Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi cho cuộc thi đối mặt

Được đăng lên bởi huyenlinhbgls
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi cho cuộc thi “ĐỐI MẶT”
Câu 1: Hãy kể tên các danh từ bằng tiếng Anh liên quan đến trường học:
Class, school, teacher, student (pupil), pen, book, board, pencil, headmaster, schoolyard,
notebook, mark, table, desk, subject, test, exercise, maths, literature, history, biology,
geography, physics,…
Câu 2: Hãy kể tên tiếng Anh các bộ phận của máy tính?
CPU, computer screen( VDU), speaker, printer, keyboard, mouse, CD Rom, floppy disk,
USB, CDs, VCDs, ear-phone, Hard disk, main,
Câu 3: Hãy kể tên tiếng Anh các con vật mà bạn biết
Pig, cat, mouse, buffalo, chicken, bird, dove, parrot, ox, cow, horse, fish, snake, shark,
whale, dog, deer, tiger, leopard, monkey, elephant, fox,
Câu 4: Kể tên các tỉnh, Thành Phố trực thuộc trung ương đứng trong Top 20 về tổng số
giải trong kì thi học sinh giỏi quốc gia năm 2011?
Đáp án:
STT
Tỉnh
Stt
Tỉnh
1
Hà Nội
11
Huế
2
Nghệ an
12
Phú Thọ
3
Nam Định
13
Vĩnh Phúc
4
Hải Phòng
14
Thái Nguyên
5
Hải Dương
15
Bình Phước
6
Thanh Hóa
16
Quảng Ninh
7
TP. Hồ Chí Minh
17
Hưng Yên
8
Hà Tĩnh
18
Thái Bình
9
Đà Nẵng
19
Bắc Ninh
10
Hà Nam
20
Ninh Bình
Câu 5. Kể tên các số nguyên tố nhỏ hơn 50?
Đáp án: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47
Câu 6. Kể tên các nước trong top 10 nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế
giới theo số liệu thống kê 2010?
1. Quatar 2. Luc_xem_bua , 3. Nauy, 4. Singapo 5. Brunây 6. Mĩ 7. Hồng Kong. 8
Thụy sĩ
9. Hà lan 10. Ôxtrâylia

...
Câu hỏi cho cuộc thi “ĐỐI MẶT”
Câu 1: Hãy kể tên các danh từ bằng tiếng Anh liên quan đến trường học:
Class, school, teacher, student (pupil), pen, book, board, pencil, headmaster, schoolyard,
notebook, mark, table, desk, subject, test, exercise, maths, literature, history, biology,
geography, physics,…
Câu 2: Hãy kể tên tiếng Anh các bộ phận của máy tính?
CPU, computer screen( VDU), speaker, printer, keyboard, mouse, CD Rom, floppy disk,
USB, CDs, VCDs, ear-phone, Hard disk, main,
Câu 3: Hãy kể tên tiếng Anh các con vật mà bạn biết
Pig, cat, mouse, buffalo, chicken, bird, dove, parrot, ox, cow, horse, fish, snake, shark,
whale, dog, deer, tiger, leopard, monkey, elephant, fox,
Câu 4: Kể tên các tỉnh, Thành Phố trực thuộc trung ương đứng trong Top 20 về tổng số
giải trong kì thi học sinh giỏi quốc gia năm 2011?
Đáp án:
STT Tỉnh Stt Tỉnh
1 Hà Nội 11 Huế
2 Nghệ an 12 Phú Thọ
3 Nam Định 13 Vĩnh Phúc
4 Hải Phòng 14 Thái Nguyên
5 Hải Dương 15 Bình Phước
6 Thanh Hóa 16 Quảng Ninh
7 TP. Hồ Chí Minh 17 Hưng Yên
8 Hà Tĩnh 18 Thái Bình
9 Đà Nẵng 19 Bắc Ninh
10 Hà Nam 20 Ninh Bình
Câu 5. Kể tên các số nguyên tố nhỏ hơn 50?
Đáp án: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47
Câu 6. Kể tên các nước trong top 10 nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế
giới theo số liệu thống kê 2010?
1. Quatar 2. Luc_xem_bua , 3. Nauy, 4. Singapo 5. Brunây 6. Mĩ 7. Hồng Kong. 8
Thụy sĩ
9. Hà lan 10. Ôxtrâylia
Câu hỏi cho cuộc thi đối mặt - Người đăng: huyenlinhbgls
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Câu hỏi cho cuộc thi đối mặt 9 10 964