Ktl-icon-tai-lieu

Game Ai Là Triệu Phú

Được đăng lên bởi doanvangiau95
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

2

3

4

5

Câu 1. Người con gái đi lấy chồng gọi là gì?

A:
A: Xuất
Xuất xưởng
xưởng

B:
B: Xuất
Xuất chiêu
chiêu

C:
C: Xuất
Xuất giá
giá

D:
D: Xuất
Xuất khẩu
khẩu

TRỢ GIÚP

6

1

2

3

4

5

Câu 2. Từ nào sau đây không phải là danh từ?

A:
A: Bò
Bò sữa
sữa

B:
B: Bò
Bò thịt
thịt

C:
C: Bò
Bò tái
tái

D:
D: Bò
Bò lê
lê

TRỢ GIÚP

6

1

2

3

4

5

Câu 3. “Người con gái sông La, đôi mắt trong tựa …”

A:
A: ngọc
ngọc

B:
B: ngà
ngà

C:
C: nước
nước

D:
D: tuyết
tuyết

TRỢ GIÚP

6

1

2

3

4

5

Câu 4. Tết nguyên đán có nguồn gốc từ quốc gia nào?

A:
A: Việt
Việt Nam
Nam

B:
B: Nhật
Nhật Bản
Bản

C:
C: Trung
Trung Quốc
Quốc

D:
D: Ấn
Ấn Độ
Độ

TRỢ GIÚP

6

1

2

3

4

5

Câu 5. Dao này không thể dùng để chẻ củi:

A:
A: dao
dao rựa
rựa

B:
B: dao
dao lam
lam

C:
C: dao
dao mác
mác

D:
D: dao
dao phay
phay

TRỢ GIÚP

6

1

2

3

4

5

6

Câu 6. Cháo thận bò là món ăn tốt cho nam giới có tác dụng chính là:

A:
A: gân
gân cốt
cốt dẻo
dẻo dai
dai

B:
B: sức
sức khỏe
khỏe phi
phi thường
thường

C:
C: bổ
bổ thận
thận tráng
tráng dương
dương

D:
D: tăng
tăng cường
cường trí
trí nhớ
nhớ

TRỢ GIÚP

Vòng đặc biệt

Câu 7. Một nhạc cụ thường được dùng trong các gánh hát xưa?

A:
A: Tì
Tì đàn
đàn bà
bà

B:
B: Đàn
Đàn tì
tì bà
bà

C:
C: Đàn
Đàn bà
bà tì
tì

D:
D: Bà
Bà tì
tì đàn
đàn

TRỢ GIÚP

Vòng đặc biệt

Câu 8. “Người con gái Nam Xương” là tác phẩm nổi tiếng của tác giả:

A:
A: Nguyễn
Nguyễn Du
Du

B:
B: Nguyễn
Nguyễn Tuân
Tuân

C:
C: Nguyễn
Nguyễn Lữ
Lữ

D:
D: Nguyễn
Nguyễn Dữ
Dữ

TRỢ GIÚP

Vòng đặc biệt

Câu 9. Chiếc khăn rằn là nét đặc trưng riêng cho bản sắc văn hóa của người dân vùng:

A:
A: đồng
đồng bằng
bằng sông
sông Hồng
Hồng

B:
B: cao
cao nguyên
nguyên miền
miền Trung
Trung

C:
C: cao
cao nguyên
nguyên Tây
Tây Nguyên
Nguyên

D:
D: đồng
đồng bằng
bằng sông
sông Cửu
Cửu Long
Long

TRỢ GIÚP

Vòng đặc biệt

Câu 10. (ô may mắn) Bạn hãy chọn một món quà tặng những khán giả của chương trình nhân dịp ngày 20/10

A:
A: Hát
Hát một
một bài
bài hát
hát

B:
B: Kể
Kể một
một mẩu
mẩu chuyện
chuyện ngắn
ngắn

C:
C: Ngâm
Ngâm (hoặc
(hoặc đọc)
đọc) một
một bài
bài thơ
thơ

D:
D: Múa
Múa một
một điệu
điệu múa
múa

TRỢ GIÚP

Vòng đặc biệt

Câu 11. Người nữ anh hùng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam

A:
A: Nguyễn
Nguyễn Thị
Thị Chiên
Chiên

B:
B: Đinh
Đinh Thị
Thị Vân
Vân

C:
C: Lê
Lê Thị
Thị Xuyến
Xuyến

D:
D: Võ
Võ Thị
Thị Sáu
Sáu

TRỢ GIÚP

Vòng đặc biệt

Câu 12. “Đêm chong đèn ngồi nhớ lại …” là câu mở đầu của bài hát:

A:
A: Ngọn
Ngọn đèn
đèn đứng
...
Câu 1. Người con gái đi lấy chồng gọi là gì?
Câu 1. Người con gái đi lấy chồng gọi là gì?
A: Xuất xưởng
A: Xuất xưởng
C: Xuất giá
C: Xuất giá
B: Xuất chiêu
B: Xuất chiêu
D: Xuất khẩu
D: Xuất khẩu
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
TRỢ GIÚP
TRỢ GIÚP
Game Ai Là Triệu Phú - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Game Ai Là Triệu Phú - Người đăng: doanvangiau95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Game Ai Là Triệu Phú 9 10 45