Ktl-icon-tai-lieu

Vi xử lý

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Vỹ
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1712 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3
HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051

3.1 Giới thiệu chung

Ngày nay, các bộ vi điều khiển đang có ứng dụng ngày càng rộng rãi trong
các lĩnh vực kỹ thuật và đời sống xã hội, đặc biệt là trong kỹ thuật tự động hoá và
điều khiển từ xa. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, công
nghệ chế tạo vi mạch tích hợp thay đổi từng ngày từng giờ đáp ứng yêu cầu sản
xuất công nghiệp về tính chuyên dụng hoá, tối ưu (thời gian, không gian, giá
thành), bảo mật, tính chủ động trong công việc... ngày càng đòi hỏi khắt khe. Việc
đưa ra công nghệ mới trong lĩnh vực chế tạo mạch điện tử để đáp ứng những yêu
cầu trên là hoàn toàn cấp thiết mang tính thực tế cao.
Bộ vi điều khiển (MCU : Micro Controller Unit) là một hệ thống vi xử lý
đầy đủ được tích hợp trong cùng một chip.
Hiện nay các bộ vi điều khiển đó trở nên khá phổ biến trong nhiều lĩnh vực
với rất nhiều hãng sản xuất như: họ MCU 8051 của Atmel, họ 68HC11 của
Motorola, họ Z80MCU của Zilog; PIC, AVR, ARM
3.1.1 Ứng dụng của vi điều khiển

Về cơ bản, vi điều khiển gồm tối thiểu một số thành phần sau:
- Một bộ vi xử lý tối giản được sử dụng như bộ não của hệ thống
- Tùy theo công nghệ của mỗi hãng sản xuất, có thể có thêm bộ nhớ, các
chân nhập/xuất tín hiệu, bộ đếm, bộ định thời, các bộ chuyển đổi tương tự/số
(A/D), ...
- Tất cả chúng được đặt trong một vỏ chíp tiêu chuẩn.
- Một phần mềm đơn giản có thể điều khiển được toàn bộ hoạt động của vi
điều khiển và có thể dễ dàng cho người sử dụng nắm bắt.
Dựa trên nguyên tắc cơ bản trên, rất nhiều họ vi điều khiển đã được phát
triển và ứng dụng một cách thầm lặng nhưng mạnh mẽ vào mọi mặt của đời sống
của con người. Một số ứng dụng cơ bản thành công có thể kể ra sau đây:
- Những thành phần điện tử được nhúng vào vi điều khiển có thể trực tiếp
hoặc qua các thiết bị vào ra (công tắc, nút bấm, cảm biến, LCD, rơ le, . ) điều khiển
rất nhiều thiết bị và hệ thống như thiết bị tự động trong công nghiệp, điều khiển
nhiệt độ, dòng điện, động cơ.
- Giá thành rất thấp khiến cho chúng được nhúng vào rất nhiều thiết bị
thông minh trong đời sống con người như ti vi, máy giặt, điều hòa nhiệt độ, máy
nghe nhạc.
3.1.2 Hoạt động của vi điều khiển.

Mặc dù đã có rất nhiều họ vi điều khiển được phát triển cũng như nhiều
chương trình điều khiển tạo ra cho chúng, nhưng tất cả chúng vẫn có một số điểm
chung cơ bản. Do đó nếu ta hiểu cặn kẽ một họ thì việc tìm hiểu thêm một họ vi
điều khiển mới là hoàn toàn đơn giản. Nguyên lý chung cho hoạt động của một vi
điều khiển như sau:
61

- Khi khô...
61
Chương 3
HVI ĐIỀU KHIỂN 8051
3.1 Giới thiệu chung
Ngày nay, các bvi điều khin đang ng dụng ngày càng rộng rãi trong
các lĩnh vc kỹ thut và đi sống xã hội, đặc biệt là trong kthuật tđộng hvà
điu khiển txa. Cùng với sphát triển nhanh chóng của khoa học kthuật, công
nghchế tạo vi mạch tích hợp thay đổi từng ngày từng giđáp ứng yêu cu sản
xuất ng nghiệp v tính chuyên dụng hoá, tối ưu (thời gian, không gian, giá
thành), bảo mật, tính chủ động trong ng việc... ngày càng đòi hi khắt khe. Việc
đưa ra công nghệ mi trong lĩnh vực chế tạo mạch điện tử để đáp ứng những yêu
cầu trên là hoàn toàn cấp thiết mang tính thực tế cao.
Bvi điều khiển (MCU : Micro Controller Unit) là một hthống vi xử
đầy đủ được tích hợp trong cùng một chip.
Hiện nay các bộ vi điều khin đó trở nên khá phbiến trong nhiều lĩnh vực
với rất nhiu hãng sn xuất như: h MCU 8051 của Atmel, họ 68HC11 của
Motorola, họ Z80MCU của Zilog; PIC, AVR, ARM
3.1.1 Ứng dụng của vi điều khiển
Về cơ bản, vi điều khiển gồm tối thiểu một số thành phn sau:
- Một bộ vi xử lý tối gin được sử dụng như bộ não của hệ thống
- Tùy theo ng nghcủa mi hãng sản xuất, thể thêm bnhớ, các
chân nhập/xuất tín hiệu, bộ đếm, bộ định thời, các bộ chuyển đổi tương tự/s
(A/D), ...
- Tất cả chúng được đặt trong một vỏ chíp tiêu chuẩn.
- Một phn mềm đơn giản có thđiều khiển được toàn bhoạt động của vi
điu khiển và có thể dễ dàng cho người sử dụng nm bắt.
Dựa trên nguyên tắc bản trên, rất nhiều họ vi điều khiển đã được phát
triển và ứng dụng một cách thm lặng nhưng mnh mvào mọi mặt của đời sống
của con người. Một số ứng dụng cơ bản thành công có thể kể ra sau đây:
- Những thành phần điện tử được nhúng vào vi điều khiển thể trực tiếp
hoặc qua các thiết b vào ra (công tắc, nút bấm, cm biến, LCD, le, . ) điều khiển
rất nhiều thiết bị và hthống như thiết btự động trong ng nghiệp, điều khiển
nhit độ, dòng điện, động cơ.
- Giá thành rất thấp khiến cho chúng được nhúng vào rất nhiều thiết bị
thông minh trong đời sống con người như ti vi, máy giặt, điều hòa nhiệt độ, máy
nghe nhạc.
3.1.2 Hoạt động của vi điều khiển.
Mặc đã rất nhiều họ vi điều khiển được phát triển cũng như nhiu
chương trình điều khiển tạo ra cho chúng, nhưng tất cả chúng vn một số điểm
chung bản. Do đó nếu ta hiểu cặn kẽ mt họ thì việc tìm hiểu thêm một họ vi
điu khin mi là hoàn toàn đơn gin. Nguyên chung cho hot động ca một vi
điu khiển như sau:
Vi xử lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi xử lý - Người đăng: Huỳnh Tấn Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Vi xử lý 9 10 978