Ktl-icon-tai-lieu

video marketing with youtube

Được đăng lên bởi Ku Bin
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 846 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Offline CLB SEO Master
Hanoi, 3/2012

Video Marketing
with YouTube
Diễn giả: Nguyễn Trọng Thơ

Facebook.com/TrongTho
Youtube.com/inet8x85
© 3/2012 by Marketing Online Master

1

Làm sao để
Nhiều khách hàng ?
Nhiều visits vào website ?

© 3/2012 by Marketing Online Master

2

1. Hiện diện nhiều nơi

Bất kể chỗ nào có khách hàng tiềm năng

© 3/2012 by Marketing Online Master

3

2. Khách hàng đang tìm kiếm gì ?

Video
YouTube

© 3/2012 by Marketing Online Master

4

Case study - Pentene

KH không phát tán thương hiệu của bạn, nhưng họ
ngưỡng mộ nội dung của bạn và họ sẽ phát tán nó.
Điều đó kèm theo phát tán về thương hiệu.

© 3/2012 by Marketing Online Master

5

Traffic flow 01

Website

© 3/2012 by Marketing Online Master

6

Traffic flow 02

Nhúng video vào
các websites

© 3/2012 by Marketing Online Master

Kết nối vào Youtube

7

YouTube
Là 1 mạng xã hội về Nội dung

Content Centric

© 3/2012 by Marketing Online Master

8

Để thành công trên YouTube
1/ Tạo kênh (gian hàng)

2/ Hoàn thiện Profile
3/ Xây dựng & đưa nội dung lên

4/ Chia sẻ, kết nối, bình luận

© 3/2012 by Marketing Online Master

9

Nghiên cứu từ khóa trên YouTube
Youtube keyword tool


© 3/2012 by Marketing Online Master

10

Chuẩn bị nội dung Video
Không quá dài: 1-3p

Thương hiệu ở cuối: 1-3s

© 3/2012 by Marketing Online Master

11

Links từ kênh đến các Landing Pages

© 3/2012 by Marketing Online Master

12

Keyword trong nội dung

© 3/2012 by Marketing Online Master

13

Landing pages trong thẻ mô tả

© 3/2012 by Marketing Online Master

14

Chia sẻ và nhúng vào websites

© 3/2012 by Marketing Online Master

15

Chia sẻ và nhúng vào websites

© 3/2012 by Marketing Online Master

16

Chia sẻ và nhúng vào websites

© 3/2012 by Marketing Online Master

17

Gia tăng thành viên kết nối & Bình luận

© 3/2012 by Marketing Online Master

18

Các Thumnail hấp dẫn

© 3/2012 by Marketing Online Master

19

Tự động chia sẻ lên mạng xã hội

© 3/2012 by Marketing Online Master

20

YouTube Partner


© 3/2012 by Marketing Online Master

21

Video Metric

© 3/2012 by Marketing Online Master

22

Google Adwords for Video


© 3/2012 by Marketing Online Master

23

Video Download
Keepvid.com, saveYoutube.com

Plugin Firefox: “Easy Youtube downloader”

© 3/2012 by Marketing Online Master

24

Video Autoplay
<iframe width="560" height="315"
src="
© 3/2012 by Marketing Online Master
1
Video Marketing
with YouTube
Hanoi, 3/2012
Offline CLB SEO Master
Diễn giả: Nguyễn Trọng Thơ
www.NguyenTrongTho.com
Facebook.com/TrongTho
Youtube.com/inet8x85
video marketing with youtube - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
video marketing with youtube - Người đăng: Ku Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
video marketing with youtube 9 10 122