Ktl-icon-tai-lieu

Bí kíp Bình Phong Mã

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 225 trang   |   Lượt xem: 3113 lần   |   Lượt tải: 36 lần
Tác giả : Nguyễn Trang Huy , Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

1
21/12/2012

Tác giả : Nguyễn Trang Huy , Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

Bình Phong MÃ

Bình Phong Mã Chốt 3 Và Bình Phong Mã Chốt 7
Và Bình phong mã tổng hợp

2
21/12/2012

Tác giả : Nguyễn Trang Huy , Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332
Bàn cờ đươc ký hiệu như kiểu cờ Vua

IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA

O
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vd : H2-E2 tương đương P2-5 (như sách cờ tướng )
H9-G7 tương đương M8.7 (như sách cờ tướng)
! : ký hiệu ăn quân

3
21/12/2012

Tác giả : Nguyễn Trang Huy , Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

4
21/12/2012

Tác giả : Nguyễn Trang Huy , Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

Phần 3 : tổng hợp bình phong mã chốt 3 và chốt 7

A) HỆ THỐNG MAI HOA PHỔ
1) PHƯƠNG ÁN P8-7

5
21/12/2012

Tác giả : Nguyễn Trang Huy , Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

6
21/12/2012

Tác giả : Nguyễn Trang Huy , Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

7
21/12/2012

Tác giả : Nguyễn Trang Huy , Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG X2.6

8
21/12/2012

Tác giả : Nguyễn Trang Huy , Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

2)PHƯƠNG ÁN C3.1 VÀ M8.9

9
21/12/2012

Tác giả : Nguyễn Trang Huy , Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

10
21/12/2012

Tác giả : Nguyễn Trang Huy , Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

3) PHƯƠNG ÁN C5.1

11
21/12/2012

Tác giả : Nguyễn Trang Huy , Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

4) CÁC PHƯƠNG ÁN KHÁC

12
21/12/2012

Tác giả : Nguyễn Trang Huy , Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

B)HỆ THỐNG P2/1

13
21/12/2012

Tác giả : Nguyễn Trang Huy , Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

2) PHƯƠNG ÁN X7-3

14
21/12/2012

Tác giả : Nguyễn Trang Huy , Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

15
21/12/2012

Tác giả : Nguyễn Trang Huy , Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

3)phương án T3.1
16
21/12/2012

Tác giả : Nguyễn Trang Huy , Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

C) HỆ THỐNG LÊ SĨ TƯỢNG

17
21/12/2012

Tác giả : Nguyễn Trang Huy , Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

D: CÁC PHƯƠNG ÁN KHÁC
18
21/12/2012

Tác giả : Nguyễn Trang Huy , Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

19
21/12/2012

Tác giả : Nguyễn Trang Huy , Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

CHƯƠNG 2 : HỆ THỐNG XE QUA HÀ
A) HỆ THỐNG ...
Tác giả : Nguyễn Trang Huy , Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332
1
21/12/2012
Bí kíp Bình Phong Mã - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bí kíp Bình Phong Mã - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
225 Vietnamese
Bí kíp Bình Phong Mã 9 10 371