Ktl-icon-tai-lieu

XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB HỖ TRỢ TÌM ĐƯỜNG XE BUÝT

Được đăng lên bởi tran-nhat-vinh
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1040 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGUYỄN NGỌC VẠN – TRẦN HOÀNG HUY

XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB
HỖ TRỢ TÌM ĐƯỜNG XE BUÝT

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

TP. HCM, 2011

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGUYỄN NGỌC VẠN
TRẦN HOÀNG HUY

- 0751120130
- 0751120085

XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB
HỖ TRỢ TÌM ĐƯỜNG XE BUÝT

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
VŨ ĐÌNH LONG

NIÊN KHÓA 2007 - 2012

Trang 0

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGUYỄN NGỌC VẠN – TRẦN HOÀNG HUY
XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB
HỖ TRỢ TÌM ĐƯỜNG XE BUÝT
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TP. HCM, 2011
XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB HỖ TRỢ TÌM ĐƯỜNG XE BUÝT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB HỖ TRỢ TÌM ĐƯỜNG XE BUÝT - Người đăng: tran-nhat-vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB HỖ TRỢ TÌM ĐƯỜNG XE BUÝT 9 10 138