Ktl-icon-tai-lieu

Biên tập vở kịch *Luật dân sự *

Được đăng lên bởi Kim Yến Kẹo Mút
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
~k.y.k.m~kim yến
Biên tập vở kịch *Luật dân sự *
VỞ HÀI KỊCH VỀ LUẬT DÂN SỰ : Tranh chấp quyền thừa kế
Nhân vật gồm :
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nhân vật
Bố
Mẹ
Con trai
Con trai
Con gái
Con gái
Con BD
Con gầy
Con béo
Con câm
Con điếc

Họ và tên

kí

Hội thoại :
Đầu tiên bố xuất hiện ngồi trên ghế dài hoặc chiếu (zả vờ ho) bên ngoài mở nhạc * em của ngày
hôm qua * thú cuối
Nhạc tắt : bố dag hát theo xog bị hụt 1 câu !
Bố: ÔI đắng lòng !! nhói lòng *bên ngoài nói max đắng =))*
Có lẽ nào có lẽ có lẽ nào =))
Con 1(con trai cả) vừa đi du học về : *mặt max vênh* : hê nhô sicalo
À mô li cạp cạp du học thái lan (bị BD)nhá*
Cạp kun ka !!
Bố : cạp đất ăn à con !! *bên ngoaÌ ngọc trinh. Zing zing *
Con2(bị câm) vào di qua nhảy nhảy theo gangstyle : cười điên đảo….=))
Bố: ê ê trại nào ra đấy con !! Bên ngoài : tờ râu quì

Con 3 => con 11: cngf nhau đi vào !!
Anh em chen lẫn xô đẩy ôm nhao thắm thiết ..tình cảm
Bố nói : Hôm nay bố gọi các con về đây vì bố nhớ các con rất nhiều
Và bố năm nay đã 70 tuổi rồi đã già rồi, bố bị bếnh sắp ra đi rồi bố có chút tài sản nho nhỏ nhoi
muốn chia cho các con chỉ có hộp bánh chô cô la và 122 nghìn USD thôi các con ạ !! tiết kiệm
bao năm dài tháng nay
Nhịn ăn nhịn mặc
*1 vali tiền âm phủ nhá * mưa tiền
Anh con trai mắt bị mù nhìn tiền khỏi mắt luôn
Lời hướng thoại bên ngoài:
Vừa nghe xog tất cả anh em dag ôm nhao cười than thiết quay lung mặt vênh nhao !!
Con nào cug nói bố cho con đi !! chỉ có con eo bố
Đúng không bố
Bố : ta có 1 điều kiện nếu con nào làm được ta sẽ trao tài sản cho các con
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Nhanh lấy cái cái gia tài mua quan tài cho tía (Ba đê nói)
Kết : Các con rất tốt nhưng bố rất tiếc bố chúng mày còn sống ít nhất 30 năm nữa nghe các con
Mơ đi nhá con =)) bố cười max đểu
Nhào ăn cơm nhào chuối đậu nhào =)))

...
~k.y.k.m~kim yến
Biên tập vở kịch *Luật dân sự *
VỞ HÀI KỊCH VỀ LUẬT DÂN SỰ : Tranh chấp quyền thừa kế
Nhân vật gồm :
STT Nhân vật Họ và tên
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bố
Mẹ
Con trai
Con trai
Con gái
Con gái
Con BD
Con gầy
Con béo
Con câm
Con điếc
Hội thoại :
Đầu tiên bố xuất hiện ngồi trên ghế dài hoặc chiếu (zả vờ ho) bên ngoài mở nhạc * em của ngày
hôm qua * thú cuối
Nhạc tắt : bố dag hát theo xog bị hụt 1 câu !
Bố: ÔI đắng lòng !! nhói lòng *bên ngoài nói max đắng =))*
Có lẽ nào có lẽ có lẽ nào =))
Con 1(con trai cả) vừa đi du học về : *mặt max vênh* : hê nhô sicalo
À mô li cạp cạp du học thái lan (bị BD)nhá*
Cạp kun ka !!
Bố : cạp đất ăn à con !! *bên ngoaÌ ngọc trinh. Zing zing *
Con2(bị câm) vào di qua nhảy nhảy theo gangstyle : cười điên đảo….=))
Bố: ê ê trại nào ra đấy con !! Bên ngoài : tờ râu quì
Biên tập vở kịch *Luật dân sự * - Trang 2
Biên tập vở kịch *Luật dân sự * - Người đăng: Kim Yến Kẹo Mút
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên tập vở kịch *Luật dân sự * 9 10 926