Ktl-icon-tai-lieu

88 trò chơi tập thể

Được đăng lên bởi Chẳng Thể Thiếu Em
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1054 lần   |   Lượt tải: 6 lần
88 TRÒ CHƠI SINH HOẠT TẬP THỂ


10 trò chơi để phạt:
 Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc
 Địa điểm phạt : Sân hoặc phòng rộng
1. Cao cẳng cùng cò

Cách phạt

Chú ý

- Tập thể cùng hát “Con cò có cái cổ cao cao, có cái cẳng
cong cong”
- Quản trò hô: Cò đâu? Cò đâu?
- Người bị phạt đáp: Cò đây! Cò đây!
- Quản trò: Cổ đâu?
- Người bị phạt: Cổ đây! (đưa cổ, đầu ra)
- Quản trò: Cẳng đâu?
- Người bị phạt: Cẳng đây! (đưa chân trái ra)

Người bị phạt tập trung thành một hàng dọc, chân phải co
lên, người đứng sau cầm chân phải người đứng trước. Tập
thể cùng nhảy lò cò quanh vòng tròn khi tập thể bắt đầu hát.
2. Múa đôi

Cách phạt

Chú ý

Hai người bị phạt bị bịt mắt, đứng mỗi người một góc. Quản
trò bắt một bài hát vui, tất cả cùng hát. Trong khi đó, 2 người
bị bắt vừa múa vừa tìm đến nhau. Khi nào tìm thấy thì sẽ
được về chỗ.
Khi 2 người bị phạt càng đến gần nhau, người chơi sẽ hát to
hơn, nhằm hướng dẫn họ dễ tìm ra nhau.

3. Gia đình nhà gà
Cách phạt

Người bị phạt xếp một hàng dọc, và ngồi xổm. Tập thể cùng
hát bài “Đàn gà trong sân”, người bị phạt nhảy quanh vòng
tròn, hai tay làm cánh gà vỗ đều; vừa nhảy vừa mô phỏng
theo bài hát: “Gà mà biết gáy là con gà cha… Đi làng thang
trong sân có con gà, có con gà”…

Chú ý
4. Bữa tiệc bò
Cách phạt

Tập thể cùng nói “Bò nhúng dấm nhúng dấm, bò tùng xẻo
tùng xẻo, bò lúc lắc lúc lắc”.
Người bị phạt đứng thành hàng dọc hoặc vòng tròn làm động

tác sau:
- Nhún theo điệu câu nói “Bò nhúng dấm, nhúng dấm”.
- Lắc mông theo điệu câu nói “bò lúc lắc, lúc lắc”
- Lấy hai tay làm như xẻo mông “bò tùng xẻo, tùng xẻo”
Chú ý

Người bị phạt vừa đọc theo, vừa làm động tác, vừa đi quanh
vòng tròn.
5. Vịt béo 33

Cách phạt

Tập thể cùng hát theo thể tự do: “Đàn vịt bầu nó béo ghê. Nó
xàng xê, xàng xê, xàng xê, xàng xê”
Người bị phạt xếp một hàng dọc hoặc vòng tròn, khi hát được
cất lên thì người bị phạt cùng đi và làm động tác:
- Câu 1: đưa 2 tay lên vai và chân đi hình chữ bát
- Câu 2: đưa 2 tay vòng trước bụng
- Câu 3: đứng yên tại chỗ và lắc hông qua lại, cuối cùng thì
nhảy qua lại

6. Vịt lạ kỳ
Cách phạt

Người bị phạt đứng thành hàng dọc hay vòng tròn. Tập thể
cùng hát bài hát “Một con vịt xòe ra hai cái cánh…”, người
bị phạt đi kiểu khuỵu gối và múa theo lời bài hát. Sau mỗi
câu, quản trò hô “vịt què”. Người bị phạt làm động tác gãy
cánh và múa tiếp.

Chú ý:

- Quản trò có thể múa mẫu, cùng hát vỗ tay
- Quản trò có thể hô những động tác khó hơn. Ví dụ: “vịt
béo”, “vịt xàng xê”
- Ai làm đúng, đẹp c...
88 TRÒ CHƠI SINH HOẠT TẬP THỂ
10 trò chơi để phạt:
Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc
Địa điểm phạt : Sân hoặc phòng rộng
1. Cao cẳng cùng cò
Cách phạt - Tập thể cùng hát “Con cò có cái cổ cao cao, có cái cẳng
cong cong”
- Quản trò hô: Cò đâu? Cò đâu?
- Người bị phạt đáp: Cò đây! Cò đây!
- Quản trò: Cổ đâu?
- Người bị phạt: Cổ đây! (đưa cổ, đầu ra)
- Quản trò: Cẳng đâu?
- Người bị phạt: Cẳng đây! (đưa chân trái ra)
Chú ý Người bị phạt tập trung thành một hàng dọc, chân phải co
lên, người đứng sau cầm chân phải người đứng trước. Tập
thể cùng nhảy lò cò quanh vòng tròn khi tập thể bắt đầu hát.
2. Múa đôi
Cách phạt Hai người bị phạt bị bịt mắt, đứng mỗi người một góc. Quản
trò bắt một bài hát vui, tất cả cùng hát. Trong khi đó, 2 người
bị bắt vừa múa vừa tìm đến nhau. Khi nào tìm thấy thì sẽ
được về chỗ.
Chú ý Khi 2 người bị phạt càng đến gần nhau, người chơi sẽ hát to
hơn, nhằm hướng dẫn họ dễ tìm ra nhau.
3. Gia đình nhà gà
Cách phạt Người bị phạt xếp một hàng dọc, và ngồi xổm. Tập thể cùng
hát bài “Đàn gà trong sân”, người bị phạt nhảy quanh vòng
tròn, hai tay làm cánh gà vỗ đều; vừa nhảy vừa mô phỏng
theo bài hát: “Gà mà biết gáy là con gà cha… Đi làng thang
trong sân có con gà, có con gà”…
Chú ý
4. Bữa tiệc bò
Cách phạt Tập thể cùng nói “Bò nhúng dấm nhúng dấm, bò tùng xẻo
tùng xẻo, bò lúc lắc lúc lắc”.
Người bị phạt đứng thành hàng dọc hoặc vòng tròn làm động
88 trò chơi tập thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
88 trò chơi tập thể - Người đăng: Chẳng Thể Thiếu Em
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
88 trò chơi tập thể 9 10 459