Ktl-icon-tai-lieu

Vi Xử Lý - Chương 1

Được đăng lên bởi Sam Nguyễn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung môn học
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Giới thiệu chung về hệ vi xử lý
Bộ vi xử lý Intel 8088/8086
Lập trình hợp ngữ cho 8086
Ghép nối 8086 với bộ nhớ và các thiết bị ngoại vi
Các phương pháp điều khiển vào/ra dữ liệu
Các bộ vi xử lý trên thực tế

1/Chapter1

2/Chapter1

Chương 1: Giới thiệu chung về hệ vi xử lý
1. Mô tả tổng quát một hệ vi xử lý
1.1. Giới thiệu bộ vi xử lý tổng quát
a. Phân loại vi xử lý
- Multi chip: dùng 2 hay nhiều chip LSI (Large Scale
Intergration: tích hợp từ 1000 ÷ 10000 transistor) cho ALU và
control.
- Microprocessor: dùng 1 chip LSI/VLSI (Very Large Scale
Intergration: tích hợp 1000÷ 10000 transistor) cho ALU và
control.
- Single chip microprocessor (còn gọi là microcomputer/
microcontroller): là 1 chip LSI/VLSI chứa toàn bộ các khối như
hình 1.1

3/Chapter1

Chương 1: Giới thiệu chung về hệ vi xử lý
b. Sơ đồ khối một máy tính cổ điển

Hình 1.1. Sơ đồ khối của một máy tính cổ điển

4/Chapter1

Chương 1: Giới thiệu chung về hệ vi xử lý
b. Sơ đồ khối một máy tính cổ điển
- ALU (đơn vị logic số học): thực hiện các bài toán cho
máy tính bao gồm: +, -, *, /, phép toán logic, …
- Control (điều khiển): điều khiển, kiểm soát các đường dữ
liệu giữa các thành phần của máy tính.
- Memory (bộ nhớ): lưu trữ chương trình hay các kết quả
trung gian.
- Input (nhập), Output (Xuất): các thiết bị xuất nhập dữ
liệu (còn gọi là thiết bị ngoại vi).

5/Chapter1

Chương 1: Giới thiệu chung về hệ vi xử lý
1.2. Sơ đồ khối của một hệ vi xử lý
1.2.1. Sơ đồ khối của µP

6/Chapter1

Chương 1: Giới thiệu chung về hệ vi xử lý
1.2.1. Sơ đồ khối của µP
Có 3 khối chức năng: đơn vị thực thi (EU - Execution unit),
bộ tuần tự (Sequencer) và đơn vị giao tiếp bus (BIU – Bus
interface unit).
- EU: thực hiện các lệnh số học và logic. Các toán hạng
được chứa trong các thanh ghi dữ liệu (data register) hay
thanh ghi địa chỉ (address register), hay từ bus nội (internal
bus).
- BIU: Thực hiện giao tiếp với bộ nhớ hoặc cổng vào/ra
thông qua Bus để nhận lệnh hoặc nhận dữ liệu.

7/Chapter1

Chương 1: Giới thiệu chung về hệ vi xử lý
1.2.1. Sơ đồ khối của µP
- Bộ tuần tự: gồm bộ giải mã lệnh (instruction decoder) và
bộ đếm chương trình (program counter)
+ Bộ đếm chương trình chứa các lệnh kế tiếp sẽ thực hiện
+ Bộ giải mã sẽ thực hiện các bước cần thiết để thực thi
lệnh.
Khi chương trình bắt đầu, bộ đếm chương trình (PC) sẽ ở
địa chỉ bắt đầu. Địa chỉ này được chuyển qua bộ nhớ thông
qua address bus. Khi tín hiệu Read đưa vào control bus, nội
dung bộ nhớ liên quan sẽ đưa vào b...
1/Chapter1
Ni dung môn hcNi dung môn hc
1. Gii thiu chung v h vi x
2. B vi x lý Intel 8088/8086
3. Lp trình hp ng cho 8086
4. Ghép ni 8086 vi b nh và các thiết b ngoi vi
5. Các phương pháp điu khin vào/ra d liu
6.
Các b vi x lý trên thc tế
6.
Các b vi x lý trên thc tế
Vi Xử Lý - Chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi Xử Lý - Chương 1 - Người đăng: Sam Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Vi Xử Lý - Chương 1 9 10 991