Ktl-icon-tai-lieu

ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Được đăng lên bởi Hảo Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TẠI CỤC THỐNG KÊ BÌNH ĐỊNH
1. Những kết quả đã đạt được
Nhờ có chủ trương đẩy mạnh CNTT trong toàn ngành từ Trung ương đến địa
phương, trong thời gian qua Cục Thống kê Bình Định đã có nhiều tích cực trong
việc ứng dụng CNTT trong công tác thống kê từ tỉnh đến huyện.
Toàn Cục có gần 90% cán bộ công chức biết sử dụng cơ bản về máy tính, trong
đó có 6 người sử dụng tốt và có khả năng viết chương trình FoxPro, Access. Có 35
trong tổng số 74 cán bộ công chức (47,3%) có bằng cấp về tin học, trong đó 22
người bằng A (29,7%), 11 người bằng B (14,9%), đại học 2 người (3%). Đã trang bị
đầy đủ máy tính cho 6 phòng nghiệp vụ của cục Thống kê và 11 phòng huyện.
Năm 2003, Tổng cục Thống kê đã đầu tư cho Cục Thống kê Bình Định sửa
chữa nâng cấp trụ sở làm việc, đồng thời đầu tư xây dựng lắp đặt mạng nội bộ và
đưa vào sử dụng từ cuối năm 2003 đến nay, Cục tiết kiệm kinh phí thường xuyên,
đầu tư mua 1 UPS online để bảo vệ hệ thống máy chủ. Mở lớp tập huấn cho cán bộ
văn phòng Cục sử dụng có hiệu quả mạng LAN.
Nhờ các tính năng và dịch vụ về mạng, công việc tổng hợp, xử lý thông tin các
cuộc điều tra thuận lợi qua quan hệ “khách - chủ”; cán bộ nghiệp vụ sử dụng, khai
thác, xử lý số liệu, trao đổi thông tin trong nội bộ được tiến hành nhanh gọn, đạt
hiệu quả cao và tiếp cận phần mềm mới có thể sử dụng vào công việc chuyên môn
và các mục đích khác; xây dựng hệ thống thông tin dùng chung trên mạng: quản trị
lưu trữ, truyền tin,... tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí vật tư, thiết bị, nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ và góp phần thay đổi phương pháp và điều kiện làm việc.
Trong năm 2004, cử cán bộ học lớp chuyên đề thiết kế và quản trị Lotus
Domino theo chương trình đề án tin học hoá 112 của Chính phủ do UBND tỉnh Bình
Định triệu tập tại Đà Nẵng.
Các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ và điều tra của Tổng cục Thống kê truyền
đưa trên mạng được khai thác tối đa, phục vụ kịp thời cho nghiệp vụ của các chuyên
ngành.
Phần lớn các báo cáo chính thức năm, điều tra, báo cáo tháng của các chuyên
ngành: Công nghiệp, Thương nghiệp và Giá cả, Tổng hợp, TKQG được gửi về Tổng
cục Thống kê qua hình thức truyền mạng và gửi bằng văn bản. Những năm gần đây,
Tổng cục đã triển khai dịch vụ MAIL của ngành, nên việc truyền, nhận báo cáo
nhanh hơn, giảm chi phí so với việc truyền file CuteFTP.
Chương trình tổng hợp của Tổng cục Thống kê cung cấp được khai thác sử
dụng triệt để trong các cuộc điều tra và báo cáo tổng hợp của một số ngành.
Ngoài ra, Lãnh đạo C...
ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TẠI CỤC THỐNG KÊ BÌNH ĐỊNH
1. Những kết quả đã đạt được
Nhờ chủ trương đẩy mạnh CNTT trong toàn ngành từ Trung ương đến địa
phương, trong thời gian qua Cục Thống Bình Định đã nhiều tích cực trong
việc ứng dụng CNTT trong công tác thống kê từ tỉnh đến huyện.
Toàn Cục có gần 90% cán bộ công chức biết sử dụng cơ bản về máy tính, trong
đó 6 người sử dụng tốt khả năng viết chương trình FoxPro, Access. 35
trong tổng số 74 cán bộ công chức (47,3%) bằng cấp về tin học, trong đó 22
người bằng A (29,7%), 11 người bằng B (14,9%), đại học 2 người (3%). Đã trang bị
đầy đủ máy tính cho 6 phòng nghiệp vụ của cục Thống kê và 11 phòng huyện.
Năm 2003, Tổng cục Thống đã đầu cho Cục Thống Bình Định sửa
chữa nâng cấp trụ sở làm việc, đồng thời đầu xây dựng lắp đặt mạng nội b
đưa vào sử dụng từ cuối năm 2003 đến nay, Cục tiết kiệm kinh phí thường xuyên,
đầu mua 1 UPS online để bảo vệ hệ thống máy chủ. Mở lớp tập huấn cho cán bộ
văn phòng Cục sử dụng có hiệu quả mạng LAN.
Nhờ các tính năng và dịch vụ về mạng, công việc tổng hợp, xử lý thông tin các
cuộc điều tra thuận lợi qua quan hệ “khách - chủ”; cán bộ nghiệp vụ sử dụng, khai
thác, xử lý số liệu, trao đổi thông tin trong nội bộ được tiến hành nhanh gọn, đạt
hiệu quả cao tiếp cận phần mềm mới thể sử dụng vào công việc chuyên môn
các mục đích khác; xây dựng hệ thống thông tin dùng chung trên mạng: quản trị
lưu trữ, truyền tin,... tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí vật tư, thiết bị, nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ và góp phần thay đổi phương pháp và điều kiện làm việc.
Trong năm 2004, cử cán bộ học lớp chuyên đề thiết kế quản trị Lotus
Domino theo chương trình đề án tin học hoá 112 của Chính phủ do UBND tỉnh Bình
Định triệu tập tại Đà Nẵng.
Các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ và điều tra của Tổng cục Thống kê truyền
đưa trên mạng được khai thác tối đa, phục vụ kịp thời cho nghiệp vụ của các chuyên
ngành.
Phần lớn các báo cáo chính thức năm, điều tra, báo cáo tháng của các chuyên
ngành: Công nghiệp, Thương nghiệp và Giá cả, Tổng hợp, TKQG được gửi về Tổng
cục Thng kê qua hình thức truyền mạng và gửi bằng văn bản. Những năm gần đây,
Tổng cục đã triển khai dịch vụ MAIL của ngành, nên việc truyền, nhận báo cáo
nhanh hơn, giảm chi phí so với việc truyền file CuteFTP.
Chương trình tổng hợp của Tổng cục Thống kê cung cấp được khai thác sử
dụng triệt để trong c cuộc điều tra và báo o tổng hợp của một số ngành.
Ngi ra, Lãnh đạo Cc Thống đã khuyến khích CBCC viết c cơng trình
ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Trang 2
ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Người đăng: Hảo Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 9 10 578