Ktl-icon-tai-lieu

virus

Được đăng lên bởi van_dat-dao
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 2031 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

lời nói đầu

Mặc dù virus tin học đ xuất hiện lâu trên thế giới v ở cả trong n−ớc. V không ai còn ngạc
nhiên nữa nếu biết máy tính của mình đ bị nhiễm virus. Thế nh−ng, thực đáng ngạc nhiên vì
hầu nh− ch−a có một cuốn sách n o đề cập đến virus một cách đầy đủ v chi tiết. Sự thiếu vắng
thông tin n y không phải l vô tình m do những quan niệm cho rằng phổ biến những thông tin
nh− vậy không những không đ−ợc lợi ích gì m còn l m gia tăng số l−ợng virus lên, v nh− thế
l m tăng nguy cơ mất mát dữ liệu. Xét về khía cạnh n y, các nh sản xuất phần mềm chống
virus cũng rất đồng tình.
Chính sự thiếu hiểu biết thực sự ... giả tạo về virus cùng với sự thổi phồng quá đáng của báo chí
đ biến virus tin học bé nhỏ th nh một con ‘ngoáo ộp’ khổng lồ l m kinh ho ng cho những
ng−ời sử dụng tội nghiệp khi máy của họ bị một hiện t−ợng n o đó m nghi ngờ l virus. Cái
giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết n y đôi khi lại quá to lớn, một sự sai lệch dữ liệu do lỗi logic
của ch−ơng trình có thể gián đoạn v i ng y để backup dữ liệu v format lại đĩa, một file tự
nhiên tăng kích th−ớc cũng gây hoang mang. Đó l ch−a kể đến sự đổ lỗi cho virus tin học sự
thiếu hiểu biết của mình.
Mặt khác, một virus tin học đúng nghĩa l một virus có kích th−ớc ch−ơng trình cực nhỏ v
trong đó bao gồm chức năng khó khăn nên đòi hỏi virus đ−ợc thiết kế trực tiếp bằng ngôn ngữ
Assembler v bao h m những giải thuật tối −u v kĩ thuật cao, nếu xét trên một khía cạnh n o
đó rất đáng cho chúng ta học tập.
Chính vì những lí do đó, cuốn sách n y ra đời nhằm cung cấp cho độc giả những thông tin cần
thiết v đúng đắn về virus, từ đó có thể rút ra những b i học bổ ích v cần thiết trong việc phát
hiện v cứu chữa các hậu quả m virus gây ra.
Dù đ−ợc soạn với những thông tin rất cơ bản, cuốn sách n y vẫn đòi hỏi độc giả phải có một
kiến thức căn bản về Assembler (vì chính virus cũng đ−ợc thiết kế bằng ngôn ngữ n y) để có
thể hiểu v phân tích virus một cách tỉ mỉ nhất.
Tác giả không bao giờ có mục đích h−ớng dẫn độc giả một ph−ơng pháp để thiết kế một virus,
v tốt nhất bạn đọc cũng đừng bao giờ có ý định n y vì chính các bạn sẽ l những nạn nhân đầu
tiên của nó v sẽ gánh chịu mọi hậu quả do nó gây ra.
Các virus đ−ợc khảo sát trong cuốn sách n y tất cả l những virus đ biết trong th nh phố cũng
nh− trên thế giới, trong đó, số virus đ−ợc biết trong n−ớc cũng đ chiếm gần phân nửa.
Xin cảm ơn sự giúp đỡ quí báu của các đồng nghiệp trong việc hiệu chính v đóng góp nhiều ý
kiến hay cho cuốn sách. Vì đây l lần xu...
www.updatesofts.com
1
virus - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
virus - Người đăng: van_dat-dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
virus 9 10 760