thiệu
Việc ứng dụng UML trong phân tích, thiết kế hệ thống cho bài toán tuyển sinh ở Đại
học Đà Nẵng (ĐHĐN) là việc làm có ý nghĩa thực tế cao. Hiện nay, tuy đã có chương trình
tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) nhưng vẫn chưa ổn định và phải thay đổi
hàng năm nên gây khó khăn cho người sử dụng (ví dụ: khi muốn thay đổi một số chức năng,
hoặc điều chỉnh, thêm mới, tính toán, sửa các biểu mẫu, chọn điểm chuẩn,... theo đặc thù của
từng trường, từng ngành thì chương trình khó đáp ứng được với yêu cầu). Với sự phát triển
của công nghệ phần mềm, nhiều công cụ lập trình đã được phát triển và có khả năng hỗ trợ
mạnh cho người sử dụng, giảm thiểu được công sức của lập trình viên khi xây dựng chương
trình. Khi triển khai tin học hoá các bài toán trong thực tế, chúng ta không còn gặp nhiều khó
khăn ở khâu viết chương trình mà vấn đề chính là ở khâu thực hiện phân...
ỨNG DỤNG UML PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH
TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
APPLICATION OF UML TO ANALYZE AND DESIGN THE SYSTEM
OF MANAGEMENT OF ENTRANCE EXAMINATIONS
AT DANANG UNIVERSITY
VÕ DUY THANH
Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Chúng tôi trình bày một phương pháp sử dụng Unified Modeling Language (UML) để phân
tích thiết kế hệ thống (PTTKHT) quản tuyển sinh tại Đại học Đà Nẵng. Quá trình PTTKHT
gồm các bước từ khâu khảo sát thực tế, xây dựng hình dòng dữ liệu, xác định các tác
nhân, các đối tượng, các lớp để xây dựng các biểu đồ như biểu đồ trình tự, biểu đồ lớp, biểu
đồ đối tượng, biểu đồ các trường hợp sử dụng. Chúng tôi đã ứng dụng phần mềm Rotation
Rose để phát sinh mã nguồn chương trình. Phương pháp này có thể vận dụng giải quyết các
bài toán khác: quản lý sinh viên, quản lý kế toán, …
ABSTRACT
In this article we present a method of using UML (Unified Modeling Language) for analysis
and design of the information systems, especially, the management of national entrance
examination at the University of Danang. This process contains the following stages: to make
an examination actually work, to create a data model, to identify agents, objects, classes and
construction of the diagrams such as diagram of order, diagram of classes, diagram of
objects, diagram of case, etc. We have used Rotation Rose software to design and generate
the source code of the program. This method can be applied in solving different problems
such as management of students, records accountancy, etc.
Từ khoá: Hệ quản trị sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống, đồ dòng d liệu, tuyển
sinh.
1. Giới thiệu
Việc ứng dụng UML trong phân tích, thiết kế hệ thống cho bài toán tuyển sinh Đại
học Đà Nẵng (ĐHĐN) việc làm ý nghĩa thực tế cao. Hiện nay, tuy đã chương trình
tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) nhưng vẫn chưa ổn định và phải thay đổi
hàng năm nên gây khó khăn cho người s dụng (ví dụ: khi muốn thay đổi một số chức năng,
hoặc điều chỉnh, thêm mới, tính toán, sửa các biểu mẫu, chọn điểm chuẩn,... theo đặc thù của
từng trường, từng ngành thì chương trình khó đáp ứng được với u cầu). Với sự phát triển
của công nghệ phần mềm, nhiều công cụ lập trình đã được phát triển và khả năng hỗ trợ
mạnh cho người sử dụng, giảm thiểu được công sức của lập trình viên khi xây dựng chương
trình. Khi triển khai tin học hoá các bài toán trong thực tế, chúng ta không còn gặp nhiều khó
khăn khâu viết chương trình vấn đề chính khâu thực hiện phân tích, thiết kế hệ
thống cho bài toán đó.
Phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống hướng đối tượng giúp chúng ta hiểu
những công việc phải làm, những yêu cầu thực tế về số liệu cần phải đáp ứng, trên sở
đó xây dựng các hình cần thiết để tả mối tương quan giữa các thành phần trong hệ
thống, từ đó dễ dàng hơn rất nhiều trong việc triển khai lập trình cũng như bảo trì, nâng cấp
cho hệ thống hoạt động tốt, đáp ứng các yêu cầu hay thay đổi của người sử dụng.
ỨNG DỤNG UML PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ỨNG DỤNG UML PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - Người đăng: hoangdung149
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ỨNG DỤNG UML PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 9 10 833