Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng

Được đăng lên bởi Anh Không Thích
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 840 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN Đ TT NGHIỆP QUN BÁN HÀNG
Đinh Th Thu Hà Lớp TH39A
1
Luận văn
Đề tài: Xây dựng Phần mềm Quản lý
bán hàng ti Công ty CP Thương Mại
Phú Xuyên bằng ngôn ngữ lập trình
Visual Basic
Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng - Người đăng: Anh Không Thích
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng 9 10 460