Ktl-icon-tai-lieu

11 cách tăng trí nhớ

Được đăng lên bởi Vo Minh Hien
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 617 lần   |   Lượt tải: 4 lần
11 cách đơn giản để tăng cường
trí nhớ
Cho dù mục đích của bạn là trở thành người chiến thắng trong chương
trình Jeopardy* hay đơn giản chỉ để nhớ ra mình đã đậu xe ở chỗ nào
thì bạn đều có thể áp dụng ngay 11 cách dưới đây để tăng cường độ
nhanh nhạy cho trí não của bạn.

(* Jeopardy là một chương trình đố vui kiến thức trên truyền hình của Mỹ.)
1. Tập trung trong vòng 8 giây
Ngày nay chúng ta lúc nào cũng vội vã. Và đó là lý do khiến lời khuyên này trở nên
vô giá: khi bạn muốn ghi nhớ một điều gì đó, hãy tập trung nghĩ về nó trong ít
nhất 8 giây. Đó có vẻ là khoảng thời gian dài nếu bạn đang phải gấp gáp hoàn
thành cả đống công việc, nhưng đây thật sự là điều rất đáng để làm. Các cuộc
nghiên cứu đã chỉ ra rằng 8 giây là khoảng thời gian cần thiết để một mẩu thông
tin có thể di chuyển từ bộ nhớ ngắn hạn sang bộ nhớ dài hạn của con người.
2. Không “bước qua ô cửa”

Chúng ta đều đã từng vào một căn phòng và đột nhiên không tài nào nhớ nổi
mình vào đó để làm gì. Đừng lo lắng, không phải là bạn đang trở nên lú lẫn đâu.
Có thể chính hiệu ứng “bước qua ô cửa” là nguyên nhân đã khiến cho đầu óc của
bạn trở nên trống rỗng. Các nhà nghiên cứu đã khám phá ra rằng, trong tất cả các
trường hợp nghiên cứu, bao gồm cả nghiên cứu trực tuyến và nghiên cứu thực tế,
khi bước qua một ô cửa, mọi người dễ dàng quên mình vừa mới làm gì hơn rất
nhiều so với khi cũng đi một đoạn đường dài tương tự nhưng không ra khỏi
phòng*. Các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được điều này, nhưng có vẻ như việc
bước vào một không gian mới sẽ khiến bộ nhớ của chúng ta bị khởi động lại.
* Cuộc nghiên cứu diễn ra như sau: Các tình nguyện viên ngồi trước màn hình
máy tính chơi một video game. Họ di chuyển trong game bằng cách rê chuột. Đầu
tiên, họ tiến đến một khối hình học được đặt trên một cái bàn. Nhiệm vụ của họ là
lấy khối hình đó đặt sang một cái bàn khác. Khối hình không hiện ra khi người
chơi đang mang chúng đi trên đường (giống như nó đã được bỏ vào ba lô của họ).
Đôi khi để lấy được khối hình người chơi phải đi hết chiều dài căn phòng, nhưng
cũng có khi họ phải đi qua một ô cửa để bước sang một căn phòng khác. Thỉnh
thoảng nhà nghiên cứu đột xuất hỏi xem họ đã bỏ khối hình gì vào trong ba lô.
Nếu lúc đó người chơi vừa bước qua ô cửa để vào một căn phòng mới, họ sẽ trả lời
chậm và ít chính xác hơn so với khi họ cũng vừa đi được một quãng đường dài
tương tự nhưng vẫn ở trong căn phòng cũ.
3. Nắm chặt bàn tay lại
Nếu bạn gặp rắc rối về việc ghi nhớ trong khi đang làm việc, hãy nắm lấy một qu...
11 cách đơn gin đ tăng cường
trí nh
Cho dù mc đích ca bn là tr thành ngườ i chiến thng trong chương
trình Jeopardy* hay đơn gin ch đ nh ra mình đã đu xe ch nào
thì bn đu có th áp dng ngay 11 cách dưới đây đ tăng cường đ
nhanh nhy cho trí não ca bn.
(* Jeopardy là mt chương trình đ vui kiến thc trên truyn hình ca M.)
1. Tp trung trong vòng 8 giây
Ngày nay chúng ta lúc nào cũng vi vã. Và đó là lý do khiến li khuyên này tr nên
vô giá: khi bn mun ghi nh mt điu gì đó, hãy tp trung nghĩ v nó trong ít
nht 8 giây. Đó có v là khong thi gian dài nếu bn đang phi gp gáp hoàn
thành c đng công vic, nhưng đây tht s là điu rt đáng đ làm. Các cuc
nghiên cu đã ch ra rng 8 giây là khong thi gian cn thiết đ mt mu thông
tin có th di chuyn t b nh ngn hn sang b nh dài hn ca con người.
2. Không “bước qua ô ca
11 cách tăng trí nhớ - Trang 2
11 cách tăng trí nhớ - Người đăng: Vo Minh Hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
11 cách tăng trí nhớ 9 10 288